Az ötéves MMA Kiadó karácsonyi újdonságai

Húsz kiadvánnyal készült karácsonyra az MMA Kiadó, amely december 12-én a Magyar Művészeti Akadémia irodaházában mutatta be ünnepi kínálatát. Richly Gábor, az MMA főtitkára a sajtóbemutatón felidézte, hogy a Magyar Művészeti Akadémia öt évvel ezelőtt azért döntött saját kiadó alapítása mellett, hogy az általuk megjelentetett, hiánypótló könyvek bekerülhessenek a könyvkereskedelembe. Úgy vélte: a mai magyar kulturális életben komoly szerepük van azoknak a kiadóknak, amelyek nem pusztán piaci alapon működnek, hanem képesek arra, hogy hiánypótló kiadványokat juttassanak el az olvasókhoz.
Richly Gábor főtitkár köszöntőjében kiemelte annak fontosságát is, hogy a jelenlegi nehéz időkben, amikor energiaválságról, komoly hétköznapi problémákról esik szó elsősorban, mégis van lehetőség a kultúrával foglalkozni. Hozzátette, hogy a kiadó karácsonyi ajánlatában szereplő kötetek szinte mindegyike friss kiadvány.
Pécsi Györgyi, az MMA Kiadó társügyvezetője a most megjelent kötetekről szólva azt emelte ki, hogy a Tamási Áron-emlékévhez kapcsolódóan, 85 évvel az Ábel-trilógia első teljes megjelenése után adták ki újra a legendás regényciklust Szilágyi Varga Zoltán művészi grafikáival illusztrálva. Pécsi Györgyi a most megjelent könyvek közül az egyik legfajsúlyosabbnak nevezte a Barokk freskófestészet Magyarországon sorozat harmadik kötetét, már csak súlyát tekintve is. Felidézte, hogy a könyvsorozat 2021-ben az Ünnepi Könyvhét Szép könyv versenyén elnyerte a köztársasági elnök különdíját is. A harmadik kötet Győr-Moson-Sopron és Vas megye barokk freskóit mutatja be.
Palojtay Kinga, az MMA Kiadó vezető szerkesztője egyebek mellett a Mestermunkák sorozat indító kötetét emelte ki, amely a Ferencz István által tervezett avasi egyházi és oktatási épületegyüttest mutatja be. A könyvből nemcsak a magyar építészet történetében megkerülhetetlen, ikonikus épületet ismerhetik meg az olvasók, hanem a Nemzet Művésze címmel kitüntetett építész elhivatott személyiségét is.
Az ünnepi kínálatban két, zenekritikákat tartalmazó kötet is szerepel: a Molnár Antal válogatott tanulmányait tartalmazó, A zeneesztétika feladata című kiadvány, valamint Bartha Dénesnek a Pester Lloydban megjelent írásaiból válogatott munka.
Roger Scruton, a nemrég elhunyt, világszerte ismert filozófus A zenéről című könyve – Boros Botond Attila fordításában – azt a kérdést boncolgatja, milyen is a "jó" zene. Brunner Attila szerkesztésében készült A Lechnerek című, életrajzi dokumentumokkal, visszatekintésekkel kiegészített családtörténet, amely a 18. századtól kezdve nyújt betekintést nemcsak a család, de a pesti polgárság életébe is. Ezekről a könyvekről már Szathmáry István szerkesztő beszélt.
A kötetek teljes listája megtekinthető az MMA Kiadó weboldalán, a www.mmakiado.hu címen, ahol a könyvek december 15-ig kiemelt kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Boris Groys
A MŰVÉSZET EREJE
232 oldal • 4.200 Ft
Ford.: Pálfalusi Zsolt
Korunk egyik legjelentősebb művészetfilozófusa, Boris Groys művészet és propaganda, az alkotás és a politika közötti izgalmas, nemegyszer meglepő összefüggések feltárására vállalkozik. Provokatív, szellemes stílusban megírt tanulmányai olyan témákat járnak körül, mint a terror vizualitása, a náci Németország művészetfelfogása vagy a múzeumi kurátorok munkájának értelme.

Josef Pieper
SZABAD IDŐ ÉS KULTUSZ
84 oldal • 2.800 Ft
Ford.: Györffy Miklós
Josef Pieper német filozófus könyveiben a nagy európai hagyomány teljes kiterjedésében kíván tájékozódni, s érvényesíteni a klasszikus görög és keresztény filozófia igényeit. A szabad időről szóló könyve annak a térnek a védelmében íródott, amelyben az embert nem emészti fel a munka, hanem valódi önmaga lehet, és kultúrát tud létrehozni.

Tamási Áron
ÁBEL
512 oldal • 5.800 Ft
Tamási Áron legendás regénytrilógiájának újbóli kiadásával – nyolcvanöt évvel az első megjelenés után – visszatértünk a szerzői akarat szerinti legpontosabb változathoz. A mostani kiadás szövegkritikai igénnyel készült, Szilágyi Varga Zoltán művészi grafikáival illusztrálva.
Szintén a Tamási Áron-emlékévre jelent meg korábban az MMA Kiadónál Cs. Nagy Ibolya – A. Szabó Magda: Tamási Áron c. albuma, valamint Ablonczy László: Tamási Áron sorsjátékai c. kötete.

BAROKK FRESKÓFESTÉSZET MAGYARORSZÁGON III.
Győr-Moson-Sopron és Vas megye
632 oldal • 15.800 Ft
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténeti Tanszékének kutatócsoportja több éven át kutatta a magyarországi barokk freskófestészet emlékeit, melynek eredményeit az MMA Kiadó a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ szakmai közreműködésével, négy kötetben jelenteti meg. A harmadik kötet Győr-Moson-Sopron és Vas megye barokk freskóinak feldolgozására vállalkozik. A műveket magukba foglaló épületeken túl szól azok építéstörténetéről, a falképek festőjéről és megrendelőjéről, ismerteti a freskók keletkezéstörténetét, állapotát. A gazdag képanyagon és értő bemutatásokon keresztül nemcsak a honi barokk freskófestészet története, hanem a korszak gondolkodásmódja és esztétikája is jobban megérthető. A könyvsorozat – melynek grafikai tervezője Király Gábor – 2021-ben az Ünnepi Könyvhét „Szép könyv" versenyén elnyerte a Köztársasági Elnök különdíját.
A sorozat korábbi köteteiről itt lehet olvasni.

HAUSZMANN ALAJOS NAPLÓJA
256 oldal • 4.950 Ft
Hauszmann Alajos magyar építész naplójának második, kritikai kiadásában kirajzolódik a hazai historizmus egyik legjelentősebb képviselőjének tervezői-oktatói munkássága, feltérképezhetjük kapcsolati hálóját, és nem utolsósorban bepillantást nyerhetünk a dualizmus kori és két világháború közötti polgári értelmiség mindennapjaiba. Az eredeti szöveg közreadásával célunk, hogy megismertessük a szellemi munkája révén saját erejéből a felső középosztály tekintélyes tagjává váló értelmiségi emberi oldalát is. A kötet a Hauszmann Alapítvány szakmai együttműködésével készült.

FERENCZ ISTVÁN
Avasi egyházi oktatási épületegyüttes, Miskolc
156 oldal • 6.800 Ft
A Mestermunkák egy-egy kortárs, a magyar építészet történetében megkerülhetetlen, ikonikus épület bemutatását tűzte ki célul gazdag képanyag kíséretében. Sorozatunk indító darabja a Kossuth- és Nemzet Művésze díjas Ferencz István által tervezett miskolci avasi egyházi és oktatási épületegyüttes. A helyi adottságokhoz igazodó koncepció, a minőség iránti igény, a mindent átható arányosság, illetve az egyéni részletmegoldások az életmű legfontosabb, összegző alkotásává emelik az épületkomplexumot – mestermunkává, melynek jellemző vonásaiból kirajzolódik az építész elhivatott személyisége is.

Varga Zoltán
MACSKA–EGÉR JÁTÉKOK
Ternovszky Béla animációs filmjei
168 oldal • 4.200 Ft
A kötet Ternovszky Béla mintegy fél évszázadon átívelő animációs filmes munkásságán vezeti végig az olvasót, részletesen bemutatva a kultikus Macskafogót és más egész estés rajzfilmeket, rövidfilmeket, valamint olyan közismert, mindmáig népszerű rajzfilmsorozatokat, mint például a Mézga család vagy a Gusztáv. A gazdag képanyagban az egyes animációkhoz készült figuratervek és storyboard-részletek igazi kuriózumnak számítanak.

Pintér Judit
MESTEREK ÉS HAZÁK
Írások a magyar és olasz filmkultúráról
432 oldal • 4.200 Ft
A filmes újságíróként, szerkesztőként, fordítóként és a magyar–olasz filmes kapcsolatok szervezőjeként is ismert Pintér Judit több évtized alatt született írásaiban összeérnek a székely havasok és az „itáliai Hollywood", azaz a Cinecittà világa. A Mesterek és hazák, miközben adalékokkal szolgál a két ország filmtörténetének bő egy évszázadáról, látleletet ad az európai történelem elmúlt évtizedeiről is.

Demeter Zsuzsa
BÁLINT TIBOR
144 oldal • 4.200 Ft
Emberi történetek, kolozsvári változások írója volt a világ abszurditására érzékeny Bálint Tibor, akinek impozáns munkásságát áttekintve Demeter Zsuzsa (az MMA ösztöndíjasa) értelmező írások gyűjteményét nyújtja át az olvasónak. A Zokogó majom szerzőjének műfaji változatosságát, hangvétele sajátosságát a teljes írói hagyaték ismeretében mutatja be. Így konstruál információgazdag olvasatokat társadalomtörténeti, kritikatörténeti keretben: Bálint Tibor indulását, megítélésének alakulását, kulturális, irodalmi preferenciáit, prózapoétikája összetevőit lajstromozva.

Feledy Balázs
VERESS SÁNDOR LÁSZLÓ
192 oldal • 7.500 Ft
Veress Sándor László festőművész alkotói és oktatói tevékenysége több évtizedre nyúlik vissza – a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanáraként kortárs magyar művészek generációit nevelte ki. Az életművét reprezentáló kötet a festmények, érmék, plasztikák mellett az alkotó eddig csak kéziratban fellelhető, személyes hangvételű szövegeit is felvonultatja, melyekben többek között a művészetről, ars poeticájáról, a pályakezdés nehézségeiről és egykori mestereiről, példaképeiről vall.

Sümegi György
TÓTH MENYHÉRT
Levelek, vallomások
356 oldal • 5.600 Ft
Tóth Menyhért a 20. századi magyar festőművészet kiemelkedő alkotója. Pályája elején feketére, majd később fehérre festett piktúráinak egyediségét, értékét, jelentőségét csak halála után ismerte fel közvetlen környezete és a szakma egyaránt. E kötet elsőként térképezi fel életművét monografikus igénnyel, méghozzá rendhagyó formában: a hagyatékban maradt, közel százötven, családjával, pálya- és kortársaival váltott levelén, illetve velük vagy a művésszel készített interjúkon keresztül. A dokumentumokból nemcsak a mindennapi megélhetésért alázattal küzdő, nélkülözésre kényszerülő, mégis a világot és embertársait csodálattal szemlélő alkotó képe bontakozik ki, de megismerhetjük a művészetről, szépségről, Istenről vallott nézeteit is.

Szilágyi B. András
SIMON KÁROLY
92 oldal • 3.800 Ft
Simon Károly formatervező iparművész dizájnszemléletét az egyszerűség és természetesség jellemezte, mégis rendkívül dinamikusan és rugalmasan, a technikai innovációkkal folyamatosan lépést tartva tervezett. Dolgozott a Ganz-gyárban, közreműködött az első elektrokardiográfok elkészítésében, tervezett vasúti irányítóközpontokat, majd villamosmozdonyokat is. Huszonöt évig tanított az Iparművészeti Főiskolán, később az Iparművészeti Múzeum főigazgatója lett. A könyv első felében ő maga mesél alkotói pályájáról, a másodikban pedig Szilágyi B. András tanulmányában történeti kontextusba ágyazza a művész innovatív formaterveit, megoldásait.

Holló Szilvia Andrea
A PESTI VIGADÓ / THE PESTI VIGADÓ
Tündérpalota a Duna partján/ A fairy-tale palace on the Danube
112 oldal/116 oldal • 3.400 Ft
Nyolc évvel a felújított Pesti Vigadó megnyitója után az épület történetét bemutató kötet második, bővített kiadását adjuk közre Holló Szilvia Andrea kísérőszövegével, számtalan archív és új fotóval, magyar és angol nyelven.

VESZPRÉM VÁROS ÉPÍTÉSZETI TOPOGRÁFIÁJA
352 oldal • 8.348 Ft
A Veszprém város építészeti topográfiája a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) topográfiasorozatának első kötete. A megjelenés különleges aktualitását az adja, hogy Veszprém, a görögországi Elefsina, valamint Temesvár mellett 2023-ban Európa Kulturális fővárosa lesz.

Brunner Attila (szerk.)
A LECHNEREK
Források a család krónikájához
208 oldal • 4.800 Ft
Lechner Ödön építész rendkívül termékeny, többgenerációs művészcsalád tagja volt. Bátyja, Gyula festő és rajztanár, öccse, Károly a magyar pszichiátria egyik kimagasló kutatója, húga, Ilka prózával és iparművészeti tervekkel jelentkezett. Unokaöccsei, Jenő és Loránd szintén építészek, akárcsak gyermekeik közül többen. Élet- és önéletrajzaik gyűjteményét 1931-ben családi krónikává állították össze, amely – kötetünkben további életrajzi dokumentumokkal, visszatekintésekkel kiegészítve – a 18. századtól kezdve enged bepillantást nemcsak a család, de a pesti polgárság életébe is.

Demeter Tamás – Windhager Ákos (szerk.)
A ZENEESZTÉTIKA FELADATA
Molnár Antal válogatott tanulmányai
456 oldal • 5.600 Ft
Molnár Antal elméleti munkássága nem csupán zenetudományi, hanem filozófiai és szociológiai vonatkozásokban is jelentős. A közölt válogatás legfontosabb célja, hogy a magyar eszmetörténet kontextusában kijelölje az életművét megillető helyet, Molnár pályája ugyanis a 20. század elején a pozitivizmustól indul, legfontosabb munkái azonban szellemtörténeti inspirációjúak, s alternatíváját jelentik a század második felében domináns marxista zeneesztétikáknak.

Scholz Anna
BARTHA DÉNES
Zenekritikák a Pester Lloydban (1939–1944)
280 oldal • 4.800 Ft
Bartha Dénes a napilapban elvárható színvonalat messze meghaladva tudósított a legkiválóbb muzsikusok fellépéseiről, számos történeti, esztétikai és gyakorlati szempont mentén elemezte a hangversenyeket, és soraiban nem marad észrevétlen a vérbeli pedagógus rokonszenves alakja sem. Az eredetileg német nyelven megjelent közel ötszáz cikkből kötetünkben százhúszat adunk most közre Scholz Anna (az MMA ösztöndíjasa) válogatásában és fordításában; a szerzőt és írásait bevezető tanulmány mutatja be.