Ágh István

Vér van a vers anyagában

Ágh István Kossuth-díjas magyar írót, költőt és műfordítót, a nemzet művészét köszöntötték pályatársai, tisztelői és barátai 80. születésnapja alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia Kecske utcai Makovecz Szalonjában, április 18-án.
Az ünnepséget a háznagy, Kiss Anna Kossuth-díjas költő, a nemzet művésze nyitotta meg köszöntőjével.
Kiemelte, hogy bár Ágh István költészete eleve készen indult, nyolcvanéves korára immár teljes mértékben beérett. Mondandójának a Vér van a vers anyagában címet adta, amellyel költő szavait idézte, majd hozzáfűzte, költészetének egy-egy ilyen mondatával egész estén át érdemes volna foglalkozni. „Súlyos dolgokról ír, mégis könnyedsége fogott meg már első kötetében is" – tette hozzá. Véleménye szerint Ágh István egy új árnyalatot hozott művészetével, amely a kezdetektől fogva nagy jelentőséggel bír, továbbá minden műfajban kiváló: családról, szülőhelyről, elmúlásról kevesen tudnak olyan érzékletesen, látszatra egyszerűen, de mégis figyelemre méltó mögöttes tartalommal írni, mint ő.
A továbbiakban a Kidöntött fáink suttogása című portréfilm vetítésére került sor, amelyet Gulyás János filmrendező, az MMA rendes tagja készített Ágh Istvánról. A film címe megegyezik a költő 1990-es családtörténetének címével, hiszen belőle indul ki: a kötet három része közül az egyik szintén a gyermek- és ifjúkor megjelenítését tartalmazza. Gulyás János rövidfilmjében megelevenedik a szülőfalu, Iszkáz, valamint Ágh István maga nyilatkozik költészetének kezdetéről, életének főbb mozzanatairól. Emellett kidomborodik benne az édesapa elvesztése és a parasztság felszámolása között vonható párhuzam: a költő elmondása szerint apja 1969-es halálával nem csupán ifjúsága, hanem a parasztság osztályának megsemmisítése is bekövetkezett.
A filmnézés előtt és után Jegercsik Csaba színművész adta elő a költő verseit, egyebek közt a Kihalt emlékhely, az Ellenstrófák és A forradalom szerelmesei című költeményeket.
Márkus Béla irodalomtörténész, kritikus tollából 2015-ben jelent meg egy átfogó monográfia az MMA gondozásában, a Közelképek írókról című könyvsorozatban, amelynek köteteiben összegző jelleggel mindeddig feltáratlan életművek kerülnek megismertetésre. A könyvben a pályaösszegző bemutatás mellett válogatott bibliográfia és másfél íves képmelléklet is helyet kap. Ahogy Márkus Béla írja, „az »öntörténet« sohasem ragad meg a beszélő egyéniségénél, jelleménél, hanem belső, szoros kapcsolatban áll mások történeteivel", ezáltal kiterjed a családtagokon túl a tágabb környezetre, a szülőfalura is. Miközben a versek, vallomások, kisprózák elbeszélője újra előadja az eseményeket, önmagát építi fel, így önmaga azonossága mellett kulturális emlékezetét is erősíti.
Ágh István 80. születésnapja alkalmából való köszöntésére korábban a Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM) került sor március 23-án, amelyen felszólalt többek közt három akadémikus társa: Mezey Katalin, MMA Irodalmi Tagozatának vezetője mellett Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke, valamint Kodolányi Gyula költő, műfordító és irodalomtörténész.

 
 
 
2018. április 18.  |  gulyás jános kiss anna ágh istván mezey katalin kodolányi gyula márkus béla