Művészi szabadság – jogi szemmel

A Kodifikátor Alapítvány egyik új kötete, A művészet szabadsága – alkotmányjogi megközelítésben – amely a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jelent meg – hiánypótló munka Magyarországon. A kiadvány célja a művészettel összefüggő magyar jogi szabályozás bemutatása és kritikai szempontú vizsgálata.
A pécsi székhelyű alapítvány a jogalkotással kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében végez közhasznú tevékenységet, s ennek részeként jelentet meg két folyóiratot, valamint önálló köteteket is. A Kocsis Miklós és Tilk Péter által szerkesztett könyv szerzői a művészi szabadságra vonatkozó magyar jogi szabályozás időszerű kérdéseit járják körül annak érdekében, hogy kutatási eredményeik hasznosíthatóak legyenek egyrészt a köztestületként nemrég óta működő Magyar Művészeti Akadémia, másrészt a ma élő és alkotó magyar művészek számára. Mint a szerkesztők rámutatnak, a kötet szerzőinek közös kiindulópontja, hogy a művészetre vonatkozó jogi szabályozásból a jelentős rendelkezések ellenére hiányzik nemcsak a művészet, de magának a művész fogalmának a pontos meghatározása is. A kötet szerzői, Kocsis Miklós, Kucsera Tamás Gergely, Tilk Péter, Cseporán Zsolt és Drinóczi Tímea – akiket Fülöp Péter, Gaál Márton, Novák Barnabás és Zámbó Balázs segített a kutatásban – tüzetesen elemzik és véleményezik a művészet szabadságával kapcsolatos jogi kérdéseket, ám nem feltétlenül jutnak azonos végkövetkeztetésekre. E nézetkülönbség – a szerkesztők szerint – azt mutatja, hogy a téma további kutatást igényel, ehhez azonban a kötet már megfelelő alapot jelent.
A könyvben négy írás olvasható. Az elsőben Kocsis Miklós és Kucsera Tamás Gergely mutatja be a kultúraigazgatás aktuális közjogi és közpolitikai kérdéseit a Magyar Művészeti Akadémia újjáalakulásával összefüggésben. Tilk Péter a művészet szabadságának Alaptörvénybe foglalt szabályozási modelljéről fejti ki véleményét, miközben összeveti a korábbi Alkotmány és az új Alaptörvény művészetre vonatkozó passzusait. Cseporán Zsolt a művészek alapjogi helyzetét és ennek problematikus mozzanatait tárja fel. Végül Drinóczi Tímea a művészi szabadság összehasonlító jogi elemzését nyújtja átfogó nemzetközi kitekintésben.
A szerkesztők felhívják a szakemberek figyelmét, hogy a kötettel és témájával kapcsolatos bármiféle építő jellegű észrevételt szívesen fogadnak a következő e-mail címen: kodifikator@kodifikator.hu.

(Kocsis Miklós – Tilk Péter (szerk.): A művészet szabadsága – alkotmányjogi megközelítésben. Kodifikátor Alapítvány, Pécs, 2013, 168 p.)
21 maggio 2014  |  könyvajánló