Benczúr Ház
1068 Budapest, Benczúr utca 27.


Nagyobb térképre váltás
Esemény - nagy kép

Kollár Éva: A zene nyelve – a nyelv zenéje

Akadémiai székfoglaló előadás – 2014. január 24.
Kollár Éva A zene nyelve, a nyelv zenéje – A beszédszerű zene című székfoglaló előadásában a nyelv és a zene sokoldalú kapcsolatának vonatkozásait tárta fel, a keresztény világ alap imádságából, a Miatyánk-ból kiindulva. Mint arra felhívta a figyelmet a zenében remekül kifejezhetőek a költői végleteket egymás mellé állító képek.
„Ha a nyelv és a zene összefüggését keressük, természetesnek érezzük, hogy mind az írott, mind a beszélt nyelv ezer sajátossága teremti meg azt a beláthatatlan gazdagságot, amelyet az egyén, a család, kis és nagyobb közösség, a nemzet - maga a kultúra - teremt meg térben és időben, múltban és jelenben."
Kiemelte, hogy a nyelv zenéje igen sok tényező együtthatásából alakul ki. Az írott nyelvnek is van zenéje, mert a gondolatok megszületése azonnal együtt jár a megszólítás hangképével.
„Ha mindezen tényezők egymásra-hatását számba vesszük, meg kell állapítanunk, hogy a nyelv, a zene, a képi megjelenés jellemző elemei nem választhatók szét sem a zeneszerzők, sem az előadók műhelyében, sem a hallgatóság számára. A valóságban ezek az elemek folyamatos kölcsönhatásban állnak, együtt lélegeznek, összefonódnak, új változatokat, új műfajokat, új minőséget, új zenei-előadói stílust hoznak létre.
A közönség számára, nekünk az az ajándék, hogy a hangzó világ művészi alkotásait csodálhatjuk, beleértve azok akusztikus élményét éppen úgy, mint az elemző-értő vizsgálódás szellemi örömét."

Kollár Éva (1945. október 17.) karnagy Díjak: Liszt Ferenc-díj (1994), Artisjus-díj (2008) A Budapesti Monteverdi Kórus alapítója (1972). Együttesével 42 év óta sok rangos díjat nyert nemzetközi versenyeken. A kórus a Nemzetközi Monteverdi Fesztivál alapítója és szervezője. Számos magyar és külföldi zeneszerző művének ősbemutatója fűződik a kórus nevéhez. Az együttes neves művészekkel együtt hangversenyezett itthon és Európa-szerte (Pierre Cao, Simon Carrington, José Cura, Czifra János, Max Frey, Roy Wales). A kórus muzsikáját 12 CD-felvétel, a Magyar és a Dél-Német Rádió, a BBC, valamint a Magyar Televízió rögzítette. Kétkötetes antológiát szerkesztett a XX. századi magyar kórusművekből Zengő csudaerdő és Virág és pillangó címmel. A Magyar Kórusmuzsika Évszázadai címmel CD-antológiát jelentetett meg 2003-ban. Székfoglaló előadásának címe: A zene nyelve – a nyelv zenéje
2014. január 29.