sajtóbemutató
2019. május 27., 10 óra

Pesti Vigadó, az MMA székháza
Sinkovits Imre Kamaraszínpad
(1051 Budapest, Vigadó tér 2.)

Kortárs magyar irodalmi művek lexikona

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete (MMA MMKI) 2019. május 27-én hozta nyilvánosságra a kortárs magyar irodalmi műveket és eseményeket bemutató weboldalát (www.mmalexikon.hu) a Pesti Vigadóban. A Magyar irodalmi művek és események 1956–2016 című kutatási program 2018-ban indult, és várhatóan 2021-re nyolcszáz szócikkben dolgozza fel a magyar irodalom hatvan évét. Az ingyenesen elérhető és folyamatosan frissülő honlap mellett az MMA MMKI nyomtatott formátumú lexikonban is közzé fogja tenni a kutatás eredményeit. A lexikon célja a kortárs magyar irodalom értékeinek tudatosítása és népszerűsítése.
Az irodalmi lexikon szócikkeit a kutatócsoport tagjai, valamint felkért külső szakértők válogatják és írják. A kutatócsoport, egyben a szerkesztőbizottság vezetői Pécsi Györgyi és Falusi Márton, tagjai pedig Elek Tibor, Jánosi Zoltán, Márkus Béla, Nagy Gábor, Papp Endre, Smid Róbert, Sturm László, Szörényi László, Toldi Éva, Tóth László, Vasy Géza. A sajtóbemutatót Kucsera Tamás Gergely az MMA főtitkára, valamint Kocsis Miklós az MMA MMKI igazgatója nyitotta meg. Pécsi Györgyi és Falusi Márton a kutatás célkitűzéseit ismertették, módszereit, valamint a lexikon szerkezetét és honlapját. Ezt követően a szerkesztőbizottság tagjai – Pécsi Györgyi, Falusi Márton, Márkus Béla és Jánosi Zoltán – nyilvános kerekasztal-beszélgetésen vettek részt, melyen a koncepció problémáit és megoldását tárgyalva kitértek arra is, a jövőben a feldolgozott hatvan év főbb irodalomtörténeti eseményeinek szócikkeivel is bővítik a portált.
Az MMA MMKI a kortárs művészeti szemléletmódok, stílusok lehető legátfogóbb feltárására és elemzésére törekedve tervezi, hogy a lexikon tárgykörét más művészeti ágakra is kiterjeszti. A Magyar irodalmi művek és események 1956–2016 című kutatás a kortárs irodalom sokszínűségét, gazdagságát, plurális és nyitott jellegét igazolja. A lexikon műközpontú és horizontális megközelítésben, évről évre, időrendben haladva, de számtalan kereszthivatkozást létesítve az 1956 és 2016 között kiadott legfontosabb magyar szépirodalmi műveket, valamint az irodalmi gondolkodást meghatározó eseményeket vizsgálja. Az első olyan áttekintés, amely az összmagyar irodalmat veszi alapul, amelynek a határon túli alkotások integráns részei.
Mivel az MMA MMKI a munkát nyomtatott kézikönyv formájában is nyilvánosságra kívánja hozni, a szerkesztőbizottság elfogadta azt a szempontot, hogy egy szerző legfeljebb öt könyvéről készüljön szócikk, és a hozzájuk kapcsolt, válogatott szakirodalom is legfeljebb öt értekező művet tartalmazzon. A nagyszabású vállalkozás egyszerre nyújt eligazodást a szakma, az oktatás és a tágabb értelemben vett olvasóközönség számára. A világos, jól követhető és rövid elemzések az irodalomtörténet korszerű módszereiből kiindulva, ismeretterjesztő céllal hívják föl az érdeklődők figyelmét a kortárs magyar irodalom jelentős teljesítményeire. A sajtóbemutatóra az MMA MMKI a kutatás első évében elkészült kétszáz szócikket publikálta.

www.mmalexikon.hu "