A vallásos élet tárgyai

Egyedülálló, hitéleti jelentőségű kiállítás nyílt a katolikus népi vallásosság alkotásaiból a Pesti Vigadó ötödik emeleti kiállítóterében a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával és a Népművészeti Tagozat kezdeményezésére november 27-én. A tárlat az esztergomi Keresztény Múzeum vendégkiállítása, amely annak a gyűjteménynek a legjava, amely annak idején Lékai László bíboros és Erdélyi Zsuzsanna néprajzkutató 1980-as felhívására jött létre.
Az ünnepélyes megnyitón Fekete György, az MMA elnöke mondott köszöntőt, majd dr. Varga Lajos váci segédpüspök, az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ igazgatója tartott előadást a népi vallásosság és a szakralitás kapcsolatáról. Mind Fekete György, mind Varga Lajos arra hívta fel a figyelmet, hogy a vallásosság lényege a szakralitás megtapasztalása, és a szakrális élmény minden társadalmi osztályban és rétegben ugyanaz, csak abban lehet eltérés, hogy mindegyikben másként fejeződik ki. Varga Lajos többek közt kitért arra is, hogy méltatta az idén elhunyt nagyszerű néprajztudós, Erdélyi Zsuzsanna érdemeit, akinek az egyik elévülhetetetlen tevékenysége az volt, hogy – mint Varga Lajos fogalmazott – néprajzi kutatásai mellett még abban az utolsó időszakban, a múlt század 60-as, 70-es, 80-as éveiben gyűjtötte a népi vallásosság tárgyait, amikor ezek még fellelhetőek volta. Varga Lajos rámutatott, hogy a kiállítás anyaga azért is különleges, mert efféle tárgyakhoz ma már szinte lehetetlen hozzájutni.
A megnyitón az egybegyűltek megemlékeztek Kobzos Kiss Tamás előadóművészről és zenetanárról, az MMA Népművészeti Tagozatának vezetőjéről, aki november 8-án hunyt el mindössze 65 évesen. Az ő tiszteletére Dobozy Borbála csembalón játszott. Az est háziasszonya Juhász Judit, az MMA szóvivője volt. A kiállítás kurátora Soós Sándor néprajzkutató, látványtervezője pedig Zalavári Tibor.
A kiállításon nemcsak a népi vallásos élet tárgyi kultúrája elevenedik föl, hanem a régmúlt lelki világa is. A kiállítás létrehozói a gyűjtemény gazdagsága, sokfélesége révén kívánják tiszteletüket kifejezni az alapítóknak és a sok száz adományozó személynek és családnak. A gyűjteménynek nemcsak születése, hanem folyamatos bővülése is különleges a hazai művelődéstörténetben. A jómódú családoktól és egyházi emberektől származó értékes és ritka apácamunkák, míves darabok együtt láthatók a szegény falusi asszonyok egyszerű rózsafüzéreivel, szent- és kegyképeivel, ügyes kezű faragók fakeresztjeivel, feszületekkel, változatos textilanyagokkal, gazdagon díszített húsvéti tojásokkal, kéziratos imafüzetekkel, érmékkel, imádságoskönyvekkel, ponyvákkal, gyónócédulákkal, szobrokkal, üvegképekkel, hímzésekkel.
A kiállítás előkészítésekor és összeállításakor nem a tematika, nem a technikai megoldások, sem pedig az összetartozó tárgycsoportok vagy a társadalmi hovatartozás volt az útmutató, hanem az ősök mindennapi hitéletének változatos és szerteágazó szellemi-tárgyi kultúrája.
A kiállítás 2016. január 10-ig látogatható.
*
A vendégkiállítás alkalmából "Őrizzetek, szent angyalok, forogjatok, szent keresztek" címmel az MMA Népművészeti Tagozata Erdélyi Zsuzsanna emlékének szentelt konferenciát rendez. A szakrális népművészetünk múltjáról és jelenéről szóló tanácskozás 2015. december 16-án lesz a Pesti Vigadó Makovecz termében. A konferencián a tagozat régész és néprajzos ösztöndíjasai és díjazottjai is részt vesznek.
 
2015. november 30.  |  kiállítás erdélyi zsuzsanna pesti vigadó