Tíz esztendeje, 2011 őszén hunyt el Makovecz Imre építész, a Magyar Művészeti Akadémia alapító, örökös tiszteleti elnöke, akinek elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy az MMA tíz éve köztestületté alakulhatott. Kisfilmünkben erre emlékezünk…
2021. december 22.

Elhunyt Kalász Márton költő, a nemzet művésze

Nyolcvanhét éves korában, 2021. december 30-án Budapesten elhunyt Kalász Márton Nemzet Művésze díjjal kitüntetett, Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-díjas (1971, 1987) magyar költő, író, műfordító, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. „Egyszerre német is vagyok és magyar is vagyok… van egy anyanyelvem, a német, és van egy szellemi anyanyelvem és habitusom, amely összeköt engem a magyar kultúrával" – vallotta Kalász Márton, akinek gondolkodását, nyelvezetét és egész életét meghatározták anyanyelvével és választott anyanyelvével, a magyarral kapcsolatos élményei, amelyek minden alkotásában is tetten érhetők. Életét végigkísérte német gyökereihez való ragaszkodása: fordított és lektorált német szövegeket, többször járt Berlinben ösztöndíjasként, dolgozott a berlini Magyar Kulturális Intézet munkatársaként (1971–74) és a stuttgarti Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központ igazgatójaként (1990–94). Az elhunytat az MMA saját halottjának tekinti.

2021. december 30.

„A legnagyobb dolog: világot teremteni"

Könyv Tamási Áronról

A Magyar Művészeti Akadémia első gyűjteménye jelent meg a Kossuth-díjas erdélyi magyar íróról, Tamási Áronról (1897–1966). A klasszikus történeti felépítést követő kötet az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, illetve számos színház közreműködésével rendelkezésre bocsájtott, soha nem látott képanyaggal teszi színesebbé, érzékletesebbé a székely író életművét. Az életrajzi kordokumentum Tamási Áront most művein, szépirodalmi alkotásain, színpadi figuráin, a 20. század krónikáján keresztül szólaltatja meg. Az MMA Kiadó gondozásában, a Petőfi Irodalmi Múzeum, valamint a Tamási Áron Közalapítvány együttműködő partnerségével megjelent album az eddigi recepciót az író kézirataival, jegyzeteivel, naplójával és színjátékaihoz írt kommentárjaival bővíti.

2022. január 4.

Elhunyt Benkő Samu Széchenyi-díjas erdélyi művelődéstörténész, esszéíró, az MMA rendes tagja

Életének 94. évében, december 21-én, Budapesten elhunyt Benkő Samu Széchenyi-díjas művelődés­történész, esszéíró, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Bolyai-kutatás kiemelkedő alakja, az MTA külső tagja. Benkő Samu a Román Akadémia Kolozsvári Történeti Intézetének nyugalmazott főkutatója, majd az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke volt. A magyar művelődéstörténet tanulságait példaként felmutató munkásságáért Széchenyi-díjjal ismerték el 1997-ben. Folyóirat-szerkesztőként, könyvsorozatok létrehozó­jaként és kiváló könyvek szerzőjeként Erdély művelődéstörténeti hagyományainak egyik legértőbb kutatója volt. Benkő Samut a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. | A gyászjelentés itt olvasható.

2021. december 22.

Új rendes tagokról és levelező tagok felvételéről döntött az MMA

A Magyar Művészeti Akadémia elnöksége a koronavírus-járvány fokozódására tekintettel a 2021. december 6-i közgyűlés elhalasztásáról döntött és támogatta, hogy írásbeli véleménynyilvánítást követően a közgyűlés tagjai a köztestület elektronikus eVote rendszerén keresztül hozzanak döntést a rendes és levelező tagok 2021. évi felvételéről. A rendes tagok felvételéről történő szavazásra december 11. és december 13. között, a levelező tagok felvételéről történő szavazásra december 13. és december 15. között volt lehetőség.

2021. december 17.
Utolsó
// ]]>