Emlékezés Erdélyi János költőre

Zenével, énekkel egybekötött különleges emlékülést tartott az MMA Népművészeti Tagozata Erdélyi János költő születésének 200. évfordulója alkalmából a Vigadó Makovecz termében november 6-án.
Az esten részt vettek Erdélyi János unokái – Erdélyi Zsuzsanna Kossuth-díjas néprajztudós és T. Erdélyi Ilona irodalomtörténész –, valamint dédunokái is. T. Erdélyi Ilona Életmű és személyiség címmel tartott előadást népi-nemzeti szellemiségű nagyapjáról, akit többek közt drámai hősnek jellemzett, szembeállítva Arany Jánossal, akit visszahúzódó, epikus hősként írt le. Erdélyi János egyik legjelentősebb munkája a Magyar népköltési gyűjtemény, amely 1846 és 1848 között jelent meg három kötetben. Mint T. Erdélyi Ilona elmondta, nagyapja nemcsak bölcselkedni, hanem énekelni is nagyon szeretett, és a népdalok gyűjtését nem pusztán tudományos erőfeszítésnek tekintette.
Magától értetődő volt tehát, hogy Erdélyi Jánosra emlékezni zene és ének nélkül nem érdemes, így került sor több zenei fellépésre is az est folyamán. A Misztrál együttes Erdélyi-verseket adott elő saját megzenésítésében, valamint magyar népdalokat. Kobzos Kiss Tamás az Ének a madéfalvi veszedelemről című népdalt adta elő. További népdalokat Petrás Mária és Kobzos Kiss Tamás tolmácsolásában hallgathattak meg az egybegyűltek. Bár Sipos Mihály, a Muzsikás együttes egyik alapító tagja Erdélyi János népdalgyűjteményéről tartott előadást, végül közös éneklésre invitálta a jelenlévőket.
Galánfi András népművész Erdélyi János-verseket szavalt. Kóka Rozália mesemondó, népdalénekes és író A két aranyhajú ikergyermek című magyar népmesét mondta el. Előadást tartott még Keserü Katalin művészettörténész, aki főként Körösfői-Kriesch Aladár azon portréiról beszélt, melyeket az Erdélyi család tagjairól készített, valamint Almási István népzenekutató, ő Erdélyi János fia, Pál és Seprődi János levelezését mutatta be. Ittzés Mihály zenepedagógus, karvezető arról beszélt, hogy miként jelenik meg Erdélyi János munkássága Kodály Zoltán írásaiban. Küllős Imola néprajztudós előadásában azt emelte ki, hogy népi-nemzeti szellemiségén túl Erdélyi János européer gondolkodó volt.
Mint az emlékülés levezető elnöke, Ács Margit író elmondta, a tanácskozásról az MMA külön kötetet fog megjelentetni.

Erdélyi János (1814–1868) költő, a Kisfaludy Társaság titkára volt. A reformkori mozgalmak sodrásában a népiesség áramlatához kötődött. Ösztönös vonzalommal érzett rá a népi kultúra, népi költés hordozta értékekre, s a szóbeliségbe sűrűsödött, a múltat is kivetítő történeti örökségre. Úgy gondolta, hogy ez a gazdag szellemi állomány forrása lehet a reformkor igényelte irodalmi megújulásnak, amely végül is a népnemzeti irodalomban teljesedett ki, s Petőfi és Arany költészetében érte el csúcsát. Joggal tartja a hazai szaktudomány Erdélyi Jánost az irodalmi népiesség elméleti megalapozójának és kibontakoztatójának.
2014. november 7.  |  emlékülés