Kinek a pokla ma Dante pokla? | kortárs művészeti kiállítás
2021. szeptember 23. – november 5.
Collegium Hungaricum, Róma | Falconieri-palota, Via Giulia, 1

.
Szurcsik József: Tortura humana (2018, akril, olaj, vászon; 185×200 cm)

Kinek a pokla ma Dante pokla?

Kiállítás a Római Magyar Akadémián

Dante Alighieri, a „Sommo Poeta", azaz a legnagyobb költő – ahogyan azt Itáliában évszázadok óta tartják – halálának 700. évfordulójára emlékezik ez évben a világ. A Római Magyar Akadémia 2021-ben két programot szentel a témának, mindkettő elnyerte az olaszországi Dante-bizottság támogatását, mindkettő a hivatalos, országos eseménysor részévé vált. Az első esemény az a kiállítás, amelynek kurátora Sulyok Miklós, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, s ami arra a kérdésre keresi a választ, hogy Kinek a pokla ma Dante pokla?
A kurátor 16 művet válogatott az MMA négy olyan tagjának a munkásságából, akiknek műveiben mindig is szerepet játszott mind a dantei, mind pedig az általános értelemben vett pokol. Mint minden európai országban, Dante Isteni színjátéka Magyarországon is fontos kiindulási pont a művészek számára. A kiállított művek azonban nem illusztratív jellegűek, az alkotók inkább saját személyes értelmezésüket mutatják be a pokol dantei, illetve mai világunk szerinti fogalmáról. Mind a négy művész rendszeresen visszatérő motívuma a vallás, a szentség, a kárhozat, a szenvedés, illetve a test és a lélek közötti kapcsolat, melyeket pszichológiai nézőpontból közelítenek meg. A pokolra nem úgy tekintenek, mint a túlvilág egy távoli helyszínére, hanem mint a posztmodern világ egyfajta lelki és szellemi állapotára.
Baksai József művészetére jellemző, hogy mitológiai, ókori és keresztény témákat dolgoz fel, amelyek mindig, de csupán közvetett módon kapcsolódnak Dante világához. A Gaál József által megjelenített emberek és állatok minden kor, de főként a modern kárhozottjai. A Lovas Ilona-féle szinte már teátrális videó jelenete az emberiség elkerülhetetlen szenvedésébe enged betekintést, Szurcsik József klausztrofób világát pedig emberi lények és embertelen vidékek alkotják. A négy művész – noha a végtelen emberi pokol szomorú témáit ábrázolja – engedi, hogy némi fény is gyúljon a Pokol ködös színpadán.
A kiállítás alkalmából a Magyar Művészeti Akadémia katalógust jelentet meg. A szerző, Sturcz János művészettörténész a pokol-felfogások és azok művészi megjelenítésének kontextusába helyezve mutatja be a kiállítás képeit.

A tárlat fővédnöke a Dante Alighieri halála 700. évfordulójára való megemlékezések olasz Nemzeti Bizottsága. A kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia együttműködésével valósul meg. Kiállításunkat az előkészítés ideje alatt, 2021. augusztus 15-én elhunyt Lovas Ilona emlékének szenteljük.

Gaál József: Vezeklések kora I–IV. (2021, akril, vászon; 330×210 cm)