Általános információk

Titkárság

Kapcsolat

Telefon: +36 (1) 235-4200; +36 (1) 235-4213
Fax: +36 (1) 266-1598

Levelezési cím: 1368 Budapest, Pf. 242
 

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a Magyar Művészeti Akadémia honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.  törvény, valamint e törvények végrehajtási rendeletei, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul.

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

1. Írásban: a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága 1368 Budapest, Pf. 242 postai címen.

2. Elektronikusan: adatszolgaltatas@mma.hu címen.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közzétételi lista (pdf)
Közadattár
A szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentések


Közbeszerzések

Energetikai szakreferensi éves jelentés
2022