Kovács István a Lengyel Tudományos Akadémia tagja

A krakkói Lengyel Tudományos Akadémia tagjai közé választotta Kovács István költőt, polonistát, történészt, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját.

Gazdag tudományos életművében kitüntetett helyet foglalnak el a lengyel történelmet és a lengyel–magyar kapcsolatokat vizsgáló kutatások. Több könyvben és számtalan publikációban kutatta és dolgozta fel a két nép 19–20. századi kapcsolódási pontjait, mint például a Lengyelek a magyar szabadságharcban, illetve A szabadságharc ismeretlen lengyel hősei. Kovács István műfordítói munkásságával is sokat tett a lengyel irodalom és kultúra magyarországi megismertetésében. Többek között lefordította Jarosław Iwaszkiewicz Vörös pajzsok, illetve Edward Stachura Szekercelárma avagy emberek a téli erdőn című regényét. 1992-ben tanulmánykötetet írt a lengyel filmművészetről Robogás a nyárba címmel.

Kultúrdiplomataként is a két nép és kultúra kölcsönös megismerését szolgálta. 1990–94 között a varsói nagykövetség kulturális tanácsosa, majd krakkói főkonzul (1994–95, 1999–2003).

A költő az Elérhetetlen föld című antológiában, a Kilencek költőcsoport tagjaként mutatkozott be 1969-ben. Világszemléletét, erkölcsi magatartását meghatározta, hogy hadiárvaként nőtt föl, hogy kisgyermekként tanúja volt az ötvenhatos forradalom utóvédharcának, valamint, hogy egyetemistaként bejárta Lengyelországot és a lengyel nép, nyelv, sors és kultúra szerelmese lett. Ontológiai elmélyülés és történelmi szemlélet kivételes erővel szervesül lírájában, ám a történelmet nem egyszerűen eseménytörténetként fogja fel, s nem is az irodalom legszorosabb „társszerzőjeként", hanem mint a lét sajátos mozgását láttatja. Verseiben a magyar történelem hullámzása magától értetődő természetességgel vegyül egybe Közép-Európáéval. Egyik főműve A gyermekkor tündöklete című önéletrajzi ihletésű regénye, melyben az ötvenhatos forradalomnak állít méltó emléket (a regényből nagy sikerű film készült). József Attila- és Babérkoszorú-díjas. Legutóbbi kötetei: Az idő torkában (versek, 2007), A barátság anatómiája I–II. (Írások a magyar–lengyel kapcsolatokról, 2007, 2009), „Egy a lengyel a magyarral" (történelmi esszék, 2008).

Az alábbi videó 2013. április 17-én a Lengyel Nagykövetségen készült, ahol ünnepélyes keretek között átadták az akadémiai beválasztást igazoló okiratot. Kovács István a lengyelmagyar barátság történelmi vonatkozásairól, a két ország közötti irodalmi kapcsolatokról beszél.

2013. április 18.  |  díj-kitüntetés kovács istván videointerjú