Elhunyt Szenik Ilona népzenekutató

Életének 92. évében 2019. április 8-án elhunyt Szenik Ilona népzenekutató, egyetemi tanár, az MMA tiszteletbeli tagja, a Kriza János Néprajzi Társaság alapító tagja.
Szenik Ilona Szamosújváron született 1927. szeptember 7-én. Népzenetudományi ismereteit Kodály Zoltán közvetlen tanítványától, Jagamas Jánostól nyerte a kolozsvári Zeneakadémián, ahol 1951-ben kapott diplomát. Attól kezdve nyugdíjazásáig a kolozsvári Zeneakadémián népzenét, illetve etnomuzikológiát tanított, sőt nyugdíjasként ebben a munkakörben mind a mai napig foglalkoztatják. „A zenetudományok doktora" fokozatot 1980-ban szerezte meg. Kutatási szakterülete az erdélyi és a moldvai magyar és román népzene, azon belül a siratók és a bővült strófájú népdalok vizsgálata.
Az ötvenes évek elején gyűjtőként és lejegyzőként tagja volt annak a munkacsoportnak, amely több alkalommal végzett több hónapos terepkutatást Moldva és Erdély magyarlakta falvaiban. Ennek eredményeként jelent meg 1954-ben a Moldvai csángó népdalok és népballadák című kötet, majd 1974-ben a Románia magyar népdalok című reprezentatív válogatás (mindkettő Jagamas János és Faragó József szerkesztésében).
Szenik Ilona több évtizeden keresztül vezette a kolozsvári Zeneakadémia magyar folklórkörét, amely Vargyas Lajosnak, Járdányi Pálnak, Kerényi Györgynek, illetve Bartók barátjának, a román Constantin Brăiloiunak a zenei falumonográfiák készítése során szerzett tapasztalatait, módszereit hasznosítva több erdélyi magyar kistájnak gyűjtötte össze és dolgozta föl a népzenei anyagát.
Bartók nyomdokain haladva fontosnak tartotta az erdélyi magyar, román és szász etnikumok közötti kölcsönhatás vizsgálatát. Jelentős számmal publikált a román népzenét elemző és rendszerező tanulmányokat. Ő dolgozta ki az egyik legjellemzőbb román népballada, A megölt havasi pásztor teljes dallamtipológiáját.
*
A Magyar Művészeti Akadémia Elnöksége legutóbbi ülésén néma főhajtással tisztelgett emléke előtt.
8 aprile 2019  |  gyászhír szenik ilona