Eősze László (Fotó: Lugosi Lugo László)

Élet és Mű – Emlékkönyv Eősze László tiszteletére

Eősze László zenetudós, zongoraművész a 20. századi magyar zeneműkiadás egyik legkiemelkedőbb alakja tavaly november 16-án ünnepelte kilencvenedik születésnapját. A Magyar Örökség díjjal frissen kitűntetett zongoraművész tiszteletére nemrégiben emlékkönyv jelent meg. A főként zenetudományi tanulmányokat tartalmazó könyv a nemzetközileg elismert, mintegy hét évtizednyi munkássága előtt rója le tiszteletét.
A kötetet Ittzés Mihály, a Magyar Kodály Társaság elnöke szerkesztette, tartalma pedig javarészt a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Kodály Társaság által közösen – az Eősze László kilencvenedik születésnapja alkalmából – rendezett zenetudományi konferencián elhangzott előadások anyagából áll.
A négy egységre osztott tanulmánykötetet Szőnyiné Szerző Katalinnak, az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtár nyugalmazott vezetőjének, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának bevezetője nyitja. Értekezéséből többek között az is kiderül, hogy Eősze Lászlónak először húsz éves egyetemistaként nyílt lehetősége nagyközönség előtt fellépni. Hatalmas sikert aratva ekkor az általa később sokat kutatott zeneszerzőtől, Liszt Ferenctől a Dante szonátát, valamint a Szerelmi álmok című darabot adta elő zongorán, Wiesbadenben 1943. szeptember 5-én. A magyar közönség előtt – szintén Liszt Ferenc műveiből válogatva – kevéssel több, mint egy évvel ezután a Károlyi Palotában mutatkozott be.
Talán nem véletlen, hogy doktori disszertációját a Liszt und die deutsche Romantik címmel látta el, melynek megvédése után a fiatal zenetudóst „Summa cum laude" minősítéssel avatták doktorrá.
De Eősze László eddigi pályája során természetesen nem csak Liszt Ferenccel foglalkozott. Az ő neve szerepel ugyanis a nemzetközi Kodály-kutatók között az első helyen. Hozzá fűződik az első Kodály Zoltán monográfia is, amely még a Mester életében napvilágot látott. A Kapcsolódó témák fejezetben más szerzők mellett erről értekezik a kötet szerkesztője, Ittzés Mihály. Esszéjében kifejti, hogy Eősze László kiemelt kutatói szerepe leginkább a Kodály-életpálya állomásainak pontos közlésének, és  (Kodály) zeneszerzői munkásságának széles körű értelmezésének köszönhető.
Két tanulmány is olvasható magától a híres zenetudóstól (Verdi és Wagner világa, valamint Verdi, Bartók és Kodály ars poeticájának közös vonásai); melyek segítségével megismerkedhetünk az ünnepelt további kutatási területeivel.
Az emlékkönyvet a Nemzetközi Kodály Társaság volt elnökének, Gilbert de Greeve-nek személyes hangulatú köszöntője zárja, melyben a szerző egyebek mellett arra is kitér, hogy a zene szolgálatában Eősze László nemcsak hazai viszonylatban, hanem világszinten is kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Az alábbi videó részlet a 2012-ben Eősze Lászlóval készült portréfilmből:

Riporter: Czigány György; operatőr: Hidvégi Aszter; operatőr, vágó, rendező: Tóth Péter Pál 

MMA, 2012

2014. január 8.  |  eősze lászló kiadvány