„LANTOS MÚZEUM PÉCS 2022"


A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata
LANTOS MÚZEUM PÉCS 2022"
címmel, nyílt építészeti tematikájú pályázatot hirdet meg
 

 1. A pályázat tárgya, célja
Lantos Ferenc (1929–2014) pécsi születésű Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festőművész, művészpedagógus, a Magyar Művészeti Akadémia néhai tagja, Pécs díszpolgára. Lantos Ferenc az egyik kulcsponti alakja volt a magyar geometrikus absztrakciónak. Festőként, grafikusként, köztéri zománcfrízek alkotójaként, porcelán dísztárgyak tervezőjeként egyaránt ismert, szisztematikusan építkező életművével összhangban végzett művészetpedagógia tevékenysége több egymást követő generáció gondolkodását határozta meg. Művészeti tanulmányait Pécsett, Martyn Ferencnél kezdte, akit első mesterének tekintett, majd rajztanári diplomájának megszerzése után (1952) a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult. A Pécsi Művészeti Szakközépiskolában ő indította el a művészeti oktatást, tanítványai közé tartoztak az 1969–70 körül szerveződő újkonstruktivista és konceptualista kör, a részben általa alapított Pécsi Műhely tagjai.
Lantos Ferenc képzőművész Pécs 20. századi művészeti világának egyik legjelentősebb alakja. Festészeti munkássága az 50-es években „látványfestészetből" indult, és a 60-as években jutott el az absztrakciókig. Hatással voltak rá a nemzetközi geometrikus művészet törekvései. A 80-as években készített izgalmas szitanyomatain láthatóak elsőként a felületi átfedésekkel megalkotott kísérletei. Variációs rendszereinek alapsémája egy négyzetháló, melyben körívek és egyenesek átmetszései hoznak létre ismétlődő, színekkel kitöltött felületfelosztásokat. A struktúrák elforgatásai és egymásra vetítései „interferenciákat" hoztak létre. Munkáiban mindig az organikus formákban felismert matematikai törvényszerűségeket (pl. Fibonacci-sorozat, ill. aranymetszés) is hangsúlyozta. Alkotásai többnyire olajjal, akrillal készültek, de a tűzzománcot is szívesen alkalmazta.
A 70-es évektől kezdve foglalkozott a sűrű, többnyire vízszintes párhuzamos vonalak optikai hatásával. E kísérletekből keletkeznek a Vibrációk (1952) míg a párhuzamosok sávokká és egymásra épülő faktúrarétegekké bővülése, bevallottan zenei struktúrákhoz vezet (Vonalnagyítások, 1979–1985; Szólamok, 1992; Hangzások, 1996). Majd a függőleges-vízszintes, derékszögű négyzetháló szerepe egyre jobban háttérbe szorul, különböző szögeket bezáró ferdék metszik át a felületet, a szabályos motívumok felaprózódnak, a geometria szubjektív, pasztózus, expresszív faktúrával keveredik. Az utolsó években Lantos felszabadult, színpompás „eklektikához" jutott el anélkül, hogy korábbi intellektualizmusát feladta volna. (wikipédia)
Lantos Ferenc a 70-években későbbi feleségével, Apagyi Mária zongoraművésszel elindított egy akkoriban még szokatlannak mondható interdiszciplináris iskolát. Ennek lényege, hogy a diákokat zenei, és képzőművészeti szakterületeken átívelő gondolkodásra tanították, buzdították, mellyel a tanítványok egyfajta komplex világlátásra tettek szert. Tanítványaik közül többen lettek tanárok, zeneművészek, képzőművészek, építészek.
A pályázat célja egy olyan épület tervezése, ami Lantos és a természet erős kapcsolatát egy épületben megformálva, természeti, környezeti utalásokkal, viszonyokkal mutatja be és méltó emléke lehet a pécsi kötődésű művésznek. Az ötletpályázat alapja lehet a későbbiekben ténylegesen megépülő múzeum tervpályázati kiírásának.
Lantos mindent a természetből eredeztetett, minden arányt, léptéket a természet sejtjeiig lebontott, majd a saját belső rendszerében átértelmezve építette vissza képekké, szavakká, gondolatokká, tettekké. Rendkívül fogékony volt a természet ritmusára, a zenében is fellelhető arányokra. Ez az organikus szemlélet és a szakadatlan kísérletezni vágyás volt az alapja minden művének. Ezt a szellemiséget kell tükröznie az építendő épületnek, ezzel a lélekkel kell megtölteni a házat.
A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata, a részletes tervezési programnak virtuális helyszínt nyújtó Pécs Város Önkormányzata nem kapcsolja jelen felhívást bármely további tervezéshez, kivitelezéshez, vagy közvetlen megvalósítás céljához.
 
 1. A tervezendő létesítmény elhelyezésének helyszíne
A helyszín Pécs egyik fontos helyszíne, a belváros és a kulturális negyed tengelyében van, a kulturális sodrásba az épület beillesztése kívánatos. A Lantos Múzeumot a Zsolnay Vilmos és a Lánc utca sarkán található 4725 m2-es telken tervezzük elhelyezni. Beépítési előírásokkal nem korlátozzuk a pályázók ötleteit. Tehát a beépítési mód, az épületmagasság a pályázó döntése, a tervezett épület megépíthetősége nem bírálati szempont.
A mellékelt helyszínrajzon irányadónak kell tekinteni:
 • a telekhatárokat
 • a rendelőintézet gyalogos megközelíthetőségét jelző „fekete pöttyös" vonalat
 • a telek környezetében jelölt zöldfelületet
A Lánc utca és a Zsolnay út kereszteződéséből a Mecsekre a rálátást meg kell tartani.
A belvárosi terület gyalogosan, kerékpárosan és autóval jól megközelíthető. A környéken található a Kodály Központ, a Tudásközpont, a Zsolnay Kulturális Negyed, és Pécs főutcája, a Király utca. Ezek hatásaira figyelemmel kell lenni!
 
 1. A pályázat jellege és a pályamű tartalma
A pályázat jellege: ötletpályázat, tanulmányterv
A pályázat célja nem a továbbtervezésre legalkalmasabb tervező kiválasztása, hanem a végleges tervezési program összeállításához felhasználható innovatív építészeti ötletek, javaslatok beszerzése. Ennek értelmében a kiírót nem terheli a díjazásban részesülő pályamű(vek) szerzőjével (szerzőivel) való, a további tervezési feladatra vonatkozó szerződéses megállapodás kötelezettsége.
A pályázónak az alábbi munkarészeket kell benyújtani:
 • beépítési javaslat, helyszínrajz javasolt lépték 1:500
 • a funkcionális egységek, közlekedési létesítmények (gyalogos útvonalak, parkolók) zöldterületek és egyéb a pályázó által javasolt elemek elhelyezésével
 • a múzeum vázlatterve (alaprajz, metszetek, homlokzatok) javasolt lépték 1:200
A vázlatterveket az egyes funkciózónák funkcióséma szintű elrendezésével, a javasolt építészeti karakter (tömeg, jellemző szerkezetek, anyagok) megfogalmazásával, a megértéshez kellő részletességgel kell kidolgozni.
 • látványok tetszőleges technikával
A pályázatokat egy példányban, maximum 2 db, 70×100 cm-es álló helyzetű kemény habkartonra kasírozott tervlapon, valamint a tervlapokat PDF formátumban tartalmazó 1 db CD/DVD digitális adathordozón kell benyújtani. A tervlapokon minden olyan rajzos és szöveges információt szerepeltetni kell, amit a megértés érdekében a pályázó fontosnak és szükségesnek tart.
 
3.1. A pályázat elkészítésekor figyelembe veendő építészeti szempontok
Elvárás, hogy az épület:
 • harmonikusan illeszkedjen a környezetbe;
 • vegye figyelembe a helyi építészeti hagyományokat;
 • természetes anyagokat használó, egyedi hangvételű legyen;
 • formavilága és konstrukciója ne legyen kitéve a gyors erkölcsi és fizikai avulásnak.
3.2. A tervezendő épület szakmai programja
A kiíró a pályázók szabadságát semmilyen módon nem kívánja korlátozni, ezért szívesen fogad minden, a pályázat célját szolgáló – akár a programtól eltérő – ötletet, gondolatot. Lényeges információ, hogy az épület (mint fórum) mindennapi életünk része legyen. Javaslatként a múzeumban kialakítandó főbb helyiségek és méretei (irányadó):
 • 400-500 m2 kiállítótér (120-150 db festmény állandó kiállítására)
 • 150-200 m2 installációs tér a Lantos életút bemutatására (videóinstalláció, fotóanyag, tanítványok munkái)
 • 150-200 m2 multifunkcionális tér, időszakos kiállítások megrendezésére, kamara és jazz koncertekhez, az interdiszciplináris oktatás kihelyezett tanóráinak megtartásához.
 • 6-8 db 50-80 m2-es bérbe adható alkotótér képzőművészek részére (csak csendes tevékenység)
 • művészeti könyvesbolt
 • kultúrkocsma, kávézó, terasz, kert
 • 2 db 30-50 m2-es terem (tárgyaló), mely kisebb, főként művészeti témájú összejövetelekre alkalmas
A múzeum egyéb helyiségeit (mélygarázs, előcsarnok, raktárak, szociális blokkok, igazgatás, adminisztráció, közlekedők, restaurátori termek, gépészeti terek, lépcsőházak, stb.) a szakági előírások szerint kérjük méretezni.
 
A pályázatok készítésénél figyelembe veendő alapvető követelmény, hogy az objektum példamutatóan feleljen meg a legmagasabb fokú ökológiai elvárásoknak (vízkezelés, energetika, installációs rendszerek stb.)
 
 1. Rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázat útján a szakmailag megfelelő pályaművek díjazására szükséges forrás a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény XXXIV. fejezete 1. MMA Titkársága cím, 1. MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok alcímen – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) a) és f) pontjai szerinti feladatok keretében – áll rendelkezésre bruttó 5.000.000.-Ft + járulékai – összesen 5.650.000.-Ft értékben.
 
A díjazás mértéke
A pályázók és a pályaműveik „díjban", „elismerésben", ill. „kiemelt elismerésben" részesülhetnek.
A pályázati felhívás alapján minden pályázó csak egyetlen pályázatot nyújthat be. Az egyes pályázatok díjazására legalább bruttó 250.000.-Ft, legfeljebb bruttó 1.500.000.-Ft összegű díjazás állapítható meg.
 
 1. A pályázók köre
5.1. Pályázatot nyújthatnak be a pályázat benyújtásának időpontjában 40. életévet be nem töltött, építőművész, építészmérnök, építész, belsőépítész végzettséggel rendelkező személyek.
5.2. A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata által kiírt pályázat díjának kedvezményezettje a pályázatban megjelenítésre kerülő terv magánszemély alkotója a szerzői jog jogosultjaként, az elkészített dokumentáció jogtulajdonosaként lehet.
 
 1. Nem részesülhet a díjazott pályamű alapján díjban az a pályázó, aki
- az 5.1 pontban nevesített végzettségek egyikével sem rendelkezik;
- aki a 13.1 pont szerinti Bírálóbizottság tagjának a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8.1. § 2. pontja szerinti hozzátartozója,
- aki a 13.1. pont szerinti Bírálóbizottság tagjával együtt gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik, illetve az érintett gazdálkodó szervezettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
- a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- jogszabályban vagy pályázati kiírásban a díjazás feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.
 
 1. Nem bocsátható szakmai bírálatra az a pályamű, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
 
 1. Beadandó munkarészek, a pályázat benyújtandó mellékletei
Minden önálló tervlapon fel kell tüntetni a következő feliratot:
„LANTOS MÚZEUM PÉCS 2022"
A tervlapokon semmilyen azonosító jelzés nem utalhat a szerző(k) kilétére.
A pályázatokat egy példányban max. 2 db 70×100 cm-es álló helyzetű habkartonra kasírozott tervlapon kell beadni. A tervlapokon minden olyan (rajzos és szöveges) információt fel kell tüntetni, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél a pályázó. A tervlapokon kívül egyéb információ (műleírás, ábrák stb.) nem nyújtható be. A rajzokat tetszőleges technikával, a megértést legjobban segítő megoldásokkal kell elkészíteni.
A pályázathoz mellékelni kell:
1 db A/4 méretű, zárt, jelöletlen borítékot, amely tartalmazza az alábbiakat:
 • kitöltött, aláírt Adatlap a pályamű szerző(i)nek adataival
 • kitöltött, aláírt Adatkezelési nyilatkozat
 • 1 db CD/DVD, amely tartalmazza a tervlapokat pdf formátumban
A pályázati felhívás letölthető pdf formátumban, a kapcsolódó Adatlap és Adatkezelési nyilatkozat pedig word formátumban az MMA www.mma.hu honlapjáról a https://www.mma.hu/palyazatok menüpont alól.
 
 1. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot egy példányban, kizárólag postai úton, tértivevényes küldeményként kérjük megküldeni a következő címre:
 
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Budapest 5. posta 1365
Postán maradó csomag
A küldeményen kérjük feltüntetni:
„LANTOS MÚZEUM PÉCS 2022"
 
 1. A pályázat ütemezése
 
10.1. A pályázat meghirdetése:                                  2022. október 20.
10.2. A pályázati helyszín bejárása:                            2022. október 27.
- Találkozó: Pécs Városháza (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) 2. emeleti dísztermében 14:00 órakor.
- Polgármesteri köszöntőt követően a pályázat és a program ismertetése, kötetlen beszélgetés Lantos Ferenc munkásságáról.
Résztvevők:     Péterffy Attila Pécs MJV polgármestere,
                        Zag Gábor Pécs MJV kultúráért felelős alpolgármestere,
  Dévényi Sándor Kossuth-, és Ybl-díjas építész,
  Apagyi Mária zongoraművész, Lantos Ferenc felesége,
  Hajdu Csaba Pécs MJV főépítésze,
  Karlovecz Zoltán Ybl-díjas építész
- Lantos Ferenc időszakos kiállításának megtekintése a Modern Magyar Képtárban.         

https://www.jpm.hu/kiallitasok/kepletek-es-kalandozasok

- Helyszíni bejárás
 
10.3. Pályázattal kapcsolatok kérdések elküldése:    2022. november 2.
10.4. Pályázattal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok megküldése:    2022. november 11.
10.5. A pályázat benyújtásának határideje:                      2022. december 12.
 
Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a határidőn túl feladott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek, és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi – jelen pályázati felhívásban feltüntetett – formai és tartalmi feltételnek megfelelnek.
 
10.6. Pályázatok bontása:                                          2023. január 3-tól
10.7. Eredményhirdetés:                           előreláthatóan 2023. február 9.
 
A pályázattal kapcsolatban kérdést 2022. november 2. éjfélig lehet feltenni az epito@mma.hu e‑mail-címen.
A kérdést feltevők legkésőbb 2022. november 11. éjfélig elektronikus levélben kapnak választ.
 
 1. A pályázat érvényességének vizsgálata
A pályázat értékelésében azon pályaművek vesznek részt, amelyek postai feladási időpontjai igazolhatóan legkésőbb 2022. december 12.
A határidőben feladott, de a bontást követően beérkező pályaműveket nem áll módunkban figyelembe venni.
 
 1. A pályázatok 13. pont szerinti bírálatra bocsátásának feltétele
a) a pályázat határidőben történő benyújtása,
b) a szükséges mellékletek csatolása.
Amennyiben a pályázat formai bírálata során megállapításra kerül, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázat érvénytelennek minősül.
 
 1. A pályázat elbírálása, döntés
13.1. A Bírálóbizottság
A pályázatokat az MMA tagjaiból és Pécs MJV által delegált tagokból álló bizottság bírálja el.
 
A Bírálóbizottság elnöke:              Dévényi Sándor   Kossuth-, és Ybl-díjas építész, a nemzet művésze, az MMA rendes tagja
A Bírálóbizottság társelnöke:        Péterffy Attila, Pécs MJV polgármestere
 
A Bírálóbizottság tagjai:
Boros Pál Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja
Hajdu Csaba okl. településmérnök, Pécs MJV főépítésze
Karlovecz Zoltán Ybl-díjas építész, az MMA által felkért szakértő
Rudolf Mihály Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja
Salamin Ferenc Ybl-díjas építész, az MMA Építőművészeti Tagozatának vezetője
Turi Attila Kossuth-, és Ybl-díjas építész, az MMA alelnöke
Vesmás Péter Ybl-díjas építész, az MMA rendes tagja
                                                       
13.2. A döntést megalapozó értékelési szempontok főként
A pályaművek összevetése és rangsorolása az alábbi sorrendben felállított bírálati szempontok alapján történik:
- Az építészeti minőséget hitelesítő szellemi tartalom és gondolati háttér
- Az egyedi építészeti megjelenést biztosító kompozíciós elvek és részletmegoldások
- A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása a pályázat karakterével arányos mértékben
 
 1. Döntésről való értesítés; a pályázatok bemutatása
A pályázattal kapcsolatos döntések az MMA honlapján, a www.mma.hu-n az eredményhirdetés napján közzétételre kerülnek.
Az ünnepélyes eredményhirdetés várhatóan 2023. február 9-én lesz, a pályaművek a PTE MIK aulájában megnyíló kiállításon bemutatásra kerülnek.
A bemutatást követően a pályaműveket a pályázók átvehetik az MMA Titkársága hivatali idejében. Amennyiben a pályázatok átvételére a bemutatást követő 60 napon belül nem kerül sor, az MMA Titkársága megsemmisítheti az át nem vett pályaműveket.
 
 1. A pályázati díj folyósítása
Az MMA Titkársága a pályázati díjat valamennyi dokumentum hiánytalan megléte esetén a döntés közzétételét követő 15 munkanapon belül utalja át a nyerteseknek.

Mellékletek:
 
 
Budapest, 2022. október 20.
 
Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozat

Jelen pályázati felhívás pdf formátumban is letölthető.