A 75 éves Ágh István köszöntése

Március 26-án a Petőfi Irodalmi Múzeum impozáns termében Ágh Istvánt, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagját köszöntötték 75. születésnapja alkalmából.

Az oldott hangulatú ünnepség során Kakasy Dóra és Papp Zoltán színművészek olvastak fel a költő verseiből.

Elsőként E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója köszöntötte a hetvenöt éves költőt, aki a Digitális Irodalmi Akadémia tagjai is. Csorba Csilla kiemelte, hogy Ágh István írásait betéve tudjuk, alakja a múzeum része lett. A főigazgató megjegyezte, hogy talán van valami tudatalatti korrespondancia mindkét fél részéről, hiszen Ágh István írásai, a benne fogant emlékező hang, az összegyűjtött emlékfoszlányok éppúgy az értékek megőrzésére vállalkoznak az utókor számára, mint azt az elkötelezetett muzeológusok teszik. Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke köszöntőjében felidézte, hogy otthon odaállva a könyvespolca elé, az ott sorakozó Ágh-köteteket sorba vette, majd a tíz könyvcímet leírva kiderült, hogy egy szabad vers kerekedik ki belőle. Fekete hangsúlyozta, hogy Ágh István költői, írói életműve az Akadémia etalonjának számít.

Szentmártoni János költő, a Magyar Írószövetség elnöke Ághhoz fűződő személyes viszonyáról vallott, majd a költő életművét méltatta: „elégikus hangszerelésű lírájában viszonylag kevés örömről van szó, de ahogy az élet egyetemessége a lehető legtermészetesebb módon mutatkozik meg benne, az lenyűgöző és rádöbbentő erejű." Vasy Géza irodalomtörténész Balassi Bálint, Arany János szövegeiből válogatott, de a legszellemesebb irodalomtörténeti áthallást Kossuth Lajos levelének felolvasásával teremtette meg. Kossuth az iszkázi Nagy Ferenc bognárnak, egy 1848-as szabadságharcosnak, – az iszkázi születésű Ágh egyik felmenőjének – címzett levelében arról írt, hogy talán az ő dédunokái vagy ükunokái megérik a szabadságot, „legyenek bognárok, vagy költők". Laudációjában Ágh gyökereiről beszélve megjegyezte, hogy „Vas Erzsébet és Nagy Béla egy mintagazda palántában reménykedett. Lettél ugyan mintagazda, de nem Iszkáz földjén, hanem a magyar költészet tágas kertjében. Amit már Balassi Bálint ránk bízott, azt tetted a kezdetek óta, köszönet érte." Gróh Gáspár irodalomtörténész a költő életművének fontosabb állomásait, irodalomtörténeti aspektusait emelte ki, illetve azt, hogy látásmódja változásokon ellenére megőrizte egységét. Ám valamennyire jellemző a kiforrott versbeszéd, a formai kiegyensúlyozottság természetessége.

Sebestyén Ilona, a Nap Kiadó vezetője, Ágh István életművének kiadója a kiadó gondozásában most megjelent Szavak honvágya című Ágh-esszékötetét ajánlotta az olvasók figyelmébe, az Ünnepi Könyvhétre pedig a költő összegyűjtött verseit adja ki a Nap.

Az est legszemélyesebb záróakkordjaként maga az ünnepelt olvasott fel saját verseiből. 

2013. március 28.  |  ágh istván