Új tagokat választott és tagozati díjakat adott át a köztestület

Megtartotta évi második rendes közgyűlését a Magyar Művészeti Akadémia a Pesti Vigadóban. A 2019. december 3-ai közgyűlésen 16 rendes taggal (korábban mindannyian levelező tagok voltak) és 17 új levelező taggal bővült az MMA tagsága. Legutóbb 2017-ben választott új tagokat a köztestület. "Meggyőződésem, hogy kiváló névsor kerül a közgyűlés elé" hangsúlyozta a tagválasztás előtt Vashegyi György, az MMA elnöke. A közgyűlésen átadták az akadémiai tagozatok saját díjait, amelyekből évente kettő-kettőt adományoz­hat­nak.
A tárgyalt napirendi pontok itt olvashatók.
A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjává választották az alábbi alkotókat:
Szörényi László író, irodalomtörténészt és Makkai Ádám költő, műfordítót; Salamin Ferenc építészt; Olasz Ferenc fotóművészt és filmrendezőt és Horváth Péter fotóművészt; Baráth Ferenc grafikusművészt; Lajta Gábor festőművészt, művészeti írót és Gaál József képzőművészt; Tóth Klára filmkritikust és Sturcz János művészettörténészt; Andrásfalvy Bertalan néprajzkutatót és Kóka Rozália népművészt, előadóművészt; Pártay Lilla táncművész, koreográfust, Lukács Sándor színművészt és Cseke Péter színművészt; valamint Dobozy Borbála csembalóművészt.
A közgyűlés levelező taggá választotta Vadász Bence építészt, Máthé Tibor operatőrt, Pap Ferenc operatőrt, Hefter László üvegművészt, Kontra Ferenc költő, író, műfordítót, Tóth László költő, író, műfordítót, Csurka Eszter képzőművészt, Sebő Ferenc előadóművész, népzenekutatót, dr. Kulin Ferenc irodalomtörténész, író, kritikus, szerkesztő, egyetemi tanárt, dr. Kucsera Tamás Gergely címzetes egyetemi tanár, filozófus, eszmetörténészt, Szakolczay Lajos irodalomtörténész, művészetkritikust, Szerényi Béla népzenész, hangszerkészítőt, Budainé Kósa Klára keramikus népművészt, Bereczky Csaba fafaragó népművészt, Eperjes Károly színművészt, prof. emeritus Onczay Csaba egyetemi tanár, gordonkaművészt, és Paulik László hegedűművészt.
Az MMA levelező tagjai olyan művészek vagy művészetelméleti szakemberek lehetnek, akik DLA-fokozattal vagy az alapszabályban meghatározott hazai művészeti szakmai elismeréssel rendelkeznek, valamint a rendes taggá válás feltételeinek előzetesen is megfelelnek. A levelező tagok száma nem lehet több 50 főnél.
Az MMA-törvény szerint rendes taggá választható a magyar művészeti életben kimagasló szellemi vagy alkotói teljesítményt felmutató művész, illetve az a személy, aki a művészeti tevékenységgel kapcsolatos korszerű elméleti álláspontok megismertetésével és közvetítésével, tendenciák megfigyelésével, garanciarendszerek kidolgozásával kimagasló eredményeket és széles körű társadalmi elismertséget ért el. Rendes taggá levelező tag választható, legkorábban a levelező taggá választása napját követő két év elteltével. A köztestület rendes tagjainak száma nem lehet több 250 főnél.
A közgyűlés döntött arról, hogy a taglétszám bővítése érdekében az MMA javaslatot tesz a köztestületet szabályzó törvény módosítására.
Átadták a 2019. évi tagozati díjakat is, melyekből évente kettőt adományozhatnak az MMA tagozatai.
A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti díjában részesült Kubička Kucsera Klára, Emil Belluš-életműdíjas és Pro Cultura Hungarica díjas besztercebányai művészet- és építésztörténész, a pozsonyi Szlovák Nemzeti Galéria Építészeti gyűjteményének és a besztercebányai Hudec László Központ megalkotója. Ugyancsak az Építőművészeti Tagozat díját vehette át Tóth Vilmos építész, a Délvidék magyar építészeti hagyományát folytató, műhelyteremtő építészeti tevékenységéért.
Az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozatának Szőts István-díját a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett Ádám Gyula fotóművész kapta a moldvai és gyimesi csángó, illetve székelyföldi és a szórványban élő magyar emberek mindennapjait kivételes érzékenységgel megörökítő, dokumentarista stílusú fotográfiái elismeréseként. Szőts István-díjban részesült dr. habil. Szekfü András filmtörténész, címzetes egyetemi tanár a magyar filmművészet jelentős korszakait feldolgozó, kiemelkedő személyiségeit bemutató, hiánypótló könyvek szerzőjeként és több évtizedes filmtudományi, valamint oktatói munkássága elismeréseként.
Az MMA Iparművészeti Tagozatának díjában részesült Jahoda Ernő István formatervező iparművész több évtizedes belsőépítészeti terek üveg nyílászáróinak és világítótesteinek korszerű megtervezéséért és művészi igényű kivitelezéséért, valamint áldozatos közösségformáló és elméleti munkája elismeréseként; és Rostoka László tervezőgrafikus, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja az alkalmazott vizuális művészetek több mint ötven éves termékeny alkotói pályája alatt végzett értékteremtő munkásságáért, a szabadkézi rajz és a digitális grafika organikus ötvözésének megújításáért.
Az MMA Irodalmi Tagozatának Illyés Gyula-díjában részesítette Gazda József erdélyi magyar írót, művészeti írót, szociográfust, tankönyvírót, tanárt, művelődésszervezőt a magyarok sorstragédiájának hiteles ábrázolásáért. Gazda József számos könyvében örökítette át az utókor számára népének történetét. Negyven éven át tanított és művelődésszervezőként is jelentős szerepet tölt be az erdélyi magyarság körében. Ugyancsak Illyés Gyula-díjat kapott Tóth László költő, író, műfordító, szerkesztő irodalmi életművéért, és a magyar irodalom, könyv- és folyóirat-kiadás területén a Felvidéken és az anyaországban kifejtett, több évtizedes áldozatos munkájáért.
Az MMA Képzőművészeti Tagozatának díját Nagy Árpád Pika magas szakmai színvonalú, rendkívül határozott karakterű művészetének elismeréseként; Maurits Ferenc festőművész a délvidéki képzőművészet hagyományteremtő megújításáért vehette át.
Az MMA Művészetelméleti Tagozatának kitüntetését, a Cs. Szabó László-díjat Miklósi Sikes Csaba erdélyi magyar népművelő, újságíró, helytörténész, muzeológus vehette át szűkebb pátriája művelődés- és művészettörténetének szisztematikus feltárásáért, az erdélyi népi építészet fennmaradásáért végzett munkájáért, valamint erdélyi fotótörténeti kutatásaiért. Ugyancsak Cs. Szabó László-díjat kapott Babus Antal, a 20. századi magyar irodalom-, kultúr-, eszme- és tudománytörténet egyik legkiválóbb kutatója, Fülep Lajos monográfusa, aki a népi írók munkásságát kivételesen alapos kritikai forrásfeldolgozásokkal és tágas világkulturális összefüggések felrajzolásával értelmezte.
Az MMA Népművészeti díját, az Erdélyi Zsuzsanna-díjat Keszeg Vilmos néprajkutató-művelődéstörténész, egyetemi tanár kapta. Keszeg Vilmos a Kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem tanára, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke, nemzeti művelődésünk és kultúránk értékeinek feltárásáért, jobb megértéséért, életben tartásáért és tovább örökítéséért végzett tevékenységéért, áldozatos közösségformáló munkája elismeréseként, a néprajzi-népművészeti szakmai közélet évtizedek óta aktív résztvevője- és szervezőjeként részesül a díjban. Ugyancsak Erdélyi Zsuzsanna-díjat vehetett át Harangozó Imre néprajzkutató, tanár, az Ipolyi Arnold Népfőiskola alapítója a magyar szakrális néphagyomány kutatásáért, nemzeti művelődésünk értékeinek feltárásáért, a magyar népművészet életben tartásáért és tovább örökítéséért végzett tevékenységéért, áldozatos közösségformáló munkájáért.
Az MMA Színházművészeti díját Bárány Frigyes színművész és Beke Sándor rendező kapta. Beke Sándor színházalapító és színi direktor, többek között a kassai Thália színház alapítója, a komáromi Jókai Színház névadója, mai arculatának kialakítója, a felvidéki magyar színjátszásnak, a Márai-művek színrevitelének legjelentősebb alakjaként részesült a díjban.
A Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti díját nyerte el Berczelly István operaénekes, közel 80 klasszikus és kortárs operában, különös tekintettel Richard Wagnerre, a basszbariton szerepkörben nyújtott kimagasló énekművészete elismeréséül, valamint fél évszázados pályafutása alatt számos oratórium basszus szólamának emlékezetes interpretálásáért. Ugyancsak a zeneművészeti díjban részesült Márkos Albert kolozsvári magyar hegedűművész, a legendás magyar hegedűiskola hagyományai méltó képviselője – több mint fél évszázados, kiemelkedő szólista, kvartett-primáriusi, koncertmesteri és tanári tevékenysége, valamint példamutató erkölcsi és szakmai helytállása elismeréseként.
A közgyűlés aktualizálta a novemberben az elnökség által már tárgyalt 2020-as programtervet. A Műcsarnokban évente megrendezendő Nemzeti Szalonok sorában jövőre a képzőművészeti terület következik, folytatódnak a sorozati jellegű rendezvények, valamint Nemeskürty-estet is rendez majd a köztestület a Széchenyi-díjjal és Kossuth-nagydíjjal kitüntetett irodalom- és filmtörténész, az MMA tiszteletbeli tagja születésének 95. és halálának 5. évfordulója tiszteletére.
A közgyűlésen a delegáltak megtekintették Bátor Anna Daniela, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasának „OpeRandi, egy felejthetetlen találkozás az operával" című rövidfilm-bemutatóját is. Az ifjú tehetség 2019. szeptember óta részese az MMA hároméves művészeti ösztöndíjprogramjának.