Lovas Ilona - fotó: Szöllősi Mátyás (MMA)

Szentség és művészet

A szakralitás és a művészet összefüggéseiről, a két fogalom közös eszmei gyökeréről folytatnak párbeszédet az egyház és a művészet képviselői a Ludwig Múzeumban rendezett beszélgetéseken. A február 13-ai, második alkalommal Lovas Ilona Munkácsy-díjas képzőművész és Jelenits István piarista szerzetes fejtette ki gondolatait a témáról.
Lovas Ilona II. János Pál pápa 1990-ben a művészeknek írt levelére hivatkozva kiemelte; az alkotóknak a szépség eszményén túl az igazság felé is nyitottnak kell lenniük. Az esztétikumra való törekvés mellett a művésznek kísérletet kell tennie az önkifejezés meghaladására, egy olyan bensőbb, lényegibb üzenet „kimondására", melynek feltétele a teljes alázat.
Jelenits István fölhívta a figyelmet az egyházi művészet, a szakrális művészet és a vallásos művészet különbségeire. A szerzetes értelmezése szerint az egyházművészet célja a liturgikus üzenetek felerősítése, ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha a teológia és a művészet dialógusban áll egymással.

Tekintsék meg a Ludwig Múzeum felvételét a beszélgetésről:
2014. február 18.  |  lovas ilona