Szurcsik József alkotásai a Pozsonyi Magyar Intézetben

2017. június 5-től látható a Pozsonyi Magyar Intézetben Szurcsik József Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának kiállítása Pszichometrikus kísérletek I. címmel. Az MMA támogatásával létrejött tárlatot a Több mint szomszéd – Magyar Kulturális Hét keretében prof. Róbert Jančovič képzőművész, a pozsonyi Képzőművészeti Főiskola tanszékvezetője nyitotta meg.
Szurcsik József alkotásainak fő témája az ember, s minden, ami kapcsolható hozzá: a társadalmi és pszichológia kérdések, a lélek gyötrelmei, az egyén viszonya a hatalomhoz és környezetéhez. A művész személytelen, szimbolikus alakjai sajátos formában öltenek testet. Figurális embermotívumait különös módon olvasztja össze a környezet elemeivel, szürreális képzettársításai az egyén belső világának és a külvilágnak sokszor lehetetlen kapcsolódásait, az élethelyzetek abszurditását tárják elénk. Molnár Erika művészettörténész, a kiállítás kurátorának értelmezésében az építményszerű alakzatokkal egyesülő, összenövő arcok a mozgásterek szűkösségét, a környezetünkben megmerevedő struktúrákat jelképezhetik, s a páronként vagy sorfalszerűen egymás mellé rendelt figurák egymásrautaltságunkat, standardizált viselkedésformáinkat is leleplezik. Szurcsik József így vall műveiről: „Erődjeink, bunkereink látszólag megóvnak, de az élet szabadságától is megfosztanak bennünket. Ezért kezdtem az utóbbi időben magam is lebontani a falakat, felszabadítani a hőseimet képi és művészi világomban."
 
A kiállítás 2017. június 30-ig látogatható a Pozsonyi Magyar Intézetben.