Teremtő víziók – Szoborszékek – Az agyag költője

Iparművészek • tervezőművészek könyvbemutató

Ipar- és tervezőművészek sorozatcímmel új kötet­sorozatot indított 2018-ban az MMA Kiadó. Idén március idusáig három könyv: P. Benkő Ilona keramikus, Mezei Gábor belsőépítész és Németh János keramikus­művész életét és munkásságát feldolgozó kismonográfia jelent meg, utóbbi a nemzet művésze 85. születés­napjához időzítve. A Magyar Művészeti Akadémia és az MMA Kiadó 2019. március 26-án a Pesti Vigadóban tartott könyvbemutatóján Szenes István, az MMA Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozatának vezetője, Fekete György, az MMA tiszteletbeli elnöke, belsőépítész, és Árendás József grafikus­művész, a sorozat tervezője mutatta be a könyveket.
Nagy Borbála Réka, a sorozat szerkesztője a könyvek szerzőivel arról beszélgetett, hogy mik azok a személyes és szakmai élmények, amik az adott művészeti ághoz, illetve művészhez kötik őket. Erről szólva például Feledy Balázs művészeti író kiemelte, Magyarországon az utóbbi évtizedekben nem volt kifejezetten iparművészekről szóló könyvsorozat, ezért külön örül, hogy részt vehetett Németh János szakmai pályarajzának megírásában. Szenes István beszélt arról a tagozati ülésről, ahol megszületett az ötlet, hogy a már szép korú ipar- és tervezőművészek tiszteletére egy életüket-munkásságukat összefogó könyvsorozat megjelentetése méltó betetőzése lenne emlékül hagyott örökségük bemutatásának. Árendás József a könyvek felépítését bemutatva kihangsúlyozta azok alázatos tipográfiai jellemzőit. Az alapkoncepció minden műnél azonos: elsőként egy életrajzi blokkot ad közre, majd a művészek alkotótevékenységről, életről vallott elgondolásaikat tartalmazó második blokk következik interjúval színezve, végül pedig a munkáikat képekben is bemutató harmadik rész adja a kismonográfiák szerkezetét. A soron következő kötetek Cserny József iparművész, Kótai József ötvösművész és Forintos Kálmán formatervező iparművész munkásságát dolgozzák majd fel.

A tűz és a cserép embere
Németh János keramikusművész, fazekas „szobrász"
Németh János 1934-ben született Zalaegerszegen régi, neves „agyagos" családba. Gimnáziumi éveiben mintázta meg Munkácsy Köpülő asszonyát: „Ekkortól kezdődött az én jegyességem az agyagszobrászattal." 1953-ban került az Iparművészeti Főiskolára, ahol Borsos Miklós pártfogásába vette a származása miatt „osztályidegennek" számító fiút; az „agyagos" mesterség titkait Gádor István tanítványaként sajátította el. Művészi útkeresésében szerepet kapott a tervezői munka, hiszen szerinte, aki oklevelet kap, még nem művész. 1961-ben, szülővárosában rendezte első kiállítását, amit az évek során tárlatok, köztéri művek, utazások követtek. Első külföldi útja Olaszországba vezetett, ahol a reneszánsz kerámia alkotásai mellett az etruszk agyagszobrok nyűgözték le: „Robbia előtt fejet hajtottam, de előttük letérdeltem". Németh a folklór gyökereiből repíti fel munkásságát az autonóm grand art magasságába. Szobrászatának tüneményes, ironikus atmoszférája természetesen következik figurái, állatai anatómiai „elmintázásának" arányaiból. „Én nem festett agyagból készült szobrokat akartam csinálni, hanem agyagszobrokat, amik magukban magában hordozza az égetett agyag minden jellemzőjét." Épületplasztikái, domborművei életművének esszenciáját adják. A nemzetközi kerámiatalálkozókon több alkalommal szerzett rangos elismerést, tucatnyi elismerésben részesült: megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést és a Munkácsy-díjat, 2014-ben elnyerte Kossuth-díjat meg a Nemzet Művésze megtisztelő címet. 2013-tól a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.
P. Benkő Ilona és Mezei Gábor kismonográfiája mellé most harmadikként Németh János keramikusművészről szóló könyv is megjelent. Az időzítés nem véletlen. A szülővárosához rendkívül kötődő, nemrég 85. életévét betöltő művész tiszteletére Zalaegerszeg rendezett jubileumi kiállítást műveiből. A Feledy Balázs és Péntek Imre jegyezte Németh János-monográfia a keramikus „szobrász" anyafölddel ápolt bensőséges kapcsolatát tárja fel. A „tárgyalkotó" szemléletének forráskódjai a magyar néphagyomány, a népművészet egészét érintő ökumenikus szellemi, kulturális élet folyamatai. Belső útját járva autonóm művészetének nemzeti jellege elsősorban a magyar folklór világából merít. A magyar őstörténet, legendavilág, népművészet teszi ki alkotótevékenységének gerincét, miközben művészetének nemzetközi kontextusba helyezhető elemei is vannak (egyetemes mitológiából, pl. görög-római, sumér, hettita kultúrákból vett témák) – „Nem csak a magyar, de Afrika, Óceánia művészete is vonzott, hiszen egymástól távol élő népek alkotásai közös vonásokat mutatnak. Rokon lehet a gondolkodásmód, a látvány kifejezése, a lényeg megragadása, az arányok, a komponálás, a felület ornamentális kitöltése." Régi korok mestereinek üzenete, archaikus, archetipikus megjelenítése a magyar mondavilág motívumkészleteinek felhasználásával Németh János alkotótevékenységének kulcsa. Kisplasztikái, domborművei, kerámiafalai, butéliái, korsói, tálai, mázas majolikái stb. mind szépségvágyból született, finoman mintázott lelki attitűddel formált iparművészeti remekek.

Németh János
MMA Kiadó, 2019
Ára: 2720 FtA könyvek többek közt kaphatók az Írók Boltjában, a Fókusz Könyváruházban vagy megrendelhetőek a www.mmakiado.hu weboldalon!