Eredményt hirdettek a „SZENTENDRE – KULTÚRPART 2019" építészeti pályázaton

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata SZENTENDRE – KULTÚRPART 2019" kulturális és szabadidőközpont a Duna-korzón megnevezéssel tavaly ősszel hirdetett nyílt, építészeti tematikájú ötletpályázatot fiatal építészeknek. A pályázat keretében építészeti-tájépítészeti eszközökkel megfogalmazott javaslattételt vártak Szentendre történeti belvárosában egy unikális kulturális és szabadidő centrum létrehozására védett épületegyüttesek bevonásával és rehabilitációjával, a Duna-korzó sétányrendszerébe integrálásával – egészen a Duna vízfelületéig kitágítva és megkomponálva a térsort. A felhívásra 37 pályamű érkezett. A Bírálóbizottság többszöri áttekintés, majd vita és elemzés után egyhangú szavazással hozta meg a végeredményt: a díjazásra rendelkezésre álló teljes összeg, azaz 5 millió forint felosztásáról döntött; három pályaművet díjban, négy pályaművet pedig elismerésben részesítettek 2020. január 22-én a szentendrei városházán, ahol az ünnepélyes eredményhirdetést tartották és a pályaműveket bemutató kiállítás is megnyílt.

A pályázat eredményét Turi Attila, az MMA Építőművészeti Tagozatának vezetője, a bírálóbizottság munkájában szakértőként részt vett Ybl-díjas építész ismertette. Turi Attila felidézte, hogy a 40 év alatti építészek számára kiírt évenkénti ötletpályázatokkal részben az a céljuk, hogy megmozgassák a fiatal generációt, amely itt szabadjára engedheti a fantáziáját, illetve az elnyert összegekkel segíteni is tudják őket, de impulzusokat is szeretnének adni a településeknek, hiszen az ötletpályázatokban megjelenő "végiggondolt gondolatok" alkalmasak lehetnek kiindulópontnak egy városvezetés számára. A szentendrei pályázatra beérkezett terveket a jó minőség jellemezte. „Az értékeléskor a zsűri elsősorban a helyénvalóságot nézte: nem a mérnöki méreteket, hanem a gesztust magát, a viselkedést, a köszöntőt próbálta értékelni" – hangsúlyozta.
Az MMA 2019 szeptemberében kiírt felhívásához a tervezési szakmai programot és annak helyszínét Szentendre jelölte ki. Egy városnak őriznie kell az épített környezetét, de élnie kell a változó környezet lehetőségeivel is – fogalmazott köszöntőjében Fülöp Zsolt polgármester. Emlékeztetett: amikor sok évvel ezelőtt Szentendre a mobilgát mellett döntött, az a város újragondolását is jelentette, mert a Duna-part kinyílt a folyó felé. „Ha merünk továbblépni, és merjük hasznosítani a pályázatokban megjelenő ötleteket, akkor új minőség jöhet létre Szentendre és a Duna kapcsolatában" – mondta.

Díjban részesültek egyenként bruttó 1.000.000.- Ft díjazással az alábbi pályaművek:
4. sorszámú pályamű, szerzői Bagi Borbála és Csík Zsolt;
16. sorszámú pályamű, szerzői: Kiss Johanna Eperke, Varga Zs. Panna, Sághegyi Éva, Kalocsai Dorottya;
33. sorszámú pályamű, szerzői: Balázs Anna, Kulcsár Emese, Perjési Lilla.
 
Elismerésben részesültek bruttó 500.000 Ft. díjazással az alábbi pályaművek:
2. sorszámú pályamű, szerzője Györgyi Ábel;
8. sorszámú pályamű, szerzője Kálna Dávid;
14. sorszámú pályamű, szerzői Czáka Zoltán, Järger Zsolt;
18. sorszámú pályamű, szerzői Bujdosó Dorottya, Mihály Mirtill, Treszkai Anett.
A részletes értékelés itt, a pályázat zárójelentésében olvasható.
 
A Bírálóbizottság összegző véleménye szerint a pályázati anyag általában jó színvonalú munkákat tartalmazott. Az eddigi MMA-pályázatok közül rekordszámú fiatal építész nyújtotta be pályaművét, tehát az ötletpályázat elérte célját: az izgalmas kihívás megmozgatta a szakmát, és igazi szellemi tornát eredményezett. A Bírálóbizottság azokat a pályaműveket emelte ki, amelyek legjobban hasznosíthatóak Szentendre fejlesztésének továbbgondolásában. A helyhez és a környező városszövethez illeszkedő, arányos mértékű beavatkozásokat részesítették előnyben a szélsőséges, radikális, nagyléptékű elképzelésekkel szemben, ugyanakkor szem előtt tartották, hogy a nyertes tervek friss és előremutató szemléletet tükrözzenek.
Ötletpályázatról lévén szó a Bírálóbizottság azzal a jó érzéssel ajánlotta a városnak a pályaműveket, hogy a felvetett építészeti gondolatok megfelelő szellemi alapozást nyújthatnak a további, konkrét lépésekhez.
A grafikai munkák és a belőlük készült makettek január 29-ig hivatali időben megtekinthetők a szentendrei városháza (2000 Szentendre, Városház tér 1–3.) épületében.
2020. január 23.  |  turi attila ötletpályázat szentendre kultúrpart