Pataki Tibor: „Könyvtáj CVI.“

Válogatás kortárs alkotóművészek munkáiból Münchenben

A magyarországi kortárs alkotóművészek középgenerációjának munkáiból nyílt válogatás Vollendete Zukunft/Futur II. címmel szeptember 22-én a müncheni Künstlerhausban. A kiállításon majdnem 100 műtárgy között festmények, tusrajzok, kisplasztikák, szobrok, videoinstallációk, textilművek és egyéb vegyes technikájú művek is láthatók. A Magyar Művészeti Akadémia kiállításának kurátorai: Jovián György festőművész, az MMA rendes tagja és Barabás Márton festőművész, az MMA levelező tagja.
A tárlat megnyitóján köszöntőt mondott Tordai Lejkó Gábor főkonzul és Kucsera Tamás Gergely, az MMA főtitkára, aki ebből az alkalomból a köztestület létrejöttére és nemzetközi kapcsolataira is kitért.
Mint elmondta az MMA Nemzetközi stratégiájának egyik fő vonalát képezi a kétoldalú kapcsolatfelvétel elsősorban azoknak az országoknak rokon-intézményeivel, amelyekhez – főleg földrajzi közelségük miatt – számos közös történelmi szál fűzi hazánkat. „Németország és azon belül Bajorország már kezdetektől fogva az 1000-ben megalapított magyar állam legszorosabb szövetségesei közé tartozott – hangsúlyozta Kucsera Tamás Gergely. – Az első magyar király, Szent István, egy bajor hercegnőt vett el feleségül. Ez a közös múlt egy olyan fiatal állami szervezet számára, mint Akadémiánk, egyértelmű irányt mutat akkor, amikor egyfajta sorrendet kell felállítania azok között az országok között, akikkel kapcsolatba kíván lépni."  Hozzátette, hogy a mostanihoz hasonló nagyszabású kiállításra eddig csak Szlovákiában és Szlovéniában került sor, valamint egy bemutatkozó esemény keretén belül az UNESCO párizsi székházban – ez utóbbi célja a nemzetközi bemutatkozás volt.
„A kiállítás címe »Befejezett jövő« egy nyelvi paradoxonra mutat rá – fogalmazta meg szakmai bevezetőjében a kiállítás egyik kurátora Barabás Márton. – A mai magyar nyelvben nincs befejezett jövő. A németben viszont van. Vollendete Zukunft vagy másként Futur II. Mindaz, aminek a megértetésére a nyelv nem képes, a képek, szobrok, a láthatóvá tett világ talán alkalmas. Ebben bízva visszük a munkáinkat a Künstlerhaus-ba. Hogy a kiállítás a befejezett vagy a nyitott jövő része lesz-e, döntsék el a látogatók.
A tárlat a magyarországi művészet középnemzedékének a munkáit mutatja be a teljesség igénye nélkül, abban a reményben, hogy a müncheni közönség képet kaphat arról, hogy milyen tendenciák szerepelnek a Magyar Művészeti Akadémián belül. Reményeink szerint az Akadémia nem azonos az akadémizmussal. Tehát a kiállításon látható művek nem egy megmerevedett kánon szerint jöttek létre, a tagok nyitottak az új tendenciák felé, már csak azért is, mert egy részük részt vett, vagy ma is részt vesz a művészképzésben. Karakteres életművekből válogatott, egyéni világokat reprezentáló művekkel találkozhat a kiállításlátogató."
A tárlat október 7-én rendezendő finisszázsán Balázs János zongoraművész egyrészes koncertet adott elő az alábbi műsorral: Liszt: 2 Consolation; Dubrovay: 3 melankolikus darab; Liszt: Szerelmi álmok; Dubrovay: Hommage a Fellini- a clown utolsó álma; Liszt: A Villa d'este szökőkútjai; Dubrovay: Elkene szállni fecskemód; Liszt: 1. Mefiszto keringő; Dubrovay: Parafrázis.
A rendezvényen mások mellett részt vesz Dévényi Sándor, az MMA alelnöke.

A müncheni kiállításra megjelent katalógus pdf-je itt letölthető.
2016. október 5.  |  jovián györgy barabás márton kucsera tamás gergely