A Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése

A 2011. évi CIX. törvény 15. § szerint a Magyar Művészeti Akadémia évente legalább két alkalommal közgyűlést tart, melyet az MMA elnöke hív össze. 2014. május 30-án megtartotta idei első rendes közgyűlését az MMA.

Halász János, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára megnyitó beszédében arról szólt, hogy nyitottság és bővülés jellemzi a Magyar Művészeti Akadémia intézményét, a magyar kulturális életben betöltött szerepét. Hozzáfűzte, hogy az MMA kultúrstratégiai szerepét tovább kell erősíteni. Mint mondta, az Alkotmányíróság MMA-val kapcsolatos – 2014. május 27-én hozott – döntése szerint nincs szükség semmilyen jogszabályi változásra. 

Vörös Győző ókorkutató Szentföldi magyar ásatások a Holt-tenger partján, Jordániában című előadását követően az Akadémia elnökének, főtitkárának és különböző testületei vezetőinek a 2013-as év, illetve az elmúlt közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolóját hallgatta meg a közgyűlés, valamint megtárgyalta a köztestület 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentést és az MMA 2013. évi közhasznúsági jelentését. Az MMA 2014. évi költségvetésének elfogadását követően került sor az Akadémia Alapszabályának módosítására, ezt az MMA törvény módosítása teszi szükségessé. A törvény rendelkezéseinek megfelelően a módosítás kiterjed: a művészeti élet szereplőinek nem akadémikus tagként történő bevonására a köztestület munkájába; az egyes művészeti ágakat reprezentáló tagozatok mellett, művészetelméleti szakemberek akadémikus taggá választhatóságának biztosítására; új tagozat létrehozásának lehetőségére; a rendes és levelező tagok azonos jogállására stb.

Az MMA Díjszabályzatának módosítása és az MMA Etikai Kódexének elfogadása után adták át az MMA köztestületi díjait.

MMA Nagydíj
Nagydíjban részesíthető a magyar szellemi élet azon személyisége, aki a korábbi két évben létrehozott kiemelkedő jelentőségű művészeti alkotást, művészetelméleti munkát.
A Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját 2014-ben dr. Erdélyi Zsuzsanna Kossuth-díjas néprajzkutató, az MMA rendes tagja, az MMA Népművészeti Néprajzi Tagozata leköszönt vezetője kapta, az elmúlt két év során a tagozat hosszú távú eredményes működését elméleti téren is megalapozó állhatatos munkásságáért.
Bővebben...


MMA Életműdíj
Életműdíjban részesíthető a magyar szellemi élet azon jeles művésze, akinek kiemelkedő munkássága, életműve példa a nemzet felemelkedéséért, megmaradásáért végzett odaadó, önzetlenül és a személyes bátorságot sem nélkülöző munkálkodásra.
A Magyar Művészeti Akadémia Életműdíját 2014-ben dr. Nemeskürty István Széchenyi-díjas és Kossuth-nagydíjas író, irodalom- és filmtörténész, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja kapta a magyarság felemelkedéséért bátran vállalt szolgálatáért, a szellemi összetartozást és nemzettudatot erősítő irodalmi, filmes és közéleti munkásságáért.
Bővebben...

MMA Művészeti Írói Díj
Művészeti Írói Díjban részesíthető az a művészeti író, aki kiemelkedő és tartósan magas színvonalú tevékenységével, ismeretterjesztő, művészetelméleti vagy műkritikusi munkájával hozzájárult a magyar művészet közkinccsé tételéhez egyszersmind emelve és megőrizve ezzel a magyar kultúra értékeit.
A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díját 2014-ben Szakolczay Lajos József Attila-díjas irodalomtörténész, művészetkritikus kapta az egyetemes magyar kultúra értékeinek közkinccsé tétele érdekében kifejtett négy évtizedes művészetelméleti és művészetkritikusi munkássága elismeréseként.
Bővebben...

A díjak közül a Nagydíj, az Életműdíj és a Művészeti Írói Díj pénzbeli elismeréssel is jár: 4, 6 illetve 2 millió forinttal.
 
MMA Aranyérem
Aranyérem díjban részesíthető az a személy vagy szervezet, aki munkájával, anyagi támogatásával, egyéb adományával vagy tevékenységével hozzájárult a magyar kultúra és művészet társadalmi elismertségének emeléséhez.
A Magyar Művészeti Akadémia Aranyérmét 2014-ben Széles Gábor Neumann János-díjas okleveles villamosmérnök, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége tiszteletbeli elnöke kapta, kivételes vállalatvezetői és gazdasági stratégiaalkotó eredményei mellett a nemzeti média támogatásáért, közéleti és közösségi tevékenységéért.
Bővebben...

MMA Kováts Flórián-emlékérem
Kováts Flórián Emlékérem díjban részesíthető az a személy, aki hivatásbeli vagy civil tevékenységével jelentős művészeti és kulturális szervezőmunkát végez vagy a művészetszervezés, a művészeti igazgatás területén kiemelkedő tevékenységet folytat.
A Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián-emlékérmét 2014-ben dr. Kucsera Tamás Gergely filozófus, címzetes egyetemi docens, az MMA főtitkára kapta több mint másfél évtizedes sokoldalú kultúraszervező tevékenysége mellett végzett kiemelkedő kulturális, oktatási és művészetigazgatási gyakorlati és elméleti munkásságáért.
Bővebben...

(Az MMA Életműdíját 2013-ban Dávid Katalin művészettörténésznek ítélte a köztestület, az MMA Nagydíját Csoóri Sándor író, költő kapta. A másik három díj most először került kiosztásra.)


A közgyűlés új rendes és levelező tagok felvételéről is szavazott.
A Magyar Művészeti Akadémia taglétszáma a tagbővítés előtt: 246 rendes és 39 levelező tag.

A tagozatok javaslata alapján az MMA közgyűlése az alábbi levelező tagokat választotta rendes taggá:
Golda János (Építőművészeti Tagozat), Fekete Vince (Irodalmi Tagozat), Bogányi Gergely (Zeneművészeti Tagozat).
 
A tagozatok javaslata alapján az MMA közgyűlése az alábbiakat választotta levelező taggá: Sulyok Miklós (Építőművészeti Tagozat), Tóth Klára (Film- és Fotóművészeti Tagozat), Bertha Zoltán (Irodalmi Tagozat), Dvorszky Hedvig (Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat), Sturcz János (Képzőművészeti Tagozat), Sipos János (Népművészeti, Néprajzi Tagozat), Ablonczy László (Színházművészeti Tagozat), Solymosi Tari Emőke (Zeneművészeti Tagozat).

A Magyar Művészeti Akadémia taglétszáma a tagbővítés után: 249 rendes és 44 levelező tag.

Az MMA tiszteletbeli tagja címet 2014-ben Korzenszky Richárd bencés szerzetesnek, a Tihanyi Bencés Apátság elöljárójának és dr. Vörös Győző ókorkutatónak ítélték.

A Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése tudomásul véve az Alkotmánybíróság Magyar Művészeti Akadémiával kapcsolatos - 2014. május 27-én hozott - határozatát, az abban foglaltak alapján megállapította, hogy sem törvénymósosítás kezdeményezésére, sem a köztestületi Alapszabály modosítására nincs szükség, s kinyilvánítja, hogy ahogyan a múltban, úgy a jövőben is az alkotmányos keretek között folytatja tevékenységét.

A közgyűlés napirendi pontjai...
2014. május 30.  |  közgyűlés