Vashegyi György és Makovecz Pál

Együttműködés a Makovecz Imre Alapítvánnyal

Együttműködési keretmegállapodást kötött a Magyar Művészeti Akadémia és a Makovecz Imre Alapítvány. Bár az MMA már korábban is számos módon együttműködött az Alapítvánnyal – mint például a Makovecz Imre-díj alapításánál, most hivatalos dokumentumba foglalták a Makovecz Központ és Archívum használatba adásának és működésének kereteit. Ennek értelmében egyeztetve és összehangolva működnek együtt közös céljaik elérésében, különösen a Makovecz Központ és Archívum, mint közérdekű kiállítóhely fenntartásában és működtetésében, valamint az MMA és az Alapítvány közös programjainak megvalósításban. A megállapodást az MMA részéről Vashegyi György elnök, az Alapítványtól pedig Makovecz Pál elnök írta alá az MMA irodaházában, 2019. november 29-én.
A most aláírt együttműködés értelmében az MMA vállalta, hogy az Alapítvány használatába adja a Városkúti út 2. szám alatti ingatlant, és az itt található, általa felvásárolt Makovecz-hagyatékot a Makovecz Központ és Archívum működtetésére.
A Makovecz Imre Alapítvány pedig vállalja, hogy a Makovecz Központ és Archívumot működteti. Közérdekű kiállítóhelyként mutatja be a közönségnek Makovecz Imre életművét. Itt olyan, kuriózumnak számító személyes emléktárgyakat is meg lehet tekinteni, mint például a Makovecz Imre rekonstruált irodájában található tárgyak, rajzasztala, egyedi művészeti alkotásai, kiállítások installációs elemei vagy a Makovecz Imre által tervezett bútorok.
Emellett az Alapítvány vállalja, hogy a Makovecz Központ és Archívumban rendezvényeket tart és programokat valósít meg; a Makovecz Imre munkásságával összefüggő albumokat, monográfiákat és kiadványokat az MMA-val közösen megjelenteti; a Makovecz Imre életművét bemutató hazai és külföldi kiállításokat az MMA-val közösen megszervezi; a Makovecz Imre életéről és munkásságáról készült filmalkotásokat és audiovizuális műveket feltérképez és kutatási, ismeretterjesztő céllal történő nyilvánossághoz közvetítési jogát megszerzi, valamint a Makovecz életművel kapcsolatos tudományos kutatói-elemzői tevékenységet támogatja.
Az együttműködési keretmegállapodást az MMA főtitkára is ellátta kézjegyével.
A 2012-ben létrehozott Alapítvány célja Makovecz Imre építészi-tervezői szellemi hagyatékának, az annak részét képező szerzői jogi művek és egyéb alkotások (tervek, írásművek, hanganyagok stb.) felkutatása, összegyűjtése, tudományos-szakmai feldolgozása és gondozása, Makovecz Imre alkotói életművének megőrzése.
Ezzel összefüggésben az Alapítvány segítséget kíván nyújtani a Makovecz életműhöz tartozó alkotásoknak és az ekként feltüntetett, de ténylegesen nem Makovecz Imrétől származó művek azonosításában, illetve megkülönböztetésében, valamint az életműhöz tartozó művek hitelesítésében. Az Alapítvány célja a Makovecz Imre által tervezett épületek, mint a magyar kulturális örökség részeinek nyilvántartásba vétele, helyi, illetve műemléki védelem alá helyezésének kezdeményezése és katalogizálása Magyarország határain belül és azon kívül is, és ezen épületek fennmaradásához, eredeti állapotukban való megmaradásához támogatás nyújtása. Az Alapítvány további célja a Makovecz életművel kapcsolatos tudományos kutatói-elemzői tevékenység mellett a fiatal, tehetséges építészek nevelésének, oktatásának támogatása, részükre ösztöndíjak nyújtása, illetve segítésük tanulmányaik folytatásában.
29 novembre 2019  |  vashegyi györgy mma-főtitkár makovecz alapítvány