2022. november 29–30. – „Tulipánfák tornyán" – Konferencia Csete György építész és Csete Ildikó textilművész munkásságáról

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata és Építőművészeti Tagozata, valamint a Csete Alapítvány kétnapos konferenciával tiszteleg egykori tagja, Csete György építész (1937–2016) és felesége, Csete Ildikó textilművész (1940–2018) életműve előtt.

Csete György a magyar organikus építészet egyik alapítója, a Pécs Csoport (1970–1976) vezetője. Munkásságának alapeszméje a magyar anyanyelvű építészet keresése volt, amely a technicizált és uniformizált XX. század végi építészet elleni lázadást jelentette. Gondolkodásában nem kevésbé fontos helyet foglalt el az ökológia és az építészet összefüggéseinek kutatása.

Csete Ildikó művészetszemléletét a gödöllői művésztelep alkotóközösségével való megismerkedése és az 1970-es évek finn iparművészete határozta meg. A gödöllői művésztelepen keresztül a kalotaszegi népművészethez, a finnek révén pedig az európai modernitáshoz kapcsolódott. Műveinek legfőbb témája és motívuma mindvégig a magyar népi textilornamentika művészi fejlesztése, a magyar múlt emlékeinek képzőművészeti-installatív feldolgozása maradt.

Konferenciánk feltárja a két alkotó munkásságának sajátosságait, elemzi művészetük kötődését az organikus építészeti felfogáshoz és koruk modern építészetéhez, művészetéhez. Előadást tart Balázs Géza, Baldavári Eszter, Bali Bettina, Csete Örs, Csontos Györgyi, Győri L. János, Haba Péter, Hoppál Mihály, Jankovics Tibor, Keserü Katalin, Korzenszky Richárd, Kovács Dániel, Lőrincz Zoltán, Molnár Mária, Rácz Zoltán, Sulyok Miklós, Zuh Deodáth. A konferenciát kerekasztal-beszélgetés zárja Cseték, avagy a „népiek" nagy generációja címmel.

A magyar organikus építészeten belül a Csete házaspár életműve önálló fejezet. A kutatás eddig a megérdemeltnél kevesebbet foglalkozott munkásságukkal.

A Magyar Művészeti Akadémia és a Csete Alapítvány a konferenciával ennek az adósságnak a törlesztéséhez igyekszik hozzájárulni.

Helyszín: Pesti Vigadó, Sinkovits Imre Kamaraszínpad

„TULIPÁNFÁK TORNYÁN" –
KONFERENCIA CSETE GYÖRGY ÉPÍTÉSZ ÉS CSETE ILDIKÓ TEXTILMŰVÉSZ MUNKÁSSÁGÁRÓL
a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata és Építőművészeti Tagozata,
valamint a Csete Alapítvány szervezésében
 
 
2022. november 29.
 
Levezető elnök: Sulyok Miklós művészettörténész, az MMA levelező tagja
10.00–10.10       Köszöntő – Dr. Richly Gábor PhD, az MMA főtitkára
10.10–10.20       Megnyitó – Salamin Ferenc építész, az MMA Építőművészeti Tagozatának vezetője
10.20–10.45       Egy közös pályakép – Dr. Keserü Katalin PhD művészettörténész, professor emeritus, az MMA rendes tagja
10.45–11.10       Művész szüleim hagyatékgondozása – digitálisan – Csete Örs életútkutató
11.10–11.30       Kávészünet
11.30–11.55       Pécs előtt. Csete György pályájának elfeledett évtizede: 1961–1970 – Dr. Haba Péter PhD művészettörténész
11.55–12.20       Mintából anyagot, anyagból „szellemet". Csete (Lengyel) Ildikó textiltervei a 60-as évekből – Molnár Mária művészettörténész
12.20–12.45       Szakralitás Csete Ildikó művészetében – Dr. Korzenszky Richárd OSB emeritus tihanyi perjel

12.45–14.00       Ebédszünet

Levezető elnök: Dr. Keserü Katalin PhD művészettörténész, professor emeritus, az MMA rendes tagja
14.00–14.25       Csete György orfűi Forrásháza – Bali Bettina egyetemi hallgató
14.25–14.50       A tulipánvita Major Máté hagyatékának tükrében – Kovács Dániel művészettörténész, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársa
14.50–15.10       Kávészünet
15.10–15.35       Összetettség és ellentmondás az organikus építészetben – Dr. Zuh Deodáth PhD filozófus, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Képzőművészeti és Művészetelméleti Intézet
15.35–16.00       Csete György organikus építészetszemléletének sajátosságai – Sulyok Miklós művészettörténész, az MMA levelező tagja
16.00–16.30       Hozzászólások
 
2022. november 30.
 
Levezető elnök: Dr. Solymosi-Tari Emőke PhD zenetörténész, az MMA Művészetelméleti Tagozatának vezetője
10.00–10.10       A második nap megnyitása – Dr. Solymosi-Tari Emőke PhD zenetörténész, az MMA Művészetelméleti Tagozatának vezetője
10.10–10.35       A motívum működése – Dr. Hoppál Mihály DSc néprajzkutató, professor emeritus
10.35–11.00       Csete György és a protestantizmus – Dr. Győri L. János PhD irodalomtörténész, gyűjteményi igazgató, Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei
11.00–11.25       A református templomépítészet elvei és egy megépült példa: Csete György kőszegi  temploma – Dr. Lőrincz Zoltán DSc művészettörténész
11.25–11.40       Kávészünet
11.40–12.05       Csete, az „emberépítész" – Dr. Csontos Györgyi DLA építész
12.05–12.30       Nyelvemlékek, jel-emlékek, hajlítások. Csete Ildikó és Csete György nyelvtörténete – Prof. dr. Balázs Géza nyelvész, egyetemi tanár
12.30–12.55       Fénytengely és világító sziromnyelvek. Ornamentika és nemzeti formanyelvkeresés Csete György építészetében – Baldavári Eszter művészettörténész, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársa

12.55–14.00       Ebédszünet

Levezető elnök: Kovács Dániel művészettörténész, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársa
14.00–14.25       Csete György íja. Egy személyiség morfológiai értelmezése a tervei alapján – Rácz Zoltán építész
14.25–14.50       Hagyomány és ornamentika a Cseték művészetében – Dr. Jankovics Tibor DLA építész, a Csete Alapítvány kuratóriumának tagja, az MMA rendes tagja
14.50–15.10       Kávészünet
15.10–16.00       Cseték, avagy a „népiek" nagy generációja – kerekasztal-beszélgetés.
Résztvevők: Deák László építész, F. Kovács Attila építész, Jankovics Tibor építész, Kun Éva keramikusművész, Oltai Péter építész.
Moderátor: Sulyok Miklós művészettörténész
16.00–16.20       Hozzászólások
16.20–16.30       Zárszó – Csete Örs életútkutató

 A konferencián a részvétel regisztrációköteles! Regisztrációs link: https://forms.gle/5utSSGQUfPaQSM1E7
// ]]>