Kerényi József Péter (1939–2016)

Elhunyt Kerényi József építész

Életének 77. évében elhunyt Kerényi József Kossuth-díjas építőművész, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Munkásságával jelent meg Magyarországon a múlt építészeti örökségének védelme és megőrzése újraértelmezett használattal, ami a passzív értékvédelem helyett a kortárs használatban megőrzött épített örökség koncepcióját jelenti.

Kerényi József temetése 2016. április 9-én (szombaton) 10 óra 45 perckor lesz a Kecskeméti Köztemető "A" parcellájában.
Kerényi József építész a 20. századi magyar építészettörténet egy rendkívül erős vonulatának úttörője és példaadója volt. Munkásságával jelent meg Magyarországon az építészeti revitalizáció, a múlt építészeti örökségének védelme.
Kerényi Józsefnek egészen korán, már az 1970-es évek közepén kialakult az az egyedi módon értelmezett műemlék-fogalma, ami a passzív értékvédelem helyett kortárs használatban megőrzött épített örökség koncepcióját jelenti, és amely a legutóbbi évtizedben világszerte egyre elismertebbé vált; építészeti hitvallása volt, hogy olyan épületeket kell tervezni, amelyek épp ugyanúgy szépen öregednek meg, mint a fák.
Fontosabb munkái közé tartozik a szekszárdi Művészetek Háza, a bugaci Pásztormúzeum, a kecskeméti Kodály Intézet és a Technika Háza, valamint a pusztavacsi jeltorony.
Kerényi József egyik alapítója volt az 1992. január 31-én megalakult Magyar Művészeti Akadémia egyesületnek.

Kerényi Józsefet a Magyar Művészeti Akadémia a saját halottjának tekinti.


Kerényi József az építőművészetről:
A házak nem hazudnak

Tapasztalatom szerint a jó ház, a szép emberi környezet az igazság szimbóluma. Én az igazságon nem a hazugság ellentétét, hanem az építő ember által választott út helyességét értem. Az ember világa a kultúra világa: egy adott korban a nemzet víziója, világképe nemcsak a múltról és jelenről, de a jövőről is. Az építészet a kultúra szerves része, a történelem látható, tapintható megjelenése. Mert az emberek nemcsak a városok, települések falait, de a szellemiségét is föl­építették.
Más fogalmazásban: a kultúra világa egy nemzet lelki atmoszférája egy adott korban. Soha nem jelenti általában a világot, sem pedig örökké valóan. A görög templom ezért különbözik a bazilikától, a gót művészet a barokktól; mindegyik saját világot nyit fel, de nem pusztítja el a megelőzőket. A kultúra így egy nép saját valóságának a vízióját tárja fel.
Sokkal jobban szeretem és érdekelnek az emberek, mint az építészet, az emberi élet színpada. Mégis az építész igazi, hi­teles vallomása és üzenete az alkotás: a házak, a belső és külső terek, épített környezetünk. Remélem érzékelhető, hogy a felesleges szövegelés helyett a kép és tervmelléklet pontosan érzékelteti, hogy a házak, emberi települések nem egyszerűen alkotássá rendeződő építőanyag-halmazok. A falak és tetők, az utcák és terek az építő és használó emberek szenvedélyének, érzelmeinek, sikereinek és kudarcainak – életének a tanúi.
Az élet túl rövid ahhoz, hogy elsiessük. Ráadásul az életben minden esetleges: az, hogy a jó munkádért jutalmat kapsz, vagy elevenen megnyúznak, csakis a véletlen műve. Elég csatában vettem már részt az életben ahhoz, hogy tisztában legyek azzal is, a hősiesség nem más, mint egy másik kifejezés a véletlen szerencsére.
Háborúk mindig lesznek, amíg építészek élnek a Földön. A kérdés csak az, hogy mindig lesznek-e hősök is."

Kerényi József 1939. november 27-én született Kispesten. 1958 és 1963 között a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karára járt és ott diplomázott. 1997-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán DLA fokozatot szerzett.
1963 és 64 között az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőségnél gyakornokoskodott, majd a kecskeméti BÁCSTERV-hez került ahol építész, majd főépítész volt, 1984-től a Városépítési Tervező Vállalatnál irodavezető lett 1987-ig.
1987-től a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola címzetes tanára lett, a posztgraduális mesterképzési programot vezette.
1988-tól a Budapesti Műszaki Egyetemen tanár, majd tanszékvezető egyetemi tanár volt, 1990-től habilitált egyetemi tanár.
1991-től a Kerényi Stúdió Kft. ügyvezetője volt.
 
1975-től a Magyar Építőművészek Szövetségének, 1992-től a Magyar Művészeti Akadémia társadalmi szervezetének, 2011-től pedig a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt.
 
Fontosabb díjai:
Ybl Miklós-díj (1975)
Pro Urbe díj, Kecskemét (1984)
Sir Robert Matthew diploma, UIA (Építészek Nemzetközi Szövetsége), Párizs (1985)
Kossuth-díj (1992)
International Architectural Design Award, AIA (Amerikai Építészek Intézete), Washington (1992)
Prima Díj (2005)
Prima Életmű-díj (2013)

Kerényi József portréfilm-előzetes (MMA-TV):

Az első inspirációt az építészet irányába a wekerletelepi utakat szegélyező fák jelentették, amelyek mint egy természeti katedrális mennyezete borulnak az úton haladók fölé. Kecskemét központjában sok évvel később is egy ilyen természeti katedrálist sikerült megteremtenie az építésznek egy korábban beépítésre szánt területen a Széchenyi-szobor köré. Építészeti hitvallása, hogy olyan épületeket kell tervezni, amelyek épp ugyanúgy szépen öregednek meg, mint a fák.
2016. március 11.  |  kerényi józsef gyászhír