Átadták a Nemzet Művésze díjat

A hazai művészeti élet 69 kiválósága vette át a Nemzet Művésze díjat a Vigadóban. Az elismerést Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke és Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át november 17-én.

Az alábbiakban Fekete György ünnepi beszédét olvashatják:


Mélyen Tisztelt Együtt Ünneplő Közönség!

A Magyar Művészeti Akadémia és az általa működtetett Nemzet Művésze díj Bizottsága nevében nagy tisztelettel köszöntöm Önöket.
Köszöntöm Miniszter Urat, a megjelent államtitkárokat, a magyar emberek simogató szeretetére érdemes, kitüntetett művész kollégákat, akik az elismerést kapták a színházművészet, az irodalom, a zeneművészet, a képzőművészet, a filmművészet, az építőművészet, a táncművészet, az iparművészet, a fotóművészet, a népművészet területén a Kossuth-díjjal már elismert életművük méltó koronájaként. Köszöntöm a Nemzet Művésze díjátadó ünnepségének valamennyi vendégét.
Szerepem azonban több, mint a köszöntés. Sokkal inkább a köszönet, ezzel tartozom egy egész nemzet nevében is az ünnepeltek ragyogó művészeti teljesítményeiért, s azért a csodáért, amellyel mintegy fél évszázada egyenlítik ki a rossz rombolását a jó gesztusaival, az álnokság hazugságait az igazság kimondásával, s a rútság fintorait a szépségek mosolyával.
Jelentem mindannyiuknak, hogy a Bizottság munkája komoly volt és alapos, jóságos, elismerő és tisztelettudó, békés szándékú és méltányos, szinte teljes ellentétele a közélet mindennapi viharainak. Magam a közös felelősség példájaként éltem meg.
Boldogan mondom ki, hogy a magyar alkotó- és előadóművészek kiválóságai ilyen szellemi és fizikai koncentrációban a hazai kultúra történetének semmilyen időszakában így még nem ültek együtt, mint Önök ezen a mai délelőttön.
Kérem, éljük át a következő órák nagyszerűségét, őrizzük meg példamutató emlékét és a Nemzet Művészei felé küldött szimbolikus ölelésünk egységesítse végre nemzetépítő elhatározásainkat!


A Nemzet Művésze díj

A Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére – 2013-ban – az Országgyűlés a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, elismert képviselőinek személyes megbecsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása céljából alapította a Nemzet Művésze díjat, amelyet idén, 2014 júliusában ítélt oda első alkalommal a Nemzet Művésze díj Bizottság.
A díjat a Magyar Művészeti Akadémia elnöke a Köztestület megalakulásának évfordulója – november 5. – alkalmából adományozza. A díjat az MMA elnöke és a miniszterelnök vagy az általuk kijelölt egy-egy személy adja át.
A díj az alábbi művészeti területeken adományozható: színházművészet, irodalom, zeneművészet, képzőművészet, filmművészet, építőművészet, táncművészet, iparművészet, fotóművészet, népművészet, valamint cirkuszművészet. A Nemzet Művésze címet egyidejűleg legfeljebb 70 személy viselheti. Idén, mivel nincs Kossuth-díjas cirkuszművész, 69 főt választottak.
Ha a díjazott a Nemzet Színésze, a Magyar Mozgókép Mestere vagy a Magyar Állami Operaház Mesterművésze cím viselésére is jogosult, választania kell, hogy melyik elismerés után vesz fel életjáradékot.
A díjazott az adományozásról okiratot kap, jogosult a Nemzet Művésze cím viselésére, és az adományozást követő hónap első napjától élete végéig havi életjáradékban részesül. Az életjáradék havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a huszonháromszorosa, 2014-ben tehát – a 2013-as minimálnyugdíj összegének (28.500 Ft) megfelelően – 655.500 Ft.
A díj odaítéléséről a 11 Kossuth-díjjal kitüntetett művész alkotta Nemzet Művésze díj Bizottság dönt, melynek elnöke az MMA elnöke, amennyiben Kossuth-díjjal kitüntetett személy. A Bizottság 2 tagját a kultúráért felelős miniszter, 8 tagját a Bizottság elnöke kéri fel, legfeljebb 3 évre. A Bizottság tagjai 2014-ben: Fekete György (a Bizottság elnöke), valamint Aknay János, Eperjes Károly (az Emberi Erőforrások Minisztériumának delegáltjai) és Dárday István, Dévényi Sándor, Kalász Márton, Kiss János, Kobzos Kiss Tamás, Kubik Anna, Medveczky Ádám, Orosz István (az MMA elnöke által felkért delegáltak).
A teljes, letölthető sajtóanyag itt található.

A díjazottakról további információt itt találhatnak.
2014. november 17.  |  díjátadó nemzet művésze