Kodolányi Gyula és Ágh István

Ágh István 80

A Magyar Művészeti Akadémia tagját, Ágh István írót, költőt és műfordítót, a nemzet művészét köszöntötték pályatársai és tisztelői 80. születésnapja alkalmából március 23-án a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A költőt, aki a Digitális Irodalmi Akadémiának is tagja, a PIM, a Hitel folyóirat szerkesztősége, a Magyar Írószövetség, a Nap Kiadó és a Magyar Művészeti Akadémia is köszöntötte, többek között Kodolányi Gyula, Mezey Katalin és Szentmártoni János méltatta munkásságát. Az esten mutatták be Ágh István Dani uraságnak című, újra megjelenő esszékönyvét is.

Mezey Katalin, az MMA Irodalmi Tagozatának vezetője méltatásában hangsúlyozta: Ágh István sajátosan tömör, sűrű és metaforikus látásmódot teremtett, amely, akár egy szinkrontolmács, sikeresen és szinte szünet nélkül írja át a világot a maga nyelvére. Ágh István leghétköznapibb tapasztalatait képes szinte azonnal versbe illeszteni, minden megszólalásában úgy fogalmaz, mintha verset írna. Költői nyelvét nem homályosítja el a modern világ nyelvi törmeléke – fűzte hozzá.
Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke köszöntőjében kiemelte: Ágh István költészete a háború utáni magyar líra egyik legmarkánsabb és legnagyobb életműve. Versei arra tanítanak, miként lehet a kiürült teret benépesíteni, a kihűlt emléket feleleveníteni, elvesztett szeretteinket életre kelteni, kiszűrni a zajból a csendet, az alkotás pillanatát.

Kodolányi Gyula költő, műfordító és irodalomtörténész Ágh István időskori érett költészetét méltatta, kiemelve, hogy az ünnepelt máig „a halhatatlan szellem megszólítója" maradt.
Gróh Gáspár irodalomtörténész köszöntésében hangsúlyozta, hogy Ágh István „verseinek ritmusát az élő beszéd szabja meg, azét meg a lélegzet, ettől olyan olvasni, mondani, mintha az életünk része lenne".
Prőhle Gergely, a PIM főigazgatója Arany János Nagyszalontán őrzött babérkoszorúinak egyikéből származó levéllel köszöntötte Ágh Istvánt az ünnepségen, ahol bemutatták a 80 éves szerző Dani uraságnak című, a Nap Kiadónál újra megjelenő esszékönyvét is.

Részlet Ágh István portréfilmjéből

2018. március 24.  |  ágh istván mezey katalin szentmártoni jános kodolányi gyula