Képzőművészeti Tagozat

Tagozatvezető: Stefanovits Péter

A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti Tagozata elsőrendű feladatának tekinti, hogy széles kitekintéssel a kortárs képzőművészeti életre kialakítsa azt a bázist, amely a képzőművészeti kérdésekben iránymutató lehet a szakma egészének is. Célja, hogy olyan alkotókat hívjon meg soraiba, akik életművükkel immár vitathatatlanul beírták magukat a magyar művészettörténetbe, ugyanakkor az eddig méltatlanul háttérbe szorított alkotókat is bevonja tevékenységébe.

Tovább...