Keletről…
a Kínai Nemzeti Művészeti Akadémia
festmény- és kalligráfiakiállítása

2017. április 11. – május 31.
Vigadó Galéria földszinti és 5. emeleti kiállítótermei (Pesti Vigadó, V. Bp., Vigadó tér 2.)
Pecsét ▪ Yin Hailong ▪ 7,5×7,5×3 cm

Keletről… – Bemutatkozik a Kínai Nemzeti Művészeti Akadémia

A Magyar Művészeti Akadémia kiemelt hangsúlyt fektet arra, hogy a magyar közönséggel megismertesse a távol-keleti hagyományos művészeti elemekre épülő kortárs kínai művészetet, kultúrát is. Ezért a köztestület meghívására érkezik Budapestre kínai testvérintézményének, a Kínai Nemzeti Művészeti Akadémia Keletről… című festmény- és kalligráfiakiállítása, melyet a közönség 2017. április 12. és május 31. között láthat az MMA székházában, a Pesti Vigadóban. A kiállításhoz kötődően a Magyar Művészeti Akadémia és a Kínai Nemzeti Művészeti Akadémia 2017. április 11-én 10 órától konferenciát is rendez Érintkezések… címmel a Pesti Vigadó könyvtár előtti fogadóterében.
A két intézmény a konferencia megkezdése előtt együttműködési megállapodást ír alá a Vigadóban. Magyar részről Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, a kínai fél részéről Tan Ping, a Kínai Nemzeti Művészeti Akadémia alelnöke látja el kézjegyével a dokumentumot.

A nyugat egykor misztikus, rejtélyes világként tekintett a keleti kontinensre. A tealevél, a fűszerek csodálatos illata, az ecset és tinta, a távoli vidékek temperamentuma, mind a messzi keletet idézik. Keletről érkezett csodák, így természetes orientális jellemzőkkel bírnak. Ahogyan a keleti művészet is.
A kalligráfia és a hagyományos kínai festészet egysége a Kína által képviselt „keleti művészetben" testesül meg. A keleti filozófia és esztétika az ecset és tinta által „sűrűsödik" eggyé. A Tang-dinasztia híres festőművésze és teoretikusa, Zhang Yu szerint: „ha nem tudod átadni a jelentését, írd könyvvé, ha nem tudod átadni az alakját, fesd képpé". A keleti művészet jelentés- és formavilága a kalligrafikus festményekben manifesztálódik.
E kiállítás alkalmából a Kínai Nemzeti Művészeti Akadémia művészei a messzi Távol-Kelet kalligráfiai alkotásaiban rejlő formavilágot és szellemiséget hozzák Budapestre, Magyarországra. A célkitűzés az, hogy átadjuk a kínai művészet egyedülálló esztétikai értékeit, gondolatvilágát, teret és időt áthidalva; a kelet és nyugat kulturális csomópontján fekvő Magyarország művészetével való mély párbeszéden át – a nemzetközivé válás folyamatának megvitatásán keresztül – megmutassuk azt, hogy a kultúra és művészet szerepe, illetve fejlődése milyen jövő előtt áll. Kiállításunk legfőbb jelentősége éppen ebben rejlik.
 
A kínai festészet a kelet hangulatát, a keleti világ csodálatos szépségét és látványosságát tükrözi. A kínai festészetben megjelenik a kalligráfia, hangsúlyt kap a vonalbéli minőség, a nedves és száraz árnyalatok változatossága, a könnyedebb és nehezebb vonalvezetés keveredése. A kínai festmények irodalmi jelentőséggel is bírnak. A vers és képalkotás egysége, együvé tartozása következtében a „képi világ" a „költészet világává" lényegül át.
A kínai festészet a hangsúlyt az „állapotra" teszi, a szívbéli állapotok tanulmányozása az elsődleges, ettől válnak a kínai festőművészek a „valódi szórakoztatás" művészeivé. A kínai tájképek (hegy és víz), a virágokat és madarakat ábrázoló festmények, s még inkább az erdős hegyek-völgyek nyugalmának, a félhomályban megbúvó köd és bárányfelhők szabad mozgásának ábrázolása – az isteni minőségváltásra fókuszálva – a kínai hagyományos festészet általános jellemzőjévé váltak.
A kínai képek nyelvezete ezért a meghatározhatatlan jelentések vándorlásának és művészi koncepciójának kifejezőeszköze, a báj megjelenítése, ezernyi és milliónyi ecsetvonás összessége és ábrázolásmódja, amely mögött a kínai hagyományos esztétika és filozófia mélysége rejtőzik.
 
A kalligráfia a hagyományos kínai kultúra igen egyedi művészi formája. Piktografikus és elvont írásjegyeiben, zenei ritmusú és életerőtől duzzadó vonalvezetésében, a fekete és fehér kombinációjában összesűríti a kínaiak egyedülálló esztétikai esszenciáját és spirituális igényeit. „A könyv, a kézírás, a kalligráfia a tárgyi megjelenítés eszköze, hatása hosszú távú. A leírt, ábrázolt dolgok láthatóvá, érzékelhetővé válnak és fennmaradnak az utókor számára, előmozdítják a jövő fejlődését. Az ismeretlent ismertté teszi, a névtelent megnevezhetővé; alakítja, harmonizálja a meglévők közti kapcsolatot. Lenne olyan mély jelentésű bárminemű tartalom, amit ne lehetne leírva ábrázolni, értékelni…?" A kínai kalligráfia világszerte híres arról, hogy képes az érzelmi hullámzások kifejezésére. A puha és rugalmas szálú ecset által áramolhat a világ, az emberi lélek szépségének energiája.
A pecsétírás, a kancellár, kurzív, fogalmazó és standard írás különféle formái léteznek. Az elegánsan kecses, a vastagabb vonalú, a békés vagy nyugtalan jellegű vonalvezetés mind a keleti művészet egyedi karizmáját és stílusát reprezentálja.
 
A pecsétvésés művészet – amelyben a kő mint hordozóanyag, a kínai írásjegy mint tárgy és a kifejezés eszköze vesz részt – az ókori kínai pecsétvésés alapjaiból kifejlődött hagyományos művészeti ág.
A pecsétvésés művészete az ősi pecsétírás módszerét „kölcsönvéve" fejezi ki a kínai hagyományos kultúra hamis-valós, yin és yang váltakozásán alapuló esztétikai orientációját, elvont és varázslatos szépségét. A kalligráfiai készségek, a bölcs elrendezés, a finom és érzékeny technika együttesen alkotják a pecsétvésés művészetének lényegi elemeit. A pecsétvésés különböző hagyományos kulturális elemeket ötvöz és egy nagyon kis felületen tükrözi vissza a kínai költészet, kalligráfia és festészet kompozícióját, képes arra, hogy pontosan közvetítse az azokban rejlő gondolati, érzelmi és stílusbeli eltéréseket, ezért úgy is mondhatjuk, hogy „kis négyzetnyi felületen a határtalan világok" megtestesítője.

A kiállító művészek:
Guan Jun管峻 | Jiang Hongwei 江宏伟 | Liu Wanming 刘万鸣 | Luo Pengpeng 骆芃芃 | Tian Liming 田黎明 | Xu Jun 许俊 | Yang Tao 杨涛简 | Yin Hailong 尹海龙| Zhao Jiancheng 赵建成
A kiállítás kurátora: Niu Kecheng.

A kiállításhoz a Magyar Művészeti Akadémia 64 oldalas katalógust jelentetett meg, bővebb információ az alkotásokról és a művészekről ebben található. A katalógus itt letölthető.


A kiállításhoz kapcsolódó konferencia Kína hagyományos kultúrájába ad betekintést. Előadók: dr. Salát Gergely, történész, sinológus; Horváth Janisz, kínaikalligráfia-oktató, grafikusművész; Niu Kecheng, a Kínai Nemzeti Művészeti Akadémia Képzőművészeti Kutatóintézetének igazgatója; Luo Pengpeng, a Kínai Pecsétvéső Akadémia igazgatója; Liu Wanming, a Kínai Festészeti Akadémia igazgatója, a CNAA doktori iskolájának dékánhelyettese; Han Xuezhong, a Kulturális Stratégiai Kutatóintézet Kiállítási Központjának igazgatója; valamint Lin Chen, a Kínai Nemzeti Művészeti Akadémia Zeneművészeti Kutatóintézetének tudományos munkatársa.

2017. április 3.  |  kiállítás konferencia kínai művészet