Forrás Galéria
1067 Budapest, Teréz krt. 9.
www.forrasgaleria.hu
Nyitva tartás: H–P: 12.00 – 18.00
Kárpáti Tamás: Szörnyű táj menekülő bárányokkal, 2013, olaj, papír, farost 22×25 cm

KERT – Kárpáti Tamás kiállítása

Április 3-án, csütörtökön nyitották meg Kárpáti Tamás Munkácsy-díjas festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának Kert című kiállítását a Forrás Galériában.
Kárpáti Tamás 1974-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskolán, Barcsay Jenő és Sarkantyú Simon tanítványaként. 1974 óta szerepel kiállításokon sejtelmes hangulatú, a középkor és a reneszánsz festészet klasszikusait idéző műveivel.
 
Időtlenséget, általános emberi tartalmakat, erkölcsi értékeket fejeznek ki a képein megjelenő alakok, angyalok, mitológiai és bibliai szereplők, kiknek körvonalai, áttűnő vonásai szinte feloldódnak, lebegnek az őket körülvevő tértől független, belső fényben. A háttérként szolgáló színek, az aranyló sárgák, barnák, a zöldek mélységes árnyalatai mögül bukkannak fel az olykor látható, olykor láthatatlan, csak kontúrjaiban feltűnő angyalarcok, kezek, tájrészletek, melyek a festő életművének állandó szereplői. Rendíthetetlen segítői, kifejezői a festő vallásosságának, hitének, mely mindig is vezette.
 
A művész szerint két féle létezés van, az egyik, amikor az ember halad az útján, céljai felé, a másik, amikor megérkezik. A kert a festő számára a megérkezés helyszíne. Biztonságot nyújtva ad lehetőséget a saját valóságunk megélésére. A képeken megbúvó tájrészletek, levélmotívumok, kanyargó indák szövevényében Kárpáti Tamás lelkiségét, belső kertjét pillanthatjuk meg. A kert, mint egy absztrahált valóság jelenik meg a vásznakon. Magában rejti a személyes emlékeket, motiváló érzéseket és a saját valóságának mélységeit.
 
A természethez, a tájhoz való kötődés állandó jellemzője a művész képeinek. Az illusztratív festészettől tartózkodva, néhány jellemző vonással, jelzésszerű motívummal, a színek hömpölygő, kavargó tónusain keresztül láttatja velünk mindazt, ami igazán fontos. A fölösleges részleteket mellőzve, a kompozíció teljességére törekedve, teljes átéléssel festi meg belső világát.
 
2014. április 4.  |  kiállítás kárpáti tamás