Munkák, alkotótársak, tanítványok

Salamin Ferenc kiállítása
Salamin Ferenc eddigi életművének vigadóbeli bemutatása a megépült épületek, tervek megjelenítésén túl az alkotótársak, valamint a tanítványok munkáinak, a közös tevékenységnek az előtérbe helyezésével történik. A kiállító életműve egységes, alkotói korszakai szervesen épülnek egymásra. Az indulást mestere, Makovecz Imre egyedisége határozta meg, az építés jóval több volt önmagánál, kifejezte a világnézetet, a közösség erejét, a hely szellemét, a Kárpát-medencei gondolatot. A későbbi munkák a helyi identitás megőrzését és folytatásának fontosságát mutatják. A Tokaj-hegyaljai karakter kutatása, és értő, indirekt, mondhatni művészi prezentálása adja épületeinek fő gondolatát. Napjainkra Salamin Ferenc építészete egy olyan csendes, méltóságteljes építészetté nemesült, amely figyel a genius locira, de játékosságával mégis mindig frissnek hat. Munkássága alkalmas a „magas építészet" és az általános közízlés között tapasztalható szakadék áthidalására.
Salamin Ferenc életművének bemutatása több szempontból is fontos és időszerű napjainkban. Az általa képviselt építészeti gondolkodás, tökéletességre való törekvés és széleskörű szakmai cselekvőképesség nagyon hiányzik a hazai építész közéletből, köztudatból. A relatív ismeretlenség, alulreprezentáltság – mondhatjuk, hogy szerénység – mögött azonban hatalmas életmű és oktatói, közéleti aktivitás rejtőzködik, ami a szakmai közönségen túl szélesebb körben is érdeklődésre tarthat számot, elsősorban a megvalósult épületek révén.
Salamin Ferenc életműve egységes, de nem abból a szempontból, hogy kizárólag egy formakísérlet megvalósításának van alárendelve. Alkotói korszakai szervesen épülnek egymásra, következnek egymásból. Minden korszaknak van egy önmagán túlmutató jól bemutatható mondanivalója. Az indulást a nyolcvanas évek kialakulatlan, de forrongó világa, Makovecz Imre egyed(ül)isége határozta meg. Az építés jóval több volt önmagánál, kifejezte a világnézetet, a közösség erejét, a hely szellemét, az egységes Kárpát-medencei gondolatot. Az indulás máig meghatározza az építész gondolkozását építészetről, múltról, emberi kapcsolatokról. Ezen értékekhez való következetes ragaszkodása mellett a minőség iránti elkötelezettsége a másik – az életművet egységessé tevő – meghatározó jellemvonása.
A szerencsi főépítészi megbízatás a kilencvenes évek közepétől mind több Tokaj-hegyaljai munkát hozott számára, ahol a helyi (építészeti) identitás megőrzése, illetve értő folytatása volt a saját magának kijelölt feladat. Így az első tizenöt év klasszikus, „makoveczi", szerves építészeti formavilágát az ezredfordulótól a Tokaj-hegyaljai karakter kutatása, megértése és értő módon, de mindig indirekt, mondhatni művészi, de sosem öncélú folytatása váltotta fel. Napjainkra Salamin Ferenc építészete egy olyan csendes, méltóságteljes építészetté nemesült, amely figyel a genius locira, de játékosságával mégis mindig frissnek hat. Építészete tökéletesen alkalmas a „magas építészet" és az általános közízlés között a napjainkban tapasztalható hatalmas szakadék áthidalására.
Salamin Ferenc szakmai életének szerves, és elengedhetetlen része a tanítványokkal, és a munkatársakkal közös tevékenység. Életműve „építészettörténeti léptékben" is bemutatható a mesterek és a tanítványok folyama képezte szerves egységben, illetve a kollégákkal közös munkákban, vagy akár a szélesebb szakmai közélet alkotó közegében.
Napjaink – spontán folyamatok által uralt – építészeti közéletében elengedhetetlen fontosságú felmutatni Salamin Ferenc fent bemutatott életművét, az alkotótársak és tanítványok munkáival keretbe foglalva, hogy a szélesebb érdeklődő közönség számára érthetővé váljon a valódi szerves építészet. A kiállításon a saját munkái mellett tehát helyet kaptak az alkotótársak és tanítványok – Erhardt Gábor, Salamin Miklós, Tusnády Zsolt, Varga Csaba, valamint vándoriskolások – munkái is, illetve „fűszerként" a tervezés folyamatába betekintést engedő szabadkézi vázlatok is láthatóak. [forrás: Országépítő.net / MMA]

Megtekinthető: 2018. április 7. és május 15. között 10–19-ig
Helyszín: Vigadó Galéria, alagsori kiállítóterem (Pesti Vigadó, Budapest V., Vigadó tér 2.)

2018. április 9.  |  makovecz imre kiállítás vigadó galéria salamin ferenc