Elhunyt Bánszky Pál néprajzkutató

Elhunyt Bánszky Pál művészettörténész, néprajzkutató, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.
Az élő képzőművészeti folklór számtalan díjjal elismert kutatóját 85 esztendős korában 2015. június 13-án, szombaton érte a halál.
 
Bánszky Pál Kabán született 1929. október 31-én iparos családban. 1978-tól meghatározó személyisége a kecskeméti kulturális életnek; a nevéhez fűződik a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely létrehozása és a Magyar Naiv Művészek Múzeumának megújítása 1977-ben. 1966-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának magyar–történelem szakon középiskolai tanári diplomát, majd 1968-ban művészettörténész diplomát szerez. 1958-tól 1978-ig a Népművelési Intézet vizuális művészeti osztályának tudományos munkatársa, majd az intézet főosztályvezetője. Itt került közel hozzá az amatőr képzőművészet és a tárgyi népművészet.
 
1978-tól a kecskeméti Katona József Múzeum tudományos munkatársa, 1983-tól 1990-ig megyei múzeumigazgató. 1991-től a kecskeméti Magyar Naiv Művészek Múzeumának igazgatója, innen vonult nyugdíjba 1999-ben.
 
Elnöke volt az Országos Népművészeti Egyesületnek és a Duna–Tisza Közi Népművészeti Egyesületnek. Kutatási területe a kortárs képzőművészet, a naiv művészet és a tárgyi népművészet. 2002. január 1-jétől a Képzőművészeti Szakmai Kollégium tagja. 2012-től a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának tagja.
 
Munkájának fontos része volt az élő képzőművészeti hagyományok megismertetése, az élő képzőművészeti folklór kutatása. A rábízott és általa felügyelt múzeumok állandó tárlatainak felfrissítésében, átrendezésében is nagy szerepe volt, főként a Magyar Naiv Művészeti Múzeumban, melynek anyaga legközelebb állt kutatásai köréhez. 

A Magyar Művészeti Akadémia Bánszky Pált saját halottjának tekinti. Bánszky Pál temetése 2015. július 11-én 11 órakor lesz a Kecskeméti Református Temetőben.
2015. június 13.  |  bánszky pál gyászhír