« Vissza

2017. április 19. - MMA Ösztöndíjas Tanulmányok 10. kötet könyvbemutató

2017. április 19. – MMA Ösztöndíjas Tanulmányok 10. kötet könyvbemutató

Az MMA Ösztöndíjas Tanulmányok könyvsorozat most megjelent 10. kötete, Kulin Borbála: ETIKUM és ESZTÉTIKUM kapcsolata ILLYÉS GYULA ÉLETMŰVÉBEN című munkája április 19-én, 14 órakor kerül bemutatásra a Pesti Vigadóban.

Kulin Borbála Illyés Gyula életművének szövegközpontú újraértelmezésére vállalkozik. Szoros olvasattal olyan alkotásokat elemez, amelyek kiszorultak a kánon centrumából. A húszas–harmincas évek tárgyias költészetében a lírai alany megjelenési formáit azonosítja, majd a cselekvés és a szubjektum feddhetetlenségének problematikáját vizsgálja a Tiszták című drámában, végül a halál etikusságának kérdéséhez közelít a Kháron ladikján című esszéregény kapcsán.
A szerző beszélgetőpartnerei Kucsera Tamás Gergely, az MMA főtitkára, Kocsis Miklós, az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet igazgatója és a L'Harmattan Kiadó képviselője.
 
Helyszín: Pesti Vigadó — Könyvtár előtere
 
A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött, kérjük, részvételi szándékát a rendezveny@mma-mmki.hu e-mail címen jelezze!