Esemény - nagy kép

Elnémított irodalom

A Tokaji Írótábor több évtizede a magyar irodalmi élet egyik legfontosabb rendezvénye. A tavalyi tanácskozás szakmai sikerére és eredményességére építve, valamint a tárgyalt korszak nagyságára való tekintettel az idei tábor a megkezdett tematikát folytatja: Eltiltva és elfelejtve II. - A hallgatás és elhallgattatás évei a magyar irodalomban (1965-1990)A találkozót augusztus 14. és 16. között tartják. 
A tavaly áttekintett 1945-65 közötti időszak után idén az 1965-90 közötti évtizedek történéseit vizsgáljuk. A kuratórium célja a megkezdett szakmai párbeszéd tovább szélesítése. Mivel egy irodalmi tábor csupán a kérdések fölvetésére, a teendők felvázolására hivatott – a szervezők bíznak abban, hogy a diskurzus a teljes irodalmi szakmában folytatódni fog.

Miképp alakult az 1956-ban szabadult alkotók és az 1956-os emigráció pályája? Hogyan történt az elhallgattatott nagy művészek és gondolkodók (pl. Hamvas Béla, Füst Milán, Kassák Lajos, Kodolányi János, Weöres Sándor, az Újhold alkotói) visszaszivárogtatása az irodalmi közéletbe? Milyen módon vívták szellemi védharcukat a folyóiratok, az írói közösségek; hogyan alakult a magyar neoavantgárd helyzete a határon innen és túl? Miként próbált lazítani a rendszer kötöttségén a 60-as évek végén induló új nemzedék, milyen hatással volt az ő fellépésük egyrészt az aczéli kultúrpolitikára, másrészt az őket befogadó irodalmi közegre (lásd: Lillafüredi írótalálkozó, Debreceni Irodalmi Napok, a FIJAK, aztán a JAK megalakulása stb.)? Milyen szerepe volt a Tokaji Írótábor első 17 évének az irodalom önvédelmi folyamatainak ösztönzésében?  Milyen lehetőségei voltak a szamizdat kultúra terjesztésének? Milyen hullámot indított el a Magyar Írószövetség emlékezetes 1986-os közgyűlése? - hogy csak néhány izgalmas témát említsünk az idei tematikából.

Nem kaphatunk valós képet az elmúlt évszázad magyar szellemi folyamatairól, ha a diktatúra évtizedei kártevéseinek sokféle módozatára nem derítünk közösen fényt. A folyamatosan visszavert kulturális szabadságharcok a hatalom erózióját is fokozták. Ennek a történetnek a fölvázolása, csomópontjainak a föltárása, folyamatának további árnyalása elengedhetetlen feltétel a huszadik század magyar irodalom- és szellemtörténetének elfogulatlan, objektív, sokszínű megrajzolásához.

Részletes program itt...
(Forrás: http://www.tokajiirotabor.hu)
2013. augusztus 9.  |  tokaji írótábor