FESTMÉNYEK, SZOBROK 1990–2018
Vigadó Galéria
(Pesti Vigadó, VI. emelet)
2018. október 2. – november 18.
Nő ezüsthátúval, olajtempera, fa, 40×48 cm, 2006

Véssey Gábor festményeinek és szobrainak kiállítása

Véssey Gábor festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának képeiből és jó néhány szobrából nyílik kiállítás a Pesti Vigadó VI. emeleti termeiben, a művész 70. születésnapja alkalmából. A művész által gyakorolt képzőművészeti műfajok közül az olajtempera táblaképei, valamint az utóbbi években létrejött szobrai lesznek láthatók. A tárlat az utóbbi 30 év képeiből válogat. Figurális képei ironikus és expresszív hangvételükkel reflektálnak mindennapi világunkra. A legújabb festményei mellett láthatók lesznek együtt eddig még ki nem állított képsorozatai is, amelyekben Véssey Gábor a hozzá közel álló alkotók munkáira hommage-okban és parafrázisokban reflektál. A kiállítás alkalmából a MMA Kiadó összefoglaló albumot jelentet meg.

Véssey Gábor több évtizede tartozik a hazai képzőművészet színterének élvonalába. Igen termékeny alkotó – több száz pasztell, kb. 100 db olajkép és 35–40 gouache mellett megszámlálhatatlan mennyiségű grafika létrehozása fűződik a nevéhez. Rendszeresen készít rajzokat irodalmi művekhez, illusztráció-sorozatokat kreál, grafikai albumokat ad ki.
Véssey hol melankóliát sugárzó, hol a tragédia előérzetétől terhes, expresszív és álomszerű víziói »szenvedélyes önvizsgálatok« a felszín alatt rejtőző ösztönvilágot, »a szellemi szférák«-at különös képzettársítások segítségével képezi le" – írja munkáiról Sípos László. Lajta Gábor úgy fogalmaz A képzelet folyósítása című írásában, hogy Véssey képei lélek-képek: „az ösztönlét fénytől átjárt és geometriával át-meg átmetszett feltárásai…"


De hogy valójában miről szólnak a művek? „Remélem (legalábbis irodalmi értelemben) semmiről – mondja Véssey Gábor. – Mert szólni valamiről csak az irodalom nyelvén, s a történet szintjén lehetséges. De hát végülis minden történet banális. Érdekes csupán a hozzá való viszony lehet. Az önmagán túlmutató, az önmagát felülmúló, az önmagát kioltó történet lehet csak érdekes történet."
A november 18-áig látogatható tárlat a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozatának szervezésében valósul meg.

2018. október 1.  |  kiállítás vigadó galéria véssey gabor lajta gábor