Hager Ritta kiállítása a Forrás Galériában

2013. szeptember 5-én nyílt meg Hager Ritta Kossuth-díjas textilművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának kiállítása a terézvárosi Forrás Galériában. A kiállítást dr. Beer Miklós, a váci egyházmegye püspöke nyitotta meg. 
Köszöntőjében Simonffy Márta, a Magyar Képzőművészek és Iparművészet Szövetségének elnöke kiemelte, hogy barátként a művész alkotási folyamataira nagyobb rálátása nyílt az elmúlt évek során, s személyes tapasztalata is megerősíti, hogy a most kiállított művek egy komoly élettörténet lenyomatai. Biztos abban, hogy ezek a művek azokra is komoly hatást gyakorolnak, akik most találkoznak először Hager Ritta textíliáival. A kiállítást dr. Beer Miklós, a váci egyházmegye püspöke nyitotta meg. Megnyitóbeszédének legfőbb üzenete nem is szólhatott másról, mint Isten és ember kapcsolatáról és arról a csodáról, az alkotásról, mely az embert megkülönbözteti más teremtményektől – és ami egy lépéssel közelebb hozza magához Istenhez. Beszélt Platónról, aki olyan tökéletes módon kapcsolja össze a transzcendentális tulajdonságokat; az igazságot, a szépséget, a szentséget, s ezek mind-mind fellelhetők Hager Ritta alkotásaiban. Köszönetet mondott a művésznőnek mindezen gondolatok ihletett tolmácsolásáért, és reményeit fejezte ki, hogy ahogy ő is, mindenki, aki megtekinti a kiállítást, harmóniára, megnyugvásra lel a gyönyörű textíliák láttán.

Hager Ritta Kossuth-díjas textilművész 1948-ban végzett az Országos Magyar Iparművészeti Iskola textil szakán Molnár Béla tanítványaként. 1964-től önálló alkotó. Művészi világát, életművét indulása óta a spirituális tartalmakhoz való vonzódás, az ünnepélyes, drámai fogalmazásmód jellemzi. Az egyedileg megfogalmazott, eredendően a szakrális és a keresztény szellemiséget magukban hordozó alkotásai technikailag és tartalmilag végig törekednek a hagyományok, a klasszikus eszmék feltárásához, mégis ezzel egyidejűleg a megújulás kísérletező szándéka is jelen van bennük. 
Hager Ritta fontos helyet foglal el a magyar textilművészet 1960-as évek végén, 1970-es évek elején megkezdődő megújulási folyamatában, amikor is a művészek erőfeszítéseket tettek a textilművészet képzőművészeti rangra való emelésére. Az 1970-től megrendezett szombathelyi textilbiennálékon sorra tűntek fel a síkból kilépő, absztrakt, plasztikus művek, melyekben egyre inkább tért hódított a spiritualitás eszméje. Az 1980-as évektől Hager Ritta egyre inkább karakteresebben fogalmazta meg egyéniségét, spirituális világnézetét. Bonyolult technikával készült művein a szövött fonalak sorából felsejlő árnyak, színek és formák belső megfigyelésre ösztönzik a szemlélőt, hogy rátaláljon a láthatatlan gondolatra, belső békéjére, önmagára.


"Hager Ritta kibontja a bennünk lévő istenit" – P. Szabó Ernő írása a Magyar Nemzet Online-on
2013. szeptember 6.  |  kiállítás hager ritta