Esemény - nagy kép

A Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése

A Magyar Művészeti Akadémiáról (továbbiakban: MMA) szóló 2011. évi CIX. törvény (továbbiakban: MMA tv.) 15. § szerint az MMA évente legalább két alkalommal közgyűlést tart, melyet az MMA elnöke hív össze. 
Az MMA tv. 14.§, továbbá az MMA Alapszabályának 20. § a) -c), f) -g), s); a 44. § (14); a 48. § o) pontjai és a 49. § (4) bekezdése rendelkezései szerint a Közgyűlésnek tárgyalnia kell az alább ismertetett napirendi pontokat:

1. A napirend elfogadása
2. Eredics Gábor zenés előadása
3. Az MMA köztestületi díjainak adományozása
4. a) Az MMA elnökének 2014. évi beszámolója
    b) Az MMA elnökségének 2014. évi beszámolója
    c) Az MMA tagozatainak 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolója
    d) Az MMA állandó és elnöki bizottságainak 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolója
    e) Az MMA főtitkárának 2014. évi beszámolója
5. a) Tájékoztató a Magyar Művészeti Akadémia 2014. októberi közgyűlése óta eltelt időszak köztestületi munkájáról
6. A Felügyelő Testület tájékoztatója a 2014. évre vonatkozóan
7. a) Az MMA 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló
    b) Az MMA 2014. évi közhasznúsági jelentése
8. Az MMA 2015. évi költségvetésének elfogadása
9. Az MMA Alapszabályának módosítása
10. Az MMA Díjszabályzatának módosítása
11. Az MMA rendes tagjainak megválasztása
12. Az MMA levelező tagjainak megválasztása
13. Az MMA tiszteletbeli tagja cím adományozása
14. Egyebek

A közgyűlés helyszíne a Pesti Vigadó Díszterme, a kezdési időpont 09:30 óra.

Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirenddel 09:45 órára ismételten összehívásra kerül.

A közgyűlés, az eddigi gyakorlatnak megfelelően 20 perces előadással kezdődik, melyre már – az elnökséggel folytatott előzetes konzultáció értelmében – Eredics Gábor akadémikus urat kértük fel, aki örömmel fogadta meghívásunkat.

Budapest, 2015. május 5.

Prof. emeritus Fekete György s.k.
2015. május 13.