A Képzőművészeti Tagozat díjazottjainak kiállítása

A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának díjazottjai 2013–2014 címmel kiállítás nyílt a Vigadó Galériában.

A kiállításmegnyitón köszöntő beszédet mondott Stefanovits Péter, a Képzőművészeti Tagozat vezetője, aki örömét kifejezve a legtisztább szakmai elismerésnek nevezte a díjat; reméli hogy évről évre egyre több kollégát tud majd tagozata elismerésben részesíteni.

A Magyar Művészeti Akadémia minden tagozata évente egy-egy díjat adományoz saját művészeti ága kiemelkedő képviselőjének, és két-két ösztöndíjat a negyven év feletti, valamint alatti művésznemzedék jeles tagjainak.

A Képzőművészet Tagozat 2013. évi díját Gaál József festő kapta, a trendek ellenében haladó, a lélek sötét mélységeihez, a kezdetekhez, az archetípusokhoz visszavezető, egyéni archaizálást képviselő munkássága elismeréseként. Hasonlóképpen következetes életművéért részesült Művészeti Díjban az absztrakt expresszionista anyagfestészet hagyományát szakrális irányban átértelmező Gáll Ádám festő, és a konstruktív, nyugati geometrikus absztrakt látásmódot a tao és a keleti művészet nézőpontjával társító, aktualizáló szobrász, Nagámi.
A Fiatal művészek ösztöndíjában a figurativitás és az absztrakció legkülönbözőbb válfajait bátran és játékosan ötvöző Benkő Lilla, illetve a festőiség és az expresszivitás toposzait ironikusan karikírozva új életre keltő Horváth Dániel festőművészek részesültek.
A díjazottak tevékenységének sokszínűsége azt jelzi, hogy kiválasztásukban nem stiláris, műfajbeli vagy egyéb szempontok, hanem csakis a művészi kvalitás játszott szerepet.

 

A tárlatot Szurcsik József, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja nyitotta meg, aki beszédében részletesen bemutatta a jelenlévő alkotóművészeket.
„Benkő Lilla pályakezdő festőművész munkáin álomszerű helyszínek tűnnek fel, fantázia és valóság érzékeny festői keveredéséből formálódik meg egy-egy festmény. […] Az idillikusan ható színek szétcsúszott formákat követnek, meglepő, oda nem illő alakzatokba botlik a néző szeme. Érzékeny feszültséget teremt képeiben Benkő Lilla. […]
Gaál József művészete az emberi szellem az ösztönös és archaikus mélységeit kutatja, groteszk, szürreális lényei az anyag szülöttei. Brutális, fájdalmas, olykor mély érzésű, megalázott vagy diadalittas teremtményei rejtőzködő, belső világaikról adnak hírt. […]Leplezetlen őszinteséggel beszél az ember gyötrelmeiről és szenvedéseiről. […] Minden szorongása, vívódása ellenére lényeglátó humanizmusa, aggodalmas, emberszerető lénye öleli keretbe műveit. […]
Gál Ádám művészetére egy hiper érzékeny materialitás jellemző, vagy az anyag lelkének összehasonlíthatatlan gyengédsége. Műveiben az anyag, a falszerű, vakolatjellegű felült akár pusztuló romok képzetét is kelthetné, de minden művében látható és erősen érzékelhető a különleges anyagok szépséges esztétikája is. Monokróm, sárgás, okkeres, visszafogott színekkel idézi meg az aluljárók, pályaudvarok, elhagyott épületek sivárságát. De úgy teszi ezt, hogy pozitív lelki tartalmakká formálja azokat.  […]       
Horváth Dániel művein […] a határozatlan kontúrokkal megfestett motívumok megfestett fájó, elhaló emlékeknek tűnnek, mégis a bizonyosság és a megragadhatóság erejével hatnak. Kísérletezéssel, különböző médiumokkal dolgozó művész, aki festőként – ahogy maga fogalmazott – egy-egy belső utazás horrorját és komolyságát tárja elénk. […]
Nagámi szobrai olyan gondolatok, melyek a tér fogalomkörét járják körül, ahogy egyik művének címe összefoglalja műveinek lényegét: Gondolatok a térről. A különféle anyagok: kövek, vasak, fák letisztult geometrikus formákká, térbeli alakzatokká szerveződnek, mégis megőrzik eredeti természetük voltát. Konstrukciói szigorú szerkezetekkel, szabadon komponált, kötöttségmentesen létrehozott szellemi konstrukciók. Különös finomsággal illeszti az anyagokat és építi formákká az ember szinte cirógatni, simogatni szeretné geometrikus szobrainak felszínét."
„Az alkotótevékenység nagyon intim dolog, legalábbis addig, amíg az ember magával az alkotással foglalkozik. De talán egy művész sem tehet úgy egy idő után, hogy nincs köze a körülötte zajló dolgokhoz, hogy mindentől függetlenül csak az alkotással foglalkozzék. Szükség van azokra a művészekre, akik szakmai és emberi hitelességük alapján kikezdhetetlenek, akik a pluralizmus és a művészet szabadságának hívei. Akik példát mutathatnak másoknak és emberi tartásból, korrektségből, feltétlen szakmaiságról. A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozata egységesen képviseli a színvonalas képzőművészet fontosságát, értékét és érvényességét." – zárta beszédét a Munkácsy Mihály-díjas festőművész.

2015. január 8.