Fotó: Várhelyi Klára

Előadás a Római Magyar Akadémián

Magyarország Szentszéki Nagykövetsége, valamint a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend az MMA támogatásával konferenciát szervezett a Római Magyar Akadémián, amelyen Vörös Győző professzor, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja tartott előadást a Machaerus-ról, a Holt-tenger melléki erődítményben folyó régészeti kutatásokról. A november 22-én zajló előadáson – melyen az egyiptológus-régész kutató a legutóbbi ásatási eredményeket mutatta be – köszöntőt mondott dr. Kucsera Tamás Gergely, valamint Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki nagykövet, Lorenzo de Notaristefani, a Szent Sír Lovagrend Római Kerületének vezetője, Francesco Patton atya, a szentföldi custos, a Vatikán hivatalos szentföldi képviselője, továbbá Rosario Pierri, dékán atya. A széles hallgatóság előtt zajló előadás méltó és jelentőségteljes esemény volt, amely jól szolgálta a kulturális és tudománydiplomáciai célokat is.
A Keresztelő Szent János vértanúságának helyszíneként azonosított Machaerus vára nemcsak tudományos szempontból jelentős, mint egy Jézus-korabeli „időkapszula", de zarándok-potenciállal is rendelkezik.
Vörös Győző jordániai ásatásokról szóló előadását Kucsera Tamás Gergely, a MMA főtitkára, Francesco Patton OFM szentföldi ferences kusztos és Rosario Pierri OFM, a jeruzsálemi Ferences Biblikus Egyetem (Studium Biblicum Franciscanum) biblikus régészeti karának dékánja vezette be.
A konferenciát megnyitó Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki magyar nagykövet röviden összegezte Magyarország szentföldi kapcsolatait, a Szent István alapította zarándokháztól a II. András vezette keresztes hadjáraton – s annak ferences vonatkozásain – át az Osztrák–Magyar Zarándokházig, és a különböző szent helyeken található magyar emlékekig. A Szentföld és a Közel-Kelet iránti kiemelt magyar figyelmet tükrözik a szükséget szenvedő keresztény közösségek segítésére indított magyar kezdeményezések, de tudományos téren Vörös Győző professzor jordániai ásatásai is.
Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára mutatta be Vörös Győző professzort, akinek munkássága zsidó-keresztény örökségünk gondozásában és magyar szempontból is releváns. A szentföldi magyar ásatások fontosságát mutatja, hogy a Pápai Biblikus Egyetem a Machaerusról szóló monográfiáknak saját kiadványsorozatukban adott helyet. A tervek szerint további tíz évig zajló machaerusi ásatások lehetővé teszik majd, hogy ott ünnepelhessék Keresztelő Szent János mártíromságának kétezredik évfordulóját.
Vörös Győző képekkel illusztrált előadásában bemutatta Machaerus várának helyszínét, az ásatások szakaszait, a főbb leleteket, az eddig lehetségessé vált rekonstrukciókat. Minden mozzanatnál ismertette az összefüggéseket a jól ismert bibliai szereplőkkel, Nagy Heródessel, Heródes Antipásszal, Herodiással és Szaloméval, s legfőképpen Keresztelő Szent Jánossal.
*
Az előadáshoz kapcsolódó hír, hogy 2019. december 20-án az MMA székházában mutatják be a Szentföld varázslatos világa című zarándokfilmet. Az MMA alapító és örökös tiszteleti elnöke, Makovecz Imre által a kutatás kezdetétől, 2009-től támogatott szentföldi régészeti feltárásokat és azok műemléki helyreállításait bemutató film vetítése után Kucsera Tamás Gergely főtitkár beszélget az alkotókkal, Hollós László producerrel és Dala István filmrendezővel, valamint a feltárásokat és azok műemléki helyreállításait vezető Vörös Győző ókorkutatóval, az MMA tiszteletbeli tagjával. Erre a programra itt lehet regisztrálni.
2019년 11월 26일 (화)  |  vörös győző római magyar akadémia dr. kucsera tamás gergely