Kép/Társak | Pesti Vigadó
2017. február 4. – április 2.


Sára Sándor: Azok az ötvenes évek, ... sorozat

KÉP/TÁRSAK

A Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti Tagozatának kiállítása

Az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozatának 2017. február 4. és április 2. közötti első nagyszabású, közös fotókiállítása egyszerre végtelenül egyszerű, ám rendkívül bonyolult és sokrétű kapcsolatokat, alkotói szándékokat bemutató koncepciót tükröz. Az együttműködés, a barátság, a szellemi közösség megteremtése áll a középpontjában.
Az átfogó tárlatra a tagozat összes tagja felkérést kapott azzal a kitétellel, hogy ne csak saját munkásságával vessen számot, hanem válasszon maga mellé egy nem akadémikus alkotótársat, akivel párbeszédbe bocsátkozva állítson ki. A kiállításon belül így létrejövő „minitárlatok" a szellemi áramlatok, erőfeszítések, az együttgondolkodás, a reflexió izgalmas változatait tárják elénk. A választott alkotótársnak nem feltétlenül a fotóművészet területéről kellett érkeznie, ám mindenképpen a képalkotó tevékenység az, amely összeköti a művészeket. A lélekkel való látás és alkotás az, ami jellemzi az akadémikusokat és kijelölt társaikat. A szoros szellemi közösségvállalás volt a legfontosabb feltétele annak, hogy a művészek közötti párbeszéd kialakuljon, itt és most a kiállítási térben. Az egyéni utakat járók közt új típusú barátságok szövődtek a tárlaton keresztül, amelyek lényege a feltétlen bizalom a másik útkeresésének, munkájának igazában, őszinteségében, eredményességében a mérhető sikerektől függetlenül.
Egy kiállítás mindig (még ha dokumentáció készül is róla) időleges, korlátozott, ám intenzív hely. A művésztárs-választással arra keresték a választ az akadémikus és nem akadémikus alkotók, hogy egy adott pillanatban hogyan szövődnek össze gondolataik, hogyan gazdagodnak az egyéni utak a másokkal való kollaborációban, amely egyfelől két ember, tágabb értelemben véve pedig az egész tagozat szellemiségét tükrözi.
A kiállítás koncepciója azonban nemcsak a „régimódi" barátságfogalmon alapul, hanem bekapcsolja a magyar művészeti élet jeles alkotóit – az együttműködési lehetőség egy speciális fajtáján keresztül – a kortársi gondolkodásba is.
Kiállító művészek: Ádám Gyula, Balla András, Balla Gergely, Barta Zsolt Péter, Benkő Imre, Bicskei Zoltán, Boros György, Dormán László, Haris László, Horváth Péter, Ilku János, Jelenczki István, Katkó Tamás, Koffán Tamás, Kósa Ferenc, Kőrösi András, Kunkovács László, Lakatos Erika, Molnár Zoltán, Móser Zoltán, Mudrák Attila, +Normantas Paulius, Olasz Ferenc, Polyvás Béla Albert, Sára Sándor, Telek Balázs, Tóth György, Török László
A művészbarátságok létrejötte, alakulása évszázadok óta izgalmas témája a kulturális és társasági életnek. Az MMA Film- és Fotóművészeti tagozatának nagyszabású kiállítása a barátság mint kötelék, mint gondolkodási forma köré szerveződik, amely mozgásba hozza a fotográfia és a film területén dolgozó alkotók műveit. A barátságok mögött mindig meghúzódik valami titok, talány, izgalmas esemény. A tárlat megkísérli, hogy fellebbentse a nagyközönség előtt is a nagy művészbarátságok mögött meghúzódó rejtélyeket. Filmesek, fotóművészek jelennek meg, akiknek hivatása és élete szellemi értelemben már hosszabb ideje – ám látható módon e tárlatban – egybefonódik. Hogyan hatnak egymásra? Hogyan hat művészetükre a kor, amiben élnek? Mit jelentett és mit jelent ma számukra a barátság? Vannak-e ma is meghatározó és ösztönző kapcsolatok a művészek és a művészetek között? Több művészeti ág bekapcsolásával komolyan, derűsen és változatosan mutatja be a kiállítás és a hozzá kapcsolódó katalógus e felvetéseket.
A különféle szempontok szerint alkalmi szövetségre lépő művésztársak által megfogalmazott gondolatok a művészek széleskörű elismertségét és a magyar kulturális életbe való beágyazottságát reprezentálja, valamint művészi aktivitásukat mutatja be.

A kiállítás kurátora Uhl Gabriella művészettörténész. A kiállítás előkészítésében és megvalósításában Haris László fotóművész, az MMA rendes tagja közreműködött.
A Magyar Művészeti Akadémia a kiállításra 120 oldalas katalógust is megjelentetett.

A kiállítás ideje alatt kéthetente 16 órától tárlatvezetés lesz az alábbi napokon:

2017. február 16. – Uhl Gabriella
2017. március 2. – Haris László
2017. március 17. – Uhl Gabriella
2017. március 30. – Haris László

A programokon előzetes regisztráció mellett lehet részt venni.
Jelentkezni itt lehet.

2017. február 3.  |  kiállítás fotóművészet vigadó galéria