Benczúr Ház
1068 Budapest, Benczúr utca 27.


Nagyobb térképre váltás

Szabó Dénes: Egy Kodály-szellemű magyar iskola zenei élete

Akadémiai székfoglaló előadás – 2014. március 7.
 
Szabó Dénes Egy Kodály-szellemű magyar iskola zenei élete című akadémiai székfoglaló előadásában a Nyíregyházi Cantemus Kórus születését elevenítette fel. Számukra Kodály Zoltán gondolatai mutattak utat egy sajátos, új típusú zenei nevelést megvalósító iskolatípus létrejöttéhez. Bemutatta a Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola ének-zene tagozatának felépítését. Emellett beszélt a zenei képességvizsgálat és felvételi rendszerről, a tanulói létszámok alakulásáról 1958 és 2013 között. Rámutatott az órán kívüli zenei tevékenységek sajátos formáira, egyrészt a gyermeki kreativitást igénylő tanulói hangversenyek rendszerére és egyéb zenei rendezvényekről, másrészt a zene befogadására nevelő, a majdani hangverseny-látogató közönség kinevelését célzó zenehallgatási lehetőségekről. Szemléltette a zenei nevelésük eredményeit reprezentáló énekkari rendszer kialakulásának folyamatát, az énekkarok működésének szervezeti kereteit, a Cantemus Kórus Család kórusainak jelentősebb állomásait, elért nemzetközi szintű sikereit.
„A jövőre 40 éves Cantemus műsorán már több száz mű hangzott el, köztük izgalmas ősbemutatókkal. Felkérések és meghívások alapján évente akár félszáz kisebb-nagyobb szereplésre kerül sor. Bár munkánk középpontjában a zenei nevelés elsődlegessége áll, a következetes munka által megteremtett zenei légkör és az iskola életét behálózó, már részletezett egyéb zenei tevékenységek eredményeként, a Cantemus kórus számos hazai és nemzetközi sikerrel büszkélkedhet.
A nyíregyházi éneklő fa az évtizedek alatt nagyra nőtt, virágba borult, s évről évre új termést hozott. Az énekelni vágyók sokasodtak, újabb és újabb éneklő közösségek születtek, a Kodály iskolát 8. osztály után elhagyó, egyéb intézményekben tovább tanuló, de közösségben énekelni vágyók jóvoltából. Az így létrejött kórusrendszer messze túlnőtte egy alapiskola lehetőségeit. Épp ezért 2003-ban Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy döntött, hogy önálló szervezetként 2003-ban létrehozza a Nyíregyházai Cantemus Kórust, természetesen a Kodály Zoltán Általános Iskolával szoros együttműködésben. Ez az új lehetőség további eredményeket szült. Nemzetközi elismertsége tovább erősödött. A különböző kórusok az ország és a nagyvilág zenei életében egyre jelentősebb részt vállalnak. Nemzetközi versenyek és fesztiválok elsőrangú szereplői. A magyar zenei nevelés - Kodály módszer - irigyelt nagykövetei."
 
 
Szabó Dénes (Makó, 1947. március 6.) karnagy Díjak: Liszt Ferenc-díj (1985), Bartók Béla – Pásztory Ditta-díj (1993), Kossuth-díj (2000), Magyar Örökség díj (2004) Nevéhez fűződik a Cantemus fiúkórus megalapítása, amelyet tíz évig vezetett, illetve a Pro Musica leánykar megalapítása és vezetése, valamint a Cantemus vegyeskar megalapítása. Fontosabb ősbemutatói és szerzői estjei: Kocsár Miklós: Missa Brevis (ősbemutató, 1991); Szőnyi Erzsébet 70 éves születésére (szerzői est, 1994); Kocsár Miklós – Jókai Anna: Ima Magyarországért (ősbemutató, 2003); a 70 éves Kocsár Miklós ünneplése (szerzői est, 2004); 100 éve született Farkas Ferenc (2005); Mesterek és tanítványaik (Petrovics, Kocsár, Orbán, Tóth Péter, Kovács Zoltán, Csemiczki Miklós, Gyöngyösi Levente) Kortárs szerzők művei ősbemutatóval (2006); Capriccio senza parola (ősbemutató, 2013); Kocsár Miklós 80. éves születésnapjára (szerzői est, 2013). Kórusaival a világ számos országában fellépett, több mint ötven nemzetközi verseny első díját nyerte meg. Lelkes híve Kodály Zoltán nevelési elveinek, amelyeknek eredményességét munkájával folyamatosan bizonyítja. Kórusfesztiválok szívesen látott vendége, hívják Amerikától Japánig, Kínától Ausztráliáig tanítani, előadást és bemutatót tartani, koncertet vezényelni. Székfoglaló előadásának címe: Egy Kodály-szellemű magyar iskola zenei élete

2014. március 8.