Reformáció – 500 | Kortárs grafikai tárlat

Pályázati felhívás!

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2017 szeptemberében és októberében mutatja be a Reformáció 500 című tárlatot a debreceni Kölcsey Központban. A kiállításon való részvételre a grafika iránt elkötelezett alkotók jelentkezését várják. A 750.000 Ft-os fődíjat a Magyar Művészeti Akadémia biztosítja.
A felhívás kiírói és fő partnerei:

Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Magyar Művészeti Akadémia
Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények
Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.
MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ
B24 Galéria

A reformáció az újkor hajnalán az egész európai kontinens életének jelentős impulzusokat adott: a bibliafordítások, az anyanyelvi kultúra, az iskolázás, a tudományok és művészetek, továbbá a politikai gondolkodás és gyakorlat terén is. Sokat köszönhet egy „kommunikációs forradalomnak", a könyvnyomtatásnak, amely elválaszthatatlan volt a sokszorosított grafika technikáitól. A reformátorok nem csupán „helybenhagyták a művészek által polgári haszonra készített világi képeket", de a fametszeteket – könyvek és egyleveles vitairatok
illusztrációit – szinte fegyverként alkalmazták.
A mohácsi vész okozta sebekre a biblikus gyökerekhez való visszatérést kínálta orvosságul a reformáció, így másfél évszázadon át a Kárpát-medence magyar ajkú lakosságának túlnyomó hányada valamelyik protestáns felekezet híve volt. Teológiailag megalapozta a zsarnokkal szembeni ellenállás jogát, így Bocskai, Bethlen és a Rákócziak vallásszabadságért folytatott küzdelmeinek elvi támaszává lett.
A kora újkorban súlyos szorítások alatt edződött magyar protestantizmust később is a hitbeli határozottság, az egyszerűség, a puritán erkölcs, a tudományos szabadság, a meggyőződésbeli függetlenség, valamint az általános jogegyenlőség és a nemzet iránti elkötelezettség jellemezte. Mindennek lenyomatát olyan személyiségek életművében is láthatjuk, mint Kőrösi Csoma Sándor, Kölcsey Ferenc, Kossuth Lajos, Arany János, Ady Endre, Fülep Lajos, Kós Károly, Németh László, Bibó István, Szentágothai János és sokan mások. Ennek a szellemi örökségnek a felmutatására kiváló lehetőséget nyújt 2017-ben a reformáció 500. évfordulója.

Pályázni az alábbi technikákkal készült művekkel lehet:

klasszikus grafikai
technikák
– egyedi grafikák
és hagyományos
sokszorosító eljárással
(magas-, mély- és síknyomás)
készült alkotások;
elektrografika / computergrafika
– elektromos
átvitellel és/vagy
számítógéppel készült
nyomatok;
művészkönyv – olyan
eljárással készült grafikai
alkotás, amely formájában,
tartalmában
a könyvkultúra köréhez
tartozik.
kísérleti grafika (a
hagyományos
grafikai
megoldásokon túlmutató
kísérleti technikák, rendhagyó
hordozók és bemutatási
módok, amelyek a
grafika kifejezési lehetőségeit
tovább szélesítik)

A tárlat ünnepélyes megnyitására és a díjak átadására 2017. szeptember 7-én (csütörtök) kerül sor a Kölcsey Központ Bényi Árpád-termében (Debrecen, Hunyadi u. 1–3.)

2016. december 1.  |  pályázat grafikai kiállítás reformáció 500