Magyar Örökség Díj, 2012

Újabb hét kitüntetettnek ítélték oda a Magyar Örökség Díjat. A Magyar Örökség és Európa Egyesület elismeréseit 2012. december 22-én adták át Budapesten, hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében.

 

Elismerésben részesült Kassai Lajos magyar lovas íjászatot újjáteremtő tevékenysége Böszörményi Gergely hitet és kultúrát megőrző tevékenysége, Györffy István néphagyomány- és tehetségmentő munkássága, vitéz Somogyváry Gyula hazaszeretete, Zelnik József kultúraszolgálata, Czine Mihály irodalomtudósi és pedagógusi életműve, valamint a Balázs Dénes és Kubassek János által létrehozott Magyar Földrajzi Múzeum.

Zelnik József (az MMA egyik alelnöke) életpályáját múltunk megismerése, az értékek átmentésére való törekvés, a magyar kultúra megújítása, gyarapítása, egyetemessé tételének szándéka jellemzi – fogalmaz méltatásában Bakos István művelődéskutató.

2013. január 11.  |  díj-kitüntetés zelnik józsef