Elnöki köszöntő

„Szótárat lapozgatok" – jutott eszembe Kosztolányi Dezső kedves írása, amelyben egy hasznos művelődési szokásáról, a szótárak böngészéséről értekezik. 

Így: „Van-e a szótárnál gazdagabb, élőbb, lelkesebb valami? Benne van nyelvünk összes szava... Benne van a gyöngédség és a durvaság minden árnyalata, a szépség és a rútság, az illat és a bűz, a tisztaság és a szutyok, a boldogság és a boldogtalanság... Benne van a múltam, a jelenem és a jövendőm..."

Tisztelt Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

„Szótárat lapozgatok." Jutott eszembe Kosztolányi Dezső kedves írása, amelyben egy hasznos művelődési szokásáról, a szótárak böngészéséről értekezik. Így: „Van-e a szótárnál gazdagabb, élőbb, lelkesebb valami? Benne van nyelvünk összes szava... Benne van a gyöngédség és a durvaság minden árnyalata, a szépség és a rútság, az illat és a bűz, a tisztaság és a szutyok, a boldogság és a boldogtalanság... Benne van a múltam, a jelenem és a jövendőm..."

Szótárat lapozgatnak ennek a konferenciának az előadói, nem is akármilyet, hanem a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából a Czuczor Gergely és Fogarasi János megalkotta hatkötetes, A magyar nyelv szótárát. Ennek első kötete éppen 150 éve, 1862-ben jelent meg. Az újrafölfedezés szándékával lapozgatják, mert úgy vélik, hogy legelső és máig legterjedelmesebb értelmező szótárunk méltatlanul lett elfeledve vagy mellőzve, benne ugyanis kiaknázatlan nyelvi, sőt nyelvtani kincs rejlik.

A Czuczor–Fogarasi-szótár elfogulatlan megítélését az erdélyi Zsemlyei Jánostól idézem: „A szótár írása idején még hiányoztak a hazai elvi és módszertani tapasztalatok, a szótár értelmező része azonban így is nagyon értékes. Hat kötete 110.784 szócikket foglal magában, jól szemlélteti a XIX. század közepének irodalmi és köznyelvi szókészletét. Feldolgozott címszóanyaga alapján eddig legterjedelmesebb értelmező szótárunk. Ma is értékes forrásmunka."

Ez a szótár ösztönözte a Czakó Gábor irányította Diófa-kört, nyelvészeket, írókat, filozófusokat, zenekutatókat, természettudósokat, hogy közös elemzésekkel közelítsenek nyelvünk múltjához, sőt működéséhez. Első konferenciájuk 2010-ben sikeres volt, anyagát megjelentette az Életünk című folyóirat, s további tanulmányok, kötetek fakadtak ebből a forrásból. Mostani konferenciájuknak tudományközi jellegén túl van egy másik, ugyancsak fontos célja: a magyar nyelv megszerettetése, az anyanyelvoktatás színesebbé, hasznosabbá tétele – a szótár tanulságainak kiaknázásával.

Én ehhez Kosztolányival úgy csatlakozom, hogy felhívom a figyelmet a szótárra, nemcsak erre a kincsesbányára, hanem egyúttal valamennyi szótárra is. A szótárak lapozgatása nemcsak gyakorlati tevékenység, hanem a bennük való kalandozás segíti anyanyelvünk, illetve más nyelvek jobb megértését, s ezáltal gazdagítja gondolati-érzelmi világunkat is. Tehát lapozgassuk a szótárakat, a régieket és a maiakat is, kamatoztassuk ezt a kincset!

Tudományos, hasznos és színes anyanyelvi elemzéseket és búvárlatot kívánok a Czuczor –Fogarasi-konferencia előadóinak és résztvevőinek. Egyúttal köszönöm a Magyar Művészeti Akadémiának és a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, hogy befogadta a rendezvényt!

 

Dr. Schmitt Pál

köztársasági elnök

2012. február 2.  |  emlékkonferencia schmitt pál