Zalaváry Lajos (1923–2018) • fotó: Lugosi Lugo László / MMA

Elhunyt Zalaváry Lajos építőművész

95. életévében elhunyt Zalaváry Lajos (1923–2018) építőművész, a nemzet művésze, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Zalaváry Lajos a Magyar Építőművészek Szövetségének alapító tagja, a MÉSZ Mesteriskola vezető építésze volt. Munkássága a 20. század magyar építészettörténetének egyik kulcspontja: az ő életművén keresztül lehet megérteni, milyen közvetlen kapcsolat áll fenn a századforduló magyar építészete és a jelen között. Zalaváry személyében is képviselte ezt a töretlen folyamatot. Részint azért, mert hosszú és termékeny pályája a negyvenes évek közepétől egészen a 21. század első évtizedéig tart; részint pedig azért, mert építészete az elődök gazdag tapasztalataiból merítve, azokat a kor igényeihez igazítva teljesedett ki. Zalaváry Lajost a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.
„Éveket éltél. Élsz még egy percet. Vagy többet? A végtelen mindenség életében mérhetetlenül apró idő egy pillanat. Az Úr avval tisztelt meg, hogy erre a pillanatra lelket lehelt beléd. Élsz, mint annyian mások. Teszed dolgodat, mint annyi napszámos." (Zalaváry Lajos)

Zalaváry Lajos teljes szakmai pályafutása alatt a Középülettervező Vállalatnál (a 80-as évek végétől Közti Zrt.) dolgozott, 1965-től műterem-vezetőként. Korai alkotása a Feldebrőn épült iskola, kétoldali bevilágítású osztálytermekkel, a Bp. II. kerületi Zsigmond téri lakóháztömb, mely a háború előtti modern téglaházak hagyományait idézi, a Csepel–Csillagtelep nevű városrész, melyekért 1956-ban az Ybl-díj II. fokozatát kapta. Ezen időszak alkotásai közé sorolható a gyöngyösi Vásártér lakótelepe és a Budapesten épült Lukács utca 3. Az 1958-ban elkészült jászberényi fürdő a korszak egyik legérdekesebb és legmarkánsabb épülete. A hatvanas évek végétől a közelmúltig több városképileg is jelentős létesítményt tervezett: A Hotel Atrium-Hyatt (ma: Sofitel) szálloda a pesti Duna-korzó meghatározó eleme. Ez mondható el a kiskörút és Rákóczi út sarkán épült East-West Center épületéről is. A magyarországi posztmodern törekvések példája a veszprémi ifjúsági ház (1983) és a gödöllői Biotechnológiai Kutatóközpont épülete (1990). A nagykanizsai könyvtár építészeti megfogalmazásánál figyelembe vette a szomszédos épületeket, a harmincas években tervezett református templomot és a húszas években Medgyaszay István által tervezet színházépületet (ma Medgyaszay Ház). Számos pályázat I. díjas nyertese. Számos publikációja és előadása jelent meg.
Az életmű megkerülhetetlen helyet foglal el a magyar építészet 2021. századi történetében. A szocialista korszak ideológiai irányával szemben megfogalmazott épületei valójában a modernizmus alapelveit érvényesítették. Munkásságáról részletesebb áttekintést akadémikusi honlapja ad.

Jelentősebb díjak, elismerések: Ybl Miklós-díj (1956, 1966), Reitter Ferenc-díj (1983), Kossuth-díj (1991), Pro Architectura-díj (1992), Prima-díj (2009), Magyar Érdemrend középkeresztje (2013), Nemzet Művésze (2014), Magyar Építőművészetért Érem (2017)

Főbb művei: Budapest, Zsigmond téri lakótömb (1954–1955); Csepel – Csillagtelep Lakótelep (Oltai Pállal, 1954–1958); Gyöngyös. Vásártéri lakótelep (1957); Jászberény. Tisztasági fürdő (1960–1964);  Budapest, Erzsébetvárosi kórház (Csontos Csabával, Dobozy Miklóssal, 1964); Budapest, Nagyothallók Állami Intézete (1965–1966); Bp., BME. Leánykollégiuma és 2000 adagos konyha, étteremmel (1965–1968); Mathias Rex szálloda a Várban. Budapest, I., Hess András tér 13. (Későbbi Hilton szálló); Veszprém. Úttörőház (1978); Budapest, Hotel Atrium-Hyatt (ma: Sofitel) (1979–1982); Keszthely, Festetics-kastély helyreállítása (Csontos Csabával, Dobozy Miklóssal, Detre Villővel, 1986); Gödöllő. Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont (1990); Bp., Rákóczi út 13. East-West Center (1991–1992); Nagykanizsa. Halis István Városi Könyvtár (2000–2001); Nagykanizsa. Medgyasszay Ház műemléki helyreállítása (2004–2008)

Kötete: Vallomások. Architektúra sorozat (Kijárat Kiadó, 2002)
Zalaváry Lajos, az MMA néhai tagjának búcsúztatása az Óbudai temetőben lesz, 2018. február 28-án 13 órakor. Lelki üdvéért 2018. március 2-án 17 órakor gyászmisét mondanak a Szent István-bazilikában. A gyászjelentés itt megnyitható.

February 13, 2018  |  zalaváry lajos gyászhír