Barokk freskófestészet Magyarországon

A Magyar Művészeti Akadémia és az MMA Kiadó a Barokk freskófestészet Magyarországon című sorozat első kötetének bemutatójára várja a könyvbarátokat.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténeti Tanszékének kutatócsoportja több éven át futó programban kutatta és dolgozta fel a magyarországi barokk freskófestészet emlékeit. A művészettörténeti jelentőségű kutatás eredményeit az MMA Kiadó és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ közös kiadásban, 2019–2022 között négy kötetben jelenteti meg. A kötetek a mai Magyarország barokk freskóemlékeinek teljes katalógusát tartalmazzák. Részletesen szólnak a műveket magukba foglaló épületekről, azok építéstörténetéről, a falképek festőjéről és megrendelőjéről, ismertetik a freskók keletkezéstörténetét, állapotát. Az I. kötet Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyét mutatja be.

A kutatás

Közép-európai kutatási program keretében Magyarországon zárult le elsőként a 17–18. századi falképfestészeti emlékek feldolgozása. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen OTKA támogatással végzett kutatóprogram eredményeként készült el a kézirat. 228 magyar freskóemlék részletes elemzése több mint 40 szerzőtől. Egy-egy helyszín bemutatásához alaprajz, gazdag illusztráció és a használatot megkönnyítő jegyzetek, mutatók tartoznak.
A barokk falképek feldolgozásának alapja az emlékek helyszíni dokumentálása volt. Ennek eredményeként több tízezer fénykép készült. A digitális technikának köszönhetően eddig soha nem látott részletességben mutatkoznak meg a falképek. A levéltári kutatás mellett a falképek „utóéletére" vonatkozó források (leírások, archív fényképek, restaurálási dokumentációk) értékelése, a falképek részletes leírása és ikonográfiai, illetve képi sajátosságaik művészettörténeti elemzése társul.
A kutatás számos új attribúcióhoz, datáláshoz, életmű-összefüggések felismeréséhez, illetve műértelmezéshez vezetett. A kutatási eredmények újraírják a magyar művészet egyik legtermékenyebb és leglátványosabb médiumának történetét, megkerülhetetlenek lesznek a helyreállítások során.

A könyv

A több éven át tartó tudományos kutatás eredményeit a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ megbízásából a Magyar Művészeti Akadémia Kiadója jelenteti meg. A négyrészes sorozat első, most megjelenő kötete Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye barokk freskóemlékeit mutatja be. 55 helyszín 15 szerzőtől. A kötet szerkesztője dr. Jernyei Kiss János egyetemi docens (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Művészettörténet Tanszék).
Az első kötet megjelenését a székesfehérvári egyházmegye, valamint Spányi Antal megyés püspök is támogatta.

A könyv megrendelhető a www.mmakiado.hu weboldalon!