« Indietro

2018. december 17. | 19:00 – Az Óperenciás tengeren túl… – A Jánosi Együttes koncertje

2018. december 17. | 19:00 – Az Óperenciás tengeren túl… – A Jánosi Együttes koncertje

A Jánosi Együttes Zenei anyanyelvünk elnevezésű koncertsorozata a Pesti Vigadóban rámutat a magyar népzene sokrétűségére, s évszázadokon át tartó erőteljes behatására a komolyzenei szerzők műveire. A Jánosi András akadémikus alapította és vezetésével működő együttes célja ezeken az estéken a magyar zenei anyanyelv megjelenítése, neves klasszikus zeneszerzők magyar népzenei forrásainak bemutatása és megismertetése a zeneértő közönséggel, a népzene és a klasszikus zene összekapcsolódásának értő felfedeztetése. Szervező: az MMA Népművészeti Tagozata.

A „magyar barokk zene" megidézése
Magyarország Mátyás király haláláig Európa egyik nagyhatalma volt. Mátyás uralkodását véres, gyászos századok követték. Míg Európa más tájain ezalatt az időszak alatt teljesedett ki a reneszánsz, majd virágzott ki a barokk zenekultúra, Magyarországon a zenei alkotótevékenység jobbára táncdallamaink utókor számára való megmentésére korlátozódott.
Önkéntelenül fölmerülhet bennünk a gondolat: vajon milyen műzene teremhetett volna e – mondhatjuk – kivételesen gazdag hangszeres (tánc-)zenei közkincs talaján békésebb, elnyomástól mentes századokban?
Ma már láthatjuk, el nem veszett e zenei kincs. Néphagyományunk táncmuzsikaként őrizte meg a XVII–XVIII. században is már lejegyzett magyar táncdallamok jelentős részét.
Műsorával a Jánosi Együttes arra vállalkozik, hogy egyrészt a régi magyar kéziratos gyűjtemények, dallamanyagának segítségével, másrészt a XVII–XVIII. század zenei világában gyökerező népi táncdallamok felhasználásával megidézi a meg nem született akkori magyar műzenét. A hangversenyen megszólaló zenei összeállítások hangszerelése a korabeli zeneművek hangzásvilágát követi.
 
A Jánosi Együttes tagjai:
Jánosi András – hegedű, Danhauser Zoltán – hegedű, Túri András – kontra, brácsa, Kiss Csaba – bőgő
 
Helyszín: Pesti Vigadó, Sinkovits Imre Kamaszínpad (1051 Bp., Vigadó tér 2.)
   
A koncert belépődíjmentes, de előzetes, online regisztrációhoz kötött.