MMA-portréfilmek 2019-ben

2019-ben is folytatódik a Magyar Művészeti Akadémia portrésoroza a köztelevízió csatornáin. Az MMA megbízásából készülő 52 perces portréfilmek az M5, valamint a Duna World csatornákon láthatók. A nézők hetente olyan akadémikus és nem akadémikus művészek életútjába, gondolkodásába nyerhetnek bepillantást, akik jelentősen befolyásolták, alakították a magyar művészeti életet. Januárban lesz látható például Bereményi Géza portréfilmje, a nemzet művészévé is választott Kiss Anna portréja pedig 80. születésnapja alkalmából kerül műsorba, februárban a felvidéki színjátszás meghatározó alakjáról, Boráros Imre színművészről, valamint a szintén nemzet művésze, Schrammel Imre keramikusművészről forgatott portrékat lehet megtekinteni.
2019. január 6. Scherer József
 
Életünk része – Portré Scherer József formatervezőről
rendező-operatőr: Lakatos Iván
Scherer József pályája során számos szakmai és oktatói reformterv megvalósítója volt, másfél évtizede pedig a világ egyik leghíresebb autógyára, a Mercedes Benz tervezési és tervezőnevelési munkájában vesz részt.
MMA, 2017, 50'15"
 
2019. január 13. Zsigmond Dezső
 
Élet-utazás Zsigmond Dezső filmrendezővel
rendező: Kovács László; operatőr: Kovács László, Rácz Balázs
Zsigmond Dezső az egyik legtöbb hazai és külföldi fesztiválelismerésben részesült magyar dokumentumfilm-rendező, aki filmjei témáit vagy hőseinek sorsát gyakran játékfilmekben gondolja tovább.
MMA, 2017–2018, 52'01"

2019. január 20. Bereményi Géza

Születtem Magyarországon
Bereményi Géza
rendező: Mispál Attila, operatőr: Tóth Zsolt
Bereményi Géza gyermek- és ifjúkorának meghatározó, a filmben elhangzó Cseh Tamás-dalokban költészetté szublimált emlékképeit, eseményeit, érzéseit – „írói előgyakorlatait" – idézi fel.
MMA, 2018, 52'
 
2019. január 27.Kiss Anna

Valami mában
Kiss Anna költő, író, drámaíró portréja
rendező, operatőr: Tóth Péter Pál
Kiss Anna különböző (magyar, európai, finnugor, ázsiai, amerikai, izlandi) folklór- és egyéb archaikus források felhasználásával, több műfajban is sajátos, egyéni hangú művekkel gazdagítja a magyar irodalmat.
MMA, 2014, 52'
 
2019. február 3. Boráros Imre
 
Ahonnan elindultam…
Boráros Imre színművész
rendező: T. Nagy Imre, operatőr: Nagy István
Boráros Imre felvidéki magyar színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel a nyugati szórványmagyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit.
MMA, 2018, 52'15"
 
2019. február 10. – Vinczeffy László

Művész a Firtos alatt
Portréfilm Vinczeffy László festőművészről
rendező: Sáfrány József, operatőr: Karácsony Sándor
A festő-, szobrász- és grafikusművész erdélyi hagyományokban gyökerező kozmopolitizmusa a figurális ábrázolástól a szakrális absztraktig vezet, és a kortárs képzőművészet jelenlétét a nagyvárosok mellett a Firtos alji Atyhán általa alapított kiállítótermekben is fontosnak tartja.
MMA, 2018, 52'
 
2019. február 17. Schrammel Imre
 
Csak a föld a lábam alatt
Schrammel Imre keramikusművész portréja
rendező: Tóth Péter Pál, operatőr: Tóth Péter Pál, Hidvégi Aszter, Szabó József
A mindig új formai megoldásokkal és anyagfelhasználással kísérletező művész elévülhetetlen érdeme a magyar szimpózium-mozgalom 1969-es megalakítása is.
MMA, 2014, 52'

2019. február 24. Szűcs Endre
 
Szűcs Bandi öröksége
Szűcs Endre építész portréja
rendező–operatőr: Sára Balázs
Szűcs Endre építészmérnök műemlékek helyreállítása, festett üvegablakok rekonstrukciója mellett a Balaton-felvidék szerelmeseként a környék falvainak romos lakóházait, présházait újítja fel, illetve a helyi hagyományokat őrző új épületeket tervez.
MMA 2018, 51'43"

2019. március 3. – Sipos Mihály
 
Saját kultúra
Sipos Mihály népzenész portréja
rendező: Tóth Péter Pál, operatőr: Tóth Péter Pál, Balog Gábor, Grei Tibor, Hidvégi Aszter
A Muzsikás együttes prímása 1973 óta tekinti élethivatásának a magyar népzenekincs Bartók és Kodály példáját követő gyűjtését, autentikus előadását, terjesztését és megőrzését.
MMA, 2014, 52'

2019. március 10. – Székely János (in memoriam)

Magam vagyok
In memoriam Székely János (1929–1992)
rendező: Vizi Mária, operatőr: Szepesi Gábor
Születésének 90. évfordulója alkalmából rokonai, pályatársai emlékeznek Székely János kivételes személyiségére, a műveiből elhangzó részletek pedig bepillantást engednek kiemelkedő életművébe is.
MMA, 2018, 52'12"
 
2019. március 17. – Béres Ilona

Béres Ilona történetei
rendező: Fekete Ibolya, operatőr: Gózon Francisco
Az emlékezetes színpadi és filmszerepeit is felvillantó archív felvételekkel gazdagított portréban Béres Ilona nagy ívű művészeti pályája és színes egyénisége egyaránt kirajzolódik.
MMA 2017, 51'11"
 
2019. március 24. – Kő Pál

Lujos
rendező, operatőr: Gulyás János
A portréfilm nemcsak Kő Pál, az invenciókban gazdag szobrász művészetét, hanem erőteljes, sokoldalú egyéniségét is bemutatja.
MMA, 2013, 53'07"
 
2019. március 31. – Geszler Mária

A porcelán emlékezete
Portréfilm Geszler Mária keramikusművészről
rendező: Moldoványi Judit, operatőr: Lakatos Iván
Egy porcelán „kendő" alkotásának fázisaiba nyújt bepillantást a portréfilm, miközben a művésznő zeneművészeti indíttatásáról, a gyárkémények és erőművek iránti különös vonzalmáról, a természet és a mesés kelet iránti rajongásáról is mesél.
MMA, 2018, 50'54"

2019. április 7. – Bertha Zoltán

Bertha Zoltán
rendező: Szederkényi Júlia, operatőr: Horváth Adrienne, Szederkényi Júlia
Bertha Zoltán tág horizontú irodalomtörténészi, kritikusi és tanári munkásságát a határon túli magyarságra kiemelten figyelő, egyidejűleg egyetemes szemléletmód, a magyar és világirodalmi kánonnal folytatott állandó párbeszéd jellemzi.
MMA, 2018, 52'

2019. április 14. – Benedek György

Helyettem mondják
Benedek György arcképe
rendező: Kroó András, operatőr: Nádorfi Lajos
Benedek György festőművészként lépett a közönség elé a hatvanas években, de a hetvenes évektől szobrászként, főként portréival, monumentális köztéri szobraival, szakrális domborműveivel gazdagítja a kortárs magyar képzőművészetet.
MMA, 2018, 49'50"
 
2019. április 21. – Hager Ritta

A Csend felé
Hager Ritta textilművész portréja
rendező: Tóth Péter Pál, operatőr: Tóth Péter Pál, Hidvégi Aszter
A lankadatlan kísérletező kedvű, a hatvanas évektől kezdve a magyar textilművészet egyik megújítójaként ismert Hager Ritta mindenekelőtt a spirituális, szakrális tartalmakat jeleníti meg kivételes kifejezőerővel gyakran nagyméretű munkáiban is.
MMA, 2013, 53'
 
2019. április 28. – Szőnyiné Szerző Katalin
 
Alkotótárs
Szőnyiné Szerző Katalin portréja
Rendező-operatőr: Tóth Péter Pál
A portréfilmben Erkel Ferenc, Liszt Ferenc és Mihalovich Ödön munkásságának kutatója, az Erkel Társaság elnökségi tagja, a Magyar Haydn Társaság egyik megalapítója és elnökségi tagja beszél pályájáról, tudományos és közéleti tevékenységéről.
MMA 2013, 52'31"

2019. május 5. Nagy Gáspár (in memoriam)
 
Angyali követés
Nagy Gáspár költő emlékezete (1949–2007)
rendező: Nagy Anikó, operatőr: Sepsy Gergely, Farkas György
A Nagy Gáspár munkásságát és személyes életét bemutató film azt az utat kívánja bejárni, amelyen a költő szóleleményével „mosolyelágazások" nyújtanak pihenőt. Az alkotás igyekszik feltárni és megismerni a Vas megyei Bérbaltaváron született alkotó személyiségét, valamint megérteni emberi gesztusait, érzelmeit, élettapasztalatait és az azokból fakadó egyedi és kivételes világlátását. A film a költő életén keresztül próbálja felmutatni azokat a helyeket, ahol a nézők „mosolyelágazásokra" bukkanhatnak.
MMA, 2018, 49'24"

2019. május 12. – Kékedi László

Nekem már egy hét után honvágyam van
Kékedi László fafaragó, a népművészet mestere
rendező: Babiczky László, operatőr: Surányi Ádám
A portréfilmben a Kisgyőri Családi Kézműves Szaktábor 1989-es alapítója, ma a „faragott faluként" ismert település polgármestere a hagyományőrzés közösségépítő szerepéről vall.
MMA, 2017, 47'10"

2019. május 19. – Császár Angela

Harang-szavak
Színész a pódiumon – Császár Angela
rendező: Komár István, operatőr: Néder András, Jankó Gergely, Komár István, Cs. Nagy Sándor, Mánfai Miklós, V. Nagy Attila
A portréfilm Császár Angela színpadi és filmes szerepeinek, nagysikerű pódium estjeinek felidézésén túl bepillantást enged a művésznő számára fontos családi és közéleti események ünnepi pillanataiba is.
MMA 2017, 51'53"

2019. május 26. – Schéner Mihály (in memoriam)
 
Schéner Mihály (1923–2009)
rendező: Szederkényi Júlia, operatőr: Horváth Adrienne, Medvigy Gábor
A filmben korunk egyik legnagyobb alkotója, a tíz éve meghalt Schéner Mihály sokrétű és tobzódóan gazdag, nyitott és vibrálóan életteli művészetét és kivételes személyiségét idézik fel a megszólalók, köztük a művész unokája.
MMA, 2018, 52'

2019. június 2. Grendel Lajos
 
Egy perccel rövidebb a nappal
Grendel Lajos író portréja
rendező: Vizi Mária, operatőr: Szepesi Gábor
Grendel Lajos (1948–2018) az egyetemes modern magyar próza meghatározó alakja. Az élete utolsó évében készült portréfilm képet ad a Léva–Pozsony–Budapest háromszögben kiteljesedő író életművéről és a szülőföldhöz, hazához fűződő mély kapcsolatáról.
MMA, 2018, 47'

2019. június 9.Kovács Péter
 
Egy firkáló
Kovács Péter festő-grafikus
rendező: Sulyok Gabriella, operatőr: Sulyok Gabriella, Abed-Hadi Forát
A pályatárs „állapotrajzairól" beszélget a művésszel, a költő barát a versesköteteihez készült illusztrációk mélyén felsejlő derűt emeli ki, a művészettörténész szerint pedig képein „Barcsay anatómiája telik meg lélekkel".
MMA, 2018, 51'55"

2019. június 16. – Kollár Éva
 
Dolgozni csak pontosan, szépen
Portréfilm Kollár Éva karnagyról
rendező: Mohácsi Szilvia, operatőr: Szögi László, Ádok Róbert, Kormány Tibor
A Liszt-díjas karnagy vallomása arról, hogyan találta meg az egyensúlyt művészi pályája, tanári hivatása, művészeti szervezetekben vállalt feladatai és magánéleti szerepei között – mindenkor a József Attila-i gondolat igényével.
MMA, 2018, 51'59"

2019. június 23. – Vidák István

Te bárányok gyapjából való
Vidák István népművész portréja
rendező: Szomjas György, operatőr: Dénes Zoltán
A Nagy Mari–Vidák István házaspár a nemezkészítés ősi – s rég elfeledett – mesterségét módszeres kutató- és gyűjtőmunkájuk eredményei alapján eleveníti fel, s a népművészet mestereként örökíti tovább hazai és külföldi tanítványok százainak-ezreinek.
MMA, 2018, 51'13"

A további várható portréfilmek, bemutatási időrendben:
  • Melocco Miklós szobrászművész (2019. június 30.; korábban már volt adásban)
A portréfilmek bemutatói vasárnaponként koradélután láthatók az M5 csatornán, az ismétlések változó idősávban lesznek műsoron, a pontos vetítési időpontokról az aktuális műsorújság ad tájékoztatást.
A már bemutatott portréfilmek itt visszanézhetők: https://www.mediaklikk.hu/musor/a-magyar-muveszeti-akademia-portre-musora/