II. Czuczor–Fogarasi-konferencia

„Ha szabad a magyart a magyarból magyarázni"
Alaptéma: „ismeretlen eredetű" szavak és jelenségek a magyar nyelvben és kultúrában a Czuczor–Fogarasi Szótárhoz viszonyítva

Budapest, 2012. január 6. – Vízkereszt
Petőfi Irodalmi Múzeum Díszterme, 9 órától 21 óráig

II. Czuczor-Fogarasi-konferencia


„Ha szabad a magyart a magyarból magyarázni"
Alaptéma: „ismeretlen eredetű" szavak és jelenségek a magyar nyelvben és kultúrában a Czuczor-Fogarasi Szótárhoz viszonyítva
Rendezők: Magyar Művészeti Akadémia, Diófa-kör, Petőfi Irodalmi Múzeum
Fővédnök: dr. Schmitt Pál köztársasági elnök
Budapest, 2012. január 6. – Vízkereszt, Petőfi Irodalmi Múzeum Díszterme, 9 órától 21 óráig

 

Program:

I. Levezető elnök: Balázs Géza
9.00 Csorba Csilla (a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója) és
Fekete György (belsőépítész, a MMA elnöke, prof. emeritus) megnyitják a tanácskozást      
9.15 Horváth Katalin (nyelvész, ny. egyetemi docens, ELTE, Miskolci Egyetem): Etimológiánk és a Nagyszótár szófejtő gyakorlata
9.30 Czakó Gábor (író): Az elsüllyesztett eredeti magyar nyelvtan főbb vonásairól
9.45 Kövecses Zoltán (egyetemi tanár, ELTE, Amerikanisztika Tanszék) – Szabó Réka (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola): Kognitív nyelvészet és a Czuczor-Fogarasi szótár
10.00 Bencze Lóránt (egyetemi tanár, ZSKF): "Omnes leones leonizare" (Nicolaus Cusanus: Dialogus de genesi). A magyar nyelv ikonicitása a Czuczor-Fogarasi szótárban
10.15 Vita
10.30 Szünet

 

II. Levezető elnök: Czakó Gábor

10.45 Németh Renáta (nyelvész, egyetemi adjunktus, Pázmány Péter Katolikus Egyetem): Az etimológia helye és szerepe a XIX. századi nyelvbölcseletben
11.00 Pomozi Péter (nyelvész, egyetemi docens, ELTE): Nyitott kérdések a magyar szókincs ismeretlen vagy bizonytalan eredetű elemeinek történeti vizsgálatában
11.15 C. Vladár Zsuzsa (nyelvész, egyetemi adjunktus, ELTE): A gyök fogalma az európai nyelvészetben és a Nagyszótárban
11.30 Balázs Géza (nyelvész, néprajzkutató, tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE Mai magyar nyelvi tanszék):A nyelvtörténet kiterjesztése - elméleti és módszertani következtetések a CzF. nyomán
11.45 Vita
12.30–13.30 Ebédszünet

 

III. Levezető elnök: Horváth Katalin

13.30 Békés Vera (tudományos főmunkatárs és egyetemi docens): Gróf Teleki József elvei, a Magyar Tudós Társaság gyakorlata és a Nagyszótár
13.45 Hoppál Mihály (néprajzkutató) A magyar hitvilág szavai a Czuczor-Fogarasiban
14.00 Juhász Zoltán (kutatómérnök, népzenész): A gyökrendszer számítógépes vizsgálata
14.15 Bérczi Szaniszló (csillagász, egyetemi docens, ELTE TTK): Fogalomfejlődési irányok és rétegtani modell a CzF gyökrendszer alapján - Néhány jelentős CzF szóbokor nyomozása az orosz nyelvben
14.30 Vita
14.45 Szünet

 

IV. Levezető elnök: Bencze Lóránt

15.00 Alexa Károly (irodalomtörténész, főszerkesztő): Magyar szótár - magyar regény
15.15 Hanga Zoltán (zoológus, Budapesti Állat és Növénykert szóvivője): Ismeretlen eredetű állat és növényneveink életföldrajzi vonatkozásai
15.30 Németh Endre (matematikus): Észak és dél a finnugor népek apai vonalú genetikai kapcsolatrendszerében
15.45 Nyiri Péter (irodalomtörténész, igazgatóhelyettes, Magyar Nyelv Múzeuma, Széphalom): A Czuczor–Fogarasi értéke
16.00 Vita
16.15 Szünet

 

V. Levezető elnök: Pomozi Péter

16.30 Varga Éva Katalin (nyelvtanár, doktorandusz, SOTE Nyelvi Kommunikációs Központ): A pil ~ vil  gyökből keletkező szócsaládok etimológiai vizsgálata
16.45 Buvári Márta (nyelvész): Az "uráli" minősítés a CzF tükrében
17.00 Lőcsei (Tóth) Péter (irodalomtörténész, tanár, Szombathely): Kresznerics Ferenc szótárának jelentősége

Szeretettel várjuk!

2011. december 8.  |  konferencia