Vashegyi György nyitja meg a kiállítást Berlinben

Berlinbe érkezett az MMA kiállítása

Passau és Stuttgart után Berlinben is bemutatják az 1989-es magyarországi határnyitás harmincadik évfordulója alkalmából Verstrichene Zeit Elfolyó idő címmel rendezett kiállítást, amelyen a Magyar Művészeti Akadémia képző- és tervezőművészeinek munkái láthatók, a tárlat 2019. december 12-én nyílt meg a német főváros magyar kulturális intézetében, a Collegium Hungaricum Berlinben (CHB). A 30 éve szabadon emlékév keretében létrehozott kiállítást Vashegyi György, az MMA elnöke nyitotta meg, majd a Collegium Hungaricum Berlin igazgatója, dr. Nagy Márta köszöntötte a jelenlévőket, ezt követően pedig Dr. Josef Böhm, erdélyi származású műgyűjtő intézett beszédet a közönséghez, melynek soraiban a berlini kiállítás alkotói közül Jovián György és Lovas Ilona, az MMA akadémikusai is jelen voltak.
2019. december 12-én immár harmadik helyszínén, a Collegium Hungaricum Berlin falai között nyitotta meg kapuit a Magyar Művészeti Akadémia Elfolyó idő című képzőművészeti tárlata. A Stefanovits Péter és Alapfy László kurátori koncepciójából életre keltett kiállítás, melyen az 1989-es határnyitás által ihletett műalkotások láthatók, idén júliusban Bajorországban, a Passaui Modern Művészetek Múzeumában debütált, ezt követően a Stuttgarti Magyar Kulturális Intézetbe, decemberben pedig Berlinbe, a történelmi évforduló valódi színhelyére költözött.
A kiállítás az utóbbi három évtizedet öleli fel, betekintést nyújtva a korszak magyar képzőművészetébe. A festmények, szobrok, installációk a formanyelvet és az anyaghasználatot tekintve igen változatosak, de közös nézőpontjuk összefogja és reprezentatív egésszé alakítja őket.
A közös téma az 1989-es év, a határnyitás és a szocializmus vége. Erre reflektál valamennyi alkotó, méghozzá egy későbbi perspektívából. A kiállító művészekben pedig nemcsak az a közös vonás, hogy [egy kivétellel] valamennyien az MMA tagjai, hanem az is, hogy felnőttként élték át 1989-et. Részben az akkori emlékeikre reflektálnak műveikkel, részben korabeli alkotásokat dolgoztak át, harminc év távlatával, 2019-ből szemlélve mondta a közmédiának a megnyitó előtt Nagy Márta, a Balassi Intézet külföldi magyar kulturális intézeteinek hálózatához tartozó CHB igazgatója.
A CHB kiállításának alapja a passaui Modern Művészeti Múzeumban az idén nyáron debütált anyag, amely újdonságként kiegészül Lovas Ilona videoinstallációjával.
Vashegyi György a megnyitón hangsúlyozta: A Páneurópai Piknik és a berlini fal leomlása ugyanúgy elválaszthatatlan egymástól, ahogyan a magyarnémet kultúra, művészsors és barátság." Kiemelte azt is, hogy közel száz esztendeje olyan magyar képzőművészek éltek és alkottak Berlinben, mint Kassák Lajos, Czóbel Béla, Bernáth Aurél, Egry József vagy Moholy-Nagy László. A most megnyíló Elfolyó idő című kiállításunkon pedig a Magyar Művészeti Akadémia középgenerációs képzőművész akadémikusai mutatkoznak be a német közönségnek alkotásaikkal" – mondta. A megnyitó zárásaként Naszer Tara, fiatal magyar csellista magyar népdalokat énekelt hangszeres kísérettel.

 
A képző- és iparművészek munkáit is felvonultató tárlat leginkább emblematikus darabja Orosz István Товарищи конец! feliratú plakátjának német környezetre átdolgozott  Товарищи Tschüss! feliratú változata.
A január 17-ig látogatható kiállítás közönsége Lovas Ilona és Orosz István mellett Aknay János, Barabás Márton, Baráth Ferenc, Csáji Attila, Elekes Károly, Farkas Ádám, Gaál József, Jovián György, Kovács Péter, Kulinyi István, Lajta Gábor, M. Novák András, Prutkay Péter, Stefanovits Péter, Szabó Menyhért, Szemadám György, Szőcs Miklós TUI, Szurcsik József és Véssey Gábor művészetével ismerkedhet meg. A kiállítás katalógusa itt tekinthető meg.


A cikkbe beágyazott videóink a kiállítás első németországi helyszínén, Passauban készültek.

A kiállítás kapcsán készült interjú a két kiállító művésszel, Lovas Ilonával és Jovián Györggyel, akik jelen voltak a megnyitón is. A beszélgetést itt olvashatják.